Now showing items 1790-1809 of 3833

  • Layer 2 Ethernet Communication Tunneling Possibilities in Automation Systems 

   Leinonen, Matias (2017-09-06)
   Future trends in energy generation are renewable energy sources and distributed energy generation. In control systems, these changes require higher automatization, more intelligent devices and secure and reliable communication. ...
  • Lead Qualification Management in a CRM System 

   Tirkkonen, Tiia (2015-10-07)
   The purpose of this thesis work was to define guidelines based on which lead management could be best supported. The focus was on how systems and processes could support this work. To reach the objectives, both theoretical ...
  • Leaders´ Conscious Experience Towards Time 

   Reunanen, Tero Jussi (2013-04-03)
   Time is the key resource in modern business. Every other resource can be added or reduced but time is imperative. Other resources such as personnel, capital or facilities are also crucial, but their usage is always time ...
  • Lean -periaatteiden soveltaminen perustajaurakoinnin prosesseissa 

   Koivunen, Teemu (2016-09-07)
   Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää lean –periaatteiden soveltuvuutta SRV Rakennus Oy:n perustajaurakoinnin prosesseihin. Työ koostuu kirjallisuuskatsauksesta, haastattelututkimuksesta, lean –periaatteiden sopimisen ...
  • Lean implementation in logistics 

   Haukipuro, Maria (2010-06-16)
   The study focuses on logistic operations of the case company, Biohit Group. It is a part of a wider lean development project, and therefore logistics of Biohit Group is evaluated from perspective of lean philosophy. An ...
  • Lean introduction via pilot and Toolbox to global factory network 

   Nikkola-Kuusisto, Laura Aino Maria (2016-06-08)
   Metso One Factory Initiative management made a decision to implement lean into its processes in order to eliminate waste, reduce lead times and manage all value streams in a more efficient way. In this thesis the initial ...
  • Lean Six Sigma 

   Uusitalo, Mikko (2012-12-05)
   Vuosien saatossa on kehitetty useita työkaluja ja filosofioita laadun parantamiseen ja yleisemminkin prosessin parantamiseen. Käytetyimpien filosofioiden joukkoon on jo pitkään kuulunut Lean ja Six Sixma. Näiden pohjalta ...
  • Lean Startup ja konversio-optimointi startup-yrityksen verkkopalvelun kehityksessä 

   Lindholm, Joonas (2015-04-08)
   Kun startup-yritys luo uudenlaisen tuotteen tai palvelun, ovat markkinaolosuhteet monesti hyvin epävarmat ja on vaikea ennustaa, miten käyttäjät ottavat tuotteen vastaan. Tuotteen ensimmäisestä kontaktista käyttäjien kanssa ...
  • Lean-käsikirja elektroniikkateollisuuden yritykselle 

   Nyyssölä, Petri (2012-06-06)
   Elektroniikan massatuotanto on siirtynyt 2000-luvun aikana pois Suomesta kasvavien markkina-alueiden perässä kohti halvemman kustannuksen maita. Suomeen on jäänyt kuitenkin elektroniikan valmistajia, jotka kilpailevat ...
  • Lean-periaatteiden soveltaminen joustavassa kappaletavaratuotannossa 

   Hirvelä, Hannu (2012-12-05)
   Vuonna 2008 alkanut kansainvälinen taantuma vaikutti suomalaiseen perinteisesti alihankintavetoiseen konepajateollisuuteen merkittävästi. Samalla globalisaatio ja teollisen tuotannon siirtyminen halvemman kustannusrakenteen ...
  • Learning Colour Constancy Using Convolutional Neural Networks 

   Yuzuguzel, Hidir (2015-12-09)
   Colour constancy has attracted attention of researchers from the academy and industry as it is a fundamental preprocessing task in many computer vision applications. Colour constancy is a feature of human visual system ...
  • Learning-based proximity detection algorithm for device-to-device communications 

   Novik, Tatiana (2016-12-07)
   The popularity of mobile services that make use of user location has increased in recent years. Proximity-based services is a type of location-based services that determine when a pair of users is in proximity to each ...
  • Learning-Based Single Image Super Resolution 

   Fakour Sevom, Vida (2015-02-04)
   Recent advancements in signal processing techniques have led to obtain more high resolution images. A high resolution image refers to an image with high density of pixels. The importance and desire of high resolution images ...
  • LED stimulation setup for retinal recordings 

   Wuorela, Marianne (2013-06-05)
   Retinal degenerative diseases such as glaucoma and age-related macular degeneration are one of the leading causes of blindness worldwide. Currently, there are a limited amount of treatment methods for these diseases. ...
  • LED-sovelluksen materiaaliperäinen vikaantuminen 

   Heinonen, Tuomas (2012-10-03)
   Tämän diplomityön tavoitteena on määrittää asiakastoiveen mukainen materiaali, jolla voidaan luoda IP67-luokan rakenne sekundäärilinssin ja LED-komponentin välille. Tämä toive on osoittautunut ongelmalliseksi, koska useiden ...
  • Lehtipainon toimintajärjestelmän kehittäminen 

   Kantola, Ismo (2011-12-07)
   Johtamisjärjestelmästandardien ja erilaisten johtamisen viitekehysten lukumäärän räjähdysmäinen kasvu on nostanut yhdeksi mielenkiintoiseksi keskustelun aiheeksi yhdistää ne organisaatiossa vain yhdeksi yhtenäiseksi ...
  • Leikkausparametrien vaikutus läpäisyyn ja leikkausjälkeen pehmeiden aineiden vesisuihkuleikkauksessa 

   Keränen, Ilkka (2010-07-02)
   Vesisuihkuleikkaus on yksi uusimmista ja vähinten tutkituista materiaalien leikkausmenetelmistä. Vesisuihkuleikkaus on potentiaalinen ja todennäköisesti nopeasti tulevaisuudessa yleistyvä materiaalien leikkausmenetelmä. ...
  • Leikkaussalilogistiikan kehittäminen 

   Korhonen, Keijo (2017-09-06)
   Tämä diplomityö on Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiön rahoittama, ja sen tilaaja on Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopirin omistama yhteishankinta- ja logistiikkayhtiö Tuomi Logistiikka. Tutkimuksessa ...
  • Lempäälän Asemakorttelit 

   Ekman, Janne (2017-06-07)
   Diplomityö on tehty yhteistyössä Lempäälän kunnan kaavoituksen kanssa vuonna 2016-2017. Diplomityön tarkoituksena on hahmotella vanhan rautatieaseman ympäristön viitesuunnitelma, joka toimii tulevaisuudessa alueen ...
  • Lens Array Based Techniques for 3D Scene Capture and Display 

   Akpinar, Ugur (2017-10-04)
   This thesis discusses the use of lens arrays for both capture and display of 3D visual scenes while utilizing the ray optics formalism for modeling the propagation of light. In 3D capture, the use of lens arrays brings the ...