Now showing items 1770-1789 of 3822

  • Langmuir-Schaeffer-kalvojen valmistaminen nanoselluloosasta ja proteiineista 

   Pietilä, Siiri (2017-06-07)
   Diplomityössä selvitettiin, saadaanko nanokiteisestä selluloosasta, nanokuituisesta selluloosasta ja anionisesta nanokuituisesta selluloosasta kasvatettua ohutkalvoja Langmuir-tekniikalla. Lisäksi kokeiltiin lisätä Ca2+-ioneja ...
  • A Language-Independent Agent Architecture 

   Muhametsin, Stanislav (2011-11-09)
   In a software environment composed of multiple collaborating applications, an agent architecture is a suitable option for an integration architecture. The reason for this is that functionality requiring many applications ...
  • Lapin keskussairaalan laajennus- ja muutostyö 

   Joki, Jarkko (2015-06-03)
   Diplomityö pohjautuu vuoden 2014 aikana järjestettyyn yleiseen arkkitehtuurikilpailuun, jossa haettiin ratkaisuja Rovaniemellä sijaitsevan Lapin keskussairaalan kehittämiseksi tulevaisuuden sairaalaksi. Kilpailun ensimmäinen ...
  • Lapset ja rakennettu ympäristö, Ilmajoen seurakunnan lapsityöntilat 

   Myllyniemi, Katriina (2013-04-03)
   Lapsi on olento, joka vasta opettelee ympäristönsä rakenteita ja toimintatapoja. Näihin rakenteisiin sisältyvät sekä konkreettinen ympäristö sekä ympäristössä esiintyvät suhteet eri tahojen välillä. Oppiessaan ...
  • Large Eddy Simulation of an Asymmetric Jet in Crossflow 

   Folkersma, Mikko (2015-10-07)
   A high fidelity large eddy simulation (LES) of an asymmetric jet in crossflow is performed to study passive scalar mixing. The configuration includes the most relevant physics of a film cooling application. The simulation ...
  • Large scale visualization of virtual movie sets for performance capture actors 

   Shcherban, Maria (2016-02-03)
   In recent years, motion capture technology has found extensive applications in movie and video game production. In many cases, the actor is not merely overlaid into a virtual scene, but has to interact with purely virtual ...
  • Laser Bias Control for a Micronode Transmitter 

   Toivonen, Mikko (2016-04-06)
   Radio frequency over glass (RFoG) is a fiber-to-the-home (FTTH) network. An RFoG network is essentially a hybrid fiber coaxial (HFC) network, whose coaxial portion has been replaced with a passive point-to-multipoint optical ...
  • Lasermikrotyöstön reaaliaikainen pinnanseurantajärjestelmä 

   Hautala, Ville (2012-06-06)
   Monissa mikrotyöstösovelluksissa laserin fokuskorkeuden tarkka hallinta on edellytys työstöprosessin onnistumiselle. Usein työkappaleen pinnanvaihtelut ovat suurempia kuin laserin syväterävyysalue, mikä johtaa epätasaiseen ...
  • Laserskannauksen hyödyntäminen korjausrakennushankkeissa 

   Tanttu, Timo (2017-05-03)
   Rakennusalalla rakenteiden mittausmenetelmät ovat 1970-luvun alkupuolelta perustuneet takymetrimittaukseen. Laite lukee polaarisesti x,y,z -koordinaatistossa mitattava tähyksen sijainnin. Samalta mittausasemalta voidaan ...
  • Lasitettujen parvekkeiden meluntorjunnan suunnittelu ja mittaaminen liikennemelualueilla 

   Kovalainen, Ville (2016-02-03)
   Parvekkeille sovelletaan jo useissa kunnissa valtioneuvoston päätöksen 993 mukaisia ulkoalueiden melutason ohjearvoja vuodelta 1992. Ohjearvot perustuvat pitkälti WHO:n suosituksiin, joissa raja-arvot on määritetty ...
  • Laskentamalli rikotuspuomiston dynaamisten kuormitusten määrittämiseksi 

   Jurvanen, Sampo Henrikki (2016-11-09)
   Kohdeyrityksessä on huomattu tarve rikotuspuomistojen suunnittelun tehostamiseksi. Puomistoon sekä perustuksiin syntyvien kuormitusten määrittäminen dynaamisessa rikotustilanteessa on ollut vaikeaa. Dynaamista laskentaa ...
  • Laskentaohjeen esiselvitys, Vantaanjoen ja Keravanjoen stabiliteettitarkastelut 

   Hukkanen, Heikki (2013-03-06)
   Vantaan kaupungin alueella kulkee kaksi merkittävää vesistöä, Vantaanjoki ja Keravanjoki sivuhaaroineen. Jokien vaikutusalueella asuu yli miljoona kansalaista ja yhdyskuntarakenteen tiivistyessä tarve rakentaa yhä tehokkaammin ...
  • Laskentatyökalun kehittäminen kantavien rakenteiden optimointiin 

   Laakkonen, Petri (2014-05-07)
   Kova kilpailu on kasvattanut laskennallisesti vaativaa suunnittelua tekevissä yrityksissä tarvetta nopeuttaa suunnitteluprosessia. Täten myös kiinnostus simulaatiopohjaiseen optimointiin ja sen automatisointiin on kasvanut. ...
  • Lasten koodauksen opetus - Työkaluja opettajille 

   Nurminen, Tarja (2017-08-16)
   Uuden peruskoulun opetussuunnitelman mukaisesti, lasten ohjelmoinnin opetus aloitetaan alakouluissa. Opettajat ovat uuden haasteen edessä. Tässä diplomityössä pohditaan lasten ohjelmoinnin merkitystä yhteiskunnan kannalta ...
  • Lastiluukun suunnitteluprosessin kehittäminen 

   Mäkelä, Anni (2014-02-05)
   Tämä diplomityö on esitutkimus, jonka tavoitteena on selvittää millaisia mahdollisuuksia on konttilaivan lastiluukun optimoinnin automatisoinnissa. Automatisoinnilla pyritään nopeuttamaan esimerkiksi tarjouslaskenta- ja ...
  • Lauhdutionkoelaitteiston suunnittelu ja rakentaminen 

   Becker, Matias Paul Vilhelm (2016-04-06)
   Tässä diplomityössä on suunniteltu lauhdutinkoelaitteisto Vahterus Oy:n tuotekehityksen käyttöön. Lisäksi koelaitteistolla toteutettavia mittauksia ja koejärjestelyjä on suunniteltu. Koelaitteiston avulla on voitu laskea ...
  • Layer 2 Ethernet Communication Tunneling Possibilities in Automation Systems 

   Leinonen, Matias (2017-09-06)
   Future trends in energy generation are renewable energy sources and distributed energy generation. In control systems, these changes require higher automatization, more intelligent devices and secure and reliable communication. ...
  • Lead Qualification Management in a CRM System 

   Tirkkonen, Tiia (2015-10-07)
   The purpose of this thesis work was to define guidelines based on which lead management could be best supported. The focus was on how systems and processes could support this work. To reach the objectives, both theoretical ...
  • Leaders´ Conscious Experience Towards Time 

   Reunanen, Tero Jussi (2013-04-03)
   Time is the key resource in modern business. Every other resource can be added or reduced but time is imperative. Other resources such as personnel, capital or facilities are also crucial, but their usage is always time ...
  • Lean -periaatteiden soveltaminen perustajaurakoinnin prosesseissa 

   Koivunen, Teemu (2016-09-07)
   Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää lean –periaatteiden soveltuvuutta SRV Rakennus Oy:n perustajaurakoinnin prosesseihin. Työ koostuu kirjallisuuskatsauksesta, haastattelututkimuksesta, lean –periaatteiden sopimisen ...