Now showing items 1755-1774 of 3833

  • Laattasiltojen vahventaminen pintavalulla 

   Jurvanen, Eevertti (2017-09-06)
   Standardien ja ohjeiden uudistuminen sekä mitoittavien liikennekuormien kasvu on johtanut siihen, etteivät vanhat sillat täytä enää välttämättä nykyisten normien mukaisia vaatimuksia. Tällaisten siltojen tapauksessa ...
  • Laatudokumentaatiojärjestelmän siirtäminen sähköiseen muotoon 

   Lehvonen, Ville (2013-06-05)
   Dokumenttienhallintajärjestelmät ovat keskeinen osa nykyaikaisten yritysten tiedonhallintaa. Monien yritysten keskeiset toiminnot ja prosessit määritellään dokumenttimuotoisena tietona, jolloin näiden dokumenttien hallinnointi ...
  • Laatujärjestelmien hyödyntäminen rakennushankkeessa 

   Kivelä, Mikko Juhani (2014-08-13)
   Tämä diplomityö käsittelee suunnittelijan, urakoitsijan ja rakennuttajan keinoja varmistaa rakennushankkeen laadukas lopputulos. Käsitteenä laatu on yksinkertaisimmillaan asiakkaan tarpeet täyttävä tuote tai palvelu, joka ...
  • Laatujärjestelmän suunnittelu pienyrityksessä 

   Jylli, Jarmo (2011-06-08)
   Laatujärjestelmät ja prosessien johtamiseen perustuva ohjausjärjestely on noussut keskeiseksi osaksi teollista tuotantoa. Tuotteiden ja palveluiden laadun lisäksi huomiota kiinnitetään toimintojen laatuun, koko siihen ...
  • Laatupiiriajattelu allianssi-mallilla toteutettavassa rakennushankkeessa 

   Lähteenmäki, Mikael (2018-01-10)
   Tutkimuksen ongelmana on määrittää missä määrin allianssimallilla toteutettavassa rakennushankkeessa laatupiiriajattelua sovelletaan tuotannonohjaukseen? Tutkimus toteutettiin allianssimallilla toteutettavan Yliopistonkatu ...
  • Labor pricing in global environment 

   Marttila, Miro (2016-01-13)
   Oman työn hinnoitteluun liittyy monia haasteita globaalissa toimintaympäristössä. Tämä diplomityö toteutettiin yhteistyössä globaalin yrityksen kanssa, joka aloitti projektin harmonisoidakseen tuntihinnoittelukäytäntönsä. ...
  • Laboratorioyrityksen kotinäytteenottoprosessin kehittäminen 

   Tupeli, Olli (2014-10-08)
   Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää laboratorioyrityksen kotinäytteenottoprosessia. Ensimmäinen tavoite oli kuvata yrityksen nykyinen kotinäytteenoton prosessi ja toisena tavoitteena kuvata tahtotilan prosessi, eli kuvata ...
  • Lainerikartongin puristus- ja puhkaisulujuuden on-line-estimointi soft sensoria käyttäen 

   Viitamäki, Mikko (2017-01-11)
   Paperin ja kartongin valmistuksen keskeinen haaste on, ettei kaikkia laatuominaisuuksia, kuten lujuutta pystytä mittaamaan reaaliaikaisesti. Lujuusominaisuudet ovat tärkeitä laatusuureita. Erityisesti aaltopahvilaatikoilta ...
  • Laippakosketuksen havaitseminen rautatiekaluston kunnonvalvontajärjestelmässä 

   Rinne, Henriikka Anna Maria (2016-09-07)
   Työn tavoitteena on selvittää mahdollisuudet ja esitellä paras tekniikka toteuttaa raiteisiin sivusuunnassa kohdistuvien haitallisten voimien tunnistaminen. Junan pyörä kohdistaa rautatiekiskoon suuren pystysuuntaisen ...
  • Laitakaupungista osaksi keskustaa - Vaasan Etelä-Klemettilän maankäytön suunnitelma 

   Vuohijoki, Kati Susanna (2015-09-09)
   Diplomityössä esitellään maankäytön suunnitelma Vaasan Etelä-Klemettilään. Suunnittelualue on ydinkeskustan välittömässä läheisyydessä sijaitseva radanvarsi, joka on osittain rakentamatonta maata ja osittain pienteollisuuden, ...
  • Laiturikonttinosturin telien modulointi 

   Lahti, Jarno (2016-12-07)
   Tämän diplomityön pääelementit ovat kuinka tehdä jo olemassa olevasta tuoteperheestä modulaarinen, kuinka huomioida yleisimmät asiakastarpeet konfiguroidussa tuoterakenteessa ja kuinka hallita konfiguroitavan tuoterakenteen ...
  • Laivan sähköverkon yliaaltojen tarkastelu Neplan-ohjelmiston avulla 

   Ståhle, Otto (2016-01-13)
   Tässä työssä tarkasteltiin laivasähköverkon ja itsenäisen sähkövoimajärjestelmän erityispiirteitä. Tarkoituksena oli tarkastella Neplan-verkostolaskentaohjelmiston avulla yliaaltojen vaikutusta ja käyttäytymistä itsenäisessä ...
  • Laivanrakennusprojektien hankintojen kustannusrakenteen muodostuminen 

   Nenonen, Outi (2012-06-06)
   Tämän työn tarkoituksena oli tarkastella STX Finland OY:n Rauman telakan kokonaistoimitusten hankintavariaatioita ja niiden kustannusten muodostumista. Työ rajattiin kolmeen valittuun kokonaistoimittajaan ja heidän tiettyihin ...
  • Lamminrahka, Kangasala Lamminrahkan alue ympäristöineen Tampereen kaupunkiseudun yhtenä kasvualueena 

   Heinonen, Valtteri (2010-04-07)
   Diplomityö pohjautuu 13.10.2008 – 20.2.2009 järjestettyyn Kangasalan Lamminrahkan alueen aatekilpailuun osallistuneeseen ehdotukseeni ”Vihreä nauha”. Ehdotus palkittiin lunastuksella kilpailussa jaetuista ensimmäisestä ...
  • Land-Use Regression Model for Assessing Long-Term Exposure to Ultrafine Particles in Amsterdam 

   Pietilä, Kari (2015-12-09)
   Geographic Information Systems (GIS) and statistics based land-use regression (LUR) models are widely used for modeling small-scale spatial variation of ambient air pollution. These models have successfully been utilized ...
  • Langasta Kangas - Jyväskylän Piippurannan arkkitehtuurikilpailu 

   Pesonen, Heli (2014-06-04)
   Diplomityö on tehty kilpailuehdotuksesta Jyväskylän Piippurannan arkkitehtuurikilpailuun, jossa haettiin suunnitelmaa Jyväskylän Kankaan vanhalle paperitehdasalueelle kaavaillusta asuinalueesta. Kilpailussa haettiin ...
  • Langaton inertiamittausyksikkö 

   Pihlström, Timo (2014-06-04)
   Inertiamittausyksikkö on laite, joka pystyy mittaamaan liiketilaa ja asentoa. Yleensä näissä mittauksessa käytetään apuna kiihtyvyysanturia, gyroskooppia ja magnetometria. Jotta näistä useista antureista saatua mittaustietoa ...
  • Langaton sensoriverkkosovellus kotiympäristöön 

   Järvinen, Vesa (2012-06-06)
   Langattomat sensoriverkot voivat tuoda suuria etuja verrattuna tavallisiin langallisiin sensoreihin. Tässä työssä esitellään kotiympäristöön rakentamani ja suunnittelemani sensoriverkkosovelluksen. Samalla tehdään katsaus ...
  • Langattoman KILAVI-sensorisolmun kehittäminen 

   Manninen, Jari-Pekka (2010-04-07)
   Langattomien järjestelmien käyttö koti- ja teollisuusympäristössä on kasvanut huomattavasti viime vuosina. Erityistä huomiota tutkimus- ja kehitystyössä ovat saaneet langattomat sensorit. Sensoriverkkojen käyttö kiinteistöjen ...
  • Langmuir-Schaeffer-kalvojen valmistaminen nanoselluloosasta ja proteiineista 

   Pietilä, Siiri (2017-06-07)
   Diplomityössä selvitettiin, saadaanko nanokiteisestä selluloosasta, nanokuituisesta selluloosasta ja anionisesta nanokuituisesta selluloosasta kasvatettua ohutkalvoja Langmuir-tekniikalla. Lisäksi kokeiltiin lisätä Ca2+-ioneja ...