Now showing items 1810-1829 of 3833

  • Lentokoneiden jäänpoistoaineiden kulkeutuminen ja biohajoamisen edistäminen maaperässä 

   Pispa, Lassi Juhani (2015-06-03)
   Tässä diplomityössä tutkittiin erilaisten adsorbenttimateriaalien kykyä sitoa lentokoneiden jäänpoistoaineita ja tehostaa niiden biohajoamista maaperässä. Lentokoneiden jäänpoistotoiminnassa käytettyjen jäänpoistoaineiden ...
  • Lentolan Aluesuunnitelma 

   Kontinen, Leonardo (2017-10-04)
   Diplomityö on Kangasalan kunnalta saatu toimeksianto jossa esitellään Lentolan aluekeskukselle uutta aluesuunnitelmaa joka koostuu analyysi- ja suunnitelmaosiosta. Diplomityön lähtökohtana on tuoda asumista ...
  • Lentoliikenteen pitkän aikavälin tulevaisuus Euroopassa 

   Niiranen, Kaisa (2010-09-08)
   Lentoala elää murroksen aikakautta ja ala on kokenut viimeisen vuosikymmenen aikana useita kriisejä ja suuren rakennemuutoksen, mutta samalla kysynnän kasvun. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on hahmottaa Euroopan lentoalan ...
  • Lentomatkatavaroiden etälähtöselvityspalvelun mallinnus Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja sen potentiaalin arviointi 

   Rintala, Tapio Erkki Juhani (2016-12-07)
   Diplomityön tarkoituksena oli tuottaa Finavia Oyj:lle ja Helsinki-Vantaan lentoasemalle palvelu, jossa lähtevä lentomatkustaja voisi luovuttaa matkatavaransa etukäteen ennen lentoasemalle saapumista. Työssä mallinnettiin ...
  • Lentopolttoaineen automaattinen seurantajärjestelmä 

   Hyvärinen, Antti (2013-12-04)
   Tässä diplomityössä määriteltiin Ilmavoimien lentopolttoaineen seurantaan hankittavan automaattisen järjestelmän vaatimukset. Työssä perehdyttiin käytössä oleviin manuaalisiin polttoainekirjanpidon menettelyihin ja ...
  • Lentoteknillisen henkilöstön suojavaatetuksen ja -varustuksen kehittäminen sekä materiaalien päivitys 

   Sunela, Ulla (2012-03-07)
   Suomen Ilmavoimien lentoteknillinen henkilöstö työskentelee ympäri vuoden lentokentillä ja varatukikohdissa vaihtelevissa oloissa: -40 - +40 °C, tuuli 0-30 m/s, auringon paisteessa sekä vesi-, lumi- ja räntäsateessa. Työ- ...
  • Leukamurskaimen työnninlaatan anturointi ja hydraulikäyttöisen varolaitteen mitoitus 

   Siiskonen, Henri Mikael (2015-03-04)
   Leukamurskaimen työnninlaatta on yksi sen tärkeimmistä murskausvoimia vastaanottavista komponenteista. Se vastaanottaa suuren osan liikkuvan leuan alaosaan kohdistuvista murskausvoimista ja pitää murskaimen asetuksen ...
  • Levennettävän betonisillan pakkovoimien hallinta 

   Jalonen, Juha (2013-12-04)
   Vuoteen 2020 mennessä Suomen silloista yli 7000 on tulossa peruskorjausikään. Kasvaneiden liikennemäärien seurauksena peruskorjauksen yhteydessä tulee usein mietittäväksi myös sillan leventämisen tarve. Betonisillan ...
  • Levylämmönsiirtimen virtauksen ja lämmönsiirron mallinnus 

   Vähätalo, Kalle (2015-02-04)
   Tässä diplomityössä tarkastellaan virtaussimuloinnin soveltamista Vahterus Oy:n kehittämän täysin hitsatun Plate&Shell-levylämmönsiirtimen virtauksien ja lämmönsiirron määrittämisessä. Tarkoituksena oli tehdä virtaussimulointeja ...
  • Levyntyöstökeskuksen etävalvontajärjestelmä 

   Kurunsaari, Juha (2013-12-04)
   Teknologian vaihtuminen hydraulisesta lävistysvoimasta servomekaaniseen lävistysvoimaan loi tarpeen palveluliiketoiminnan strategian uudistamiselle. Strategian muutos kohdistuu palvelutuotteiden lisäämiseen esim. etäpalveluiden ...
  • LIBRARY IN-BETWEEN: Architecture as process 

   Hotanen, Esa (2013-10-09)
   This master’s thesis in the field of architecture deals with architectural processes mainly as a part of creative process rather than building practice of architecture. Architecture has been seen here as close to art-like ...
  • Library management implementation on Kactus2 IP-XACT tool 

   Kamppi, Antti (2012-12-05)
   The size and complexity of embedded systems have grown at an accelerating pace over the last years. This causes demand to improve the productivity of the design process e.g. by enhancing the reusability of logic components, ...
  • Liekkimenetelmin tuotetut magneettiset rautaoksidinanohiukkaset 

   Suhonen, Heikki (2013-04-03)
   Työssä tuotettiin rautaoksidinanohiukkasia nesteliekkiruiskulla. Prekursoreina käytettiin rauta(III)nitraattia ja ferroseeniä. Tuotettua aerosolia tutkittiin aerosolimittalaitteilla ja kerättiin talteen sähkösuodattimella ...
  • Lielahden sellu- ja kemihierretehtaan uudiskäytön mahdollisuudet 

   Nurminen, Pentti (2013-06-05)
   Diplomityöni kohteena on Tampereen Lielahden vanha tehdasalue, jonka päätuotteita olivat selluloosa vuosina 1914–1985 ja kemihierre 1986–2008. Tämän jälkeen tehdas lopetti toimintansa. Tehtaan tuotantoa kasvatettiin ja ...
  • Lielahti muutoksen kynnyksellä - Lielahden entisen sellutehdasalueen kehityssuunnitelma 

   Riikonen, Maija (2014-04-09)
   Lähtökohtana diplomityölle on teollisuustoiminnan päättyminen Tampereen Lielahden entisellä sellutehdasalueella. Tampereen kaupunki on hankkimassa laajaa teollisuusaluetta omistukseensa ja alueen kaavoitus uuteen ...
  • Life Cycle Assessment of Power Capacitors 

   Alaviitala, Tiina (2013-11-08)
   During the recent years, the debate concerning climate change and other environmental threats has been in focus often. This discussion has also created pressure to business, individuals, public administrators and policymakers ...
  • Life Cycle Management for Programmable Machine Control Platform 

   Leppäkoski, Arttu Ville Juhani (2013-04-03)
   This Thesis develops methods for managing software and hardware during the life cycle of a programmable machine control platform. Life cycle management is important because of the long life cycle of this platform. Software ...
  • Life Science Software Framework Alternatives in Resource Scarce Context 

   Koskenalho, Antti (2016-06-08)
   Feature rich applications need to be delivered rapidly given the lean structure of many businesses today. Recently the number of available customizable existing software solutions has increased, enabling even small development ...
  • Light and Architecture 

   Svedas, Povilas (2017-05-03)
   This paper is a response to what I consider to be a miscommunication of architecture. A practice that has the subject constrained to a predetermined design language or has it misguided by an obscure idea. In short, this ...
  • Light and efficient wear resistant hybrid materials 

   Honkala, Anu (2012-11-07)
   Adheesion hyödyt liittämisessä ovat laajalti ymmärretty, joten sen käyttäminen myös teollisissa sovelluksissa on alati kasvamassa. Edistykselliset liimateknologiat ovat enenevässä määrin syrjäyttäneet perinteisiä kiinnittimiä ...