Now showing items 1553-1572 of 3288

  • Levennettävän betonisillan pakkovoimien hallinta 

   Jalonen, Juha (2013-12-04)
   Vuoteen 2020 mennessä Suomen silloista yli 7000 on tulossa peruskorjausikään. Kasvaneiden liikennemäärien seurauksena peruskorjauksen yhteydessä tulee usein mietittäväksi myös sillan leventämisen tarve. Betonisillan ...
  • Levylämmönsiirtimen virtauksen ja lämmönsiirron mallinnus 

   Vähätalo, Kalle (2015-02-04)
   Tässä diplomityössä tarkastellaan virtaussimuloinnin soveltamista Vahterus Oy:n kehittämän täysin hitsatun Plate&Shell-levylämmönsiirtimen virtauksien ja lämmönsiirron määrittämisessä. Tarkoituksena oli tehdä virtaussimulointeja ...
  • Levyntyöstökeskuksen etävalvontajärjestelmä 

   Kurunsaari, Juha (2013-12-04)
   Teknologian vaihtuminen hydraulisesta lävistysvoimasta servomekaaniseen lävistysvoimaan loi tarpeen palveluliiketoiminnan strategian uudistamiselle. Strategian muutos kohdistuu palvelutuotteiden lisäämiseen esim. etäpalveluiden ...
  • LIBRARY IN-BETWEEN: Architecture as process 

   Hotanen, Esa (2013-10-09)
   This master’s thesis in the field of architecture deals with architectural processes mainly as a part of creative process rather than building practice of architecture. Architecture has been seen here as close to art-like ...
  • Library management implementation on Kactus2 IP-XACT tool 

   Kamppi, Antti (2012-12-05)
   The size and complexity of embedded systems have grown at an accelerating pace over the last years. This causes demand to improve the productivity of the design process e.g. by enhancing the reusability of logic components, ...
  • Liekkimenetelmin tuotetut magneettiset rautaoksidinanohiukkaset 

   Suhonen, Heikki (2013-04-03)
   Työssä tuotettiin rautaoksidinanohiukkasia nesteliekkiruiskulla. Prekursoreina käytettiin rauta(III)nitraattia ja ferroseeniä. Tuotettua aerosolia tutkittiin aerosolimittalaitteilla ja kerättiin talteen sähkösuodattimella ...
  • Lielahden sellu- ja kemihierretehtaan uudiskäytön mahdollisuudet 

   Nurminen, Pentti (2013-06-05)
   Diplomityöni kohteena on Tampereen Lielahden vanha tehdasalue, jonka päätuotteita olivat selluloosa vuosina 1914–1985 ja kemihierre 1986–2008. Tämän jälkeen tehdas lopetti toimintansa. Tehtaan tuotantoa kasvatettiin ja ...
  • Lielahti muutoksen kynnyksellä - Lielahden entisen sellutehdasalueen kehityssuunnitelma 

   Riikonen, Maija (2014-04-09)
   Lähtökohtana diplomityölle on teollisuustoiminnan päättyminen Tampereen Lielahden entisellä sellutehdasalueella. Tampereen kaupunki on hankkimassa laajaa teollisuusaluetta omistukseensa ja alueen kaavoitus uuteen ...
  • Life Cycle Assessment of Power Capacitors 

   Alaviitala, Tiina (2013-11-08)
   During the recent years, the debate concerning climate change and other environmental threats has been in focus often. This discussion has also created pressure to business, individuals, public administrators and policymakers ...
  • Life Cycle Management for Programmable Machine Control Platform 

   Leppäkoski, Arttu Ville Juhani (2013-04-03)
   This Thesis develops methods for managing software and hardware during the life cycle of a programmable machine control platform. Life cycle management is important because of the long life cycle of this platform. Software ...
  • Life Science Software Framework Alternatives in Resource Scarce Context 

   Koskenalho, Antti (2016-06-08)
   Feature rich applications need to be delivered rapidly given the lean structure of many businesses today. Recently the number of available customizable existing software solutions has increased, enabling even small development ...
  • Light and efficient wear resistant hybrid materials 

   Honkala, Anu (2012-11-07)
   Adheesion hyödyt liittämisessä ovat laajalti ymmärretty, joten sen käyttäminen myös teollisissa sovelluksissa on alati kasvamassa. Edistykselliset liimateknologiat ovat enenevässä määrin syrjäyttäneet perinteisiä kiinnittimiä ...
  • Light-induced biomaterial microfabrication for advanced cell culturing – a comparative study 

   Koskela, Jenni (2010-06-02)
   The integration of microfluidics, microfabrication technologies and biomaterials has established new means to mimic the natural microenvironment of cells. Using microfluidic culture devices, cells can be stimulated with ...
  • Lightweight Method for Evaluating Cloud Compatibility 

   Leppänen, Simo-Pekka (2016-06-08)
   Cloud services have gained popularity in the past few years, and many companies are offering their software as a service. Cloud environments offer scalability, and it is indeed easy to start using a cloud service instead ...
  • Liike-, toimisto- ja koulurakennuksien sähkökuormat kysynnän jouston reserveinä 

   Luoma, Jaakko (2015-04-08)
   Uusiutuvan energiantuotannon yleistyminen sekä sähkön tuotannon ja kulutuksen vaihtelut lisäävät tarvetta sähkövoimajärjestelmän joustolle. Kulutuksen mukautuminen eri kuormitustilanteissa mahdollistaisi taloudellisen ...
  • Liikennehaitan minimointi tiesiltahankkeissa sillansiirtomenetelmällä 

   Pitkänen, Maija (2011-02-09)
   Sillansiirtomenetelmä on vallitseva sillanrakennusmenetelmä rautateillä, mutta tiesiltahankkeissa menetelmää ei ole vielä hyödynnetty. Perinteisiin tiesiltojen rakennusmenetelmiin verrattuna menetelmän keskeisenä etuna on ...
  • Liikenneohjausjärjestelmän sääntökieli 

   Peltonen, Juho Tuomas (2017-03-08)
   Tämän diplomityön aiheena on sääntökielen kehittäminen liikennejärjestelmän laitteiden ohjaamista varten. Kieli on tätä sovellusaluetta varten kehitetty täsmäkieli. Tämän lisäksi tässä työssä toteutetaan koodieditori ...
  • Liikenneviraston ratajohtoverkkotoiminnan velvoitteet ja mahdollisuudet avoimilla sähkömarkkinoilla 

   Vilppo, Olli (2014-04-09)
   Diplomityön tavoitteena on ollut luoda Liikennevirastolle uusi toimintamalli ratajohtoverkon taseselvitykseen. Uutta mallia tarvitaan rautateiden kilpailun avautumisen myötä. Myös vapaiden sähkömarkkinoiden toiminta ...
  • Liikenteen rauhoittaminen Helsingin kantakaupungissa 

   Hakala, Emilia (2016-08-17)
   Tämä työ on tehty Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston toimeksiantona ja tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli löytää sopivia liikenteen rauhoittamiskeinoja Helsingin kantakaupunkiin. Lisäksi alatavoitteet ...
  • Liikenteen rauhoittamisesta aiheutuvien vaikutusten tutkiminen - Case Hämeentie 

   Pölkki, Saara (2017-04-05)
   Liikenteen rauhoittaminen sekä kestävien kulkumuotojen edistäminen ovat keskeisiä kaupunkisuunnittelun tavoitteita nykypäivänä. Tällaisilla liikenteen rauhoittamisen hankkeilla voi olla monenlaisia vaikutuksia eri ...