Now showing items 1816-1835 of 3288

  • Monitoimipistejärjestelmän datamigraatio keskitettyyn tietokantaan 

   Mannila, Turkka (2012-06-06)
   Datamigraatio on tietojärjestelmäuudistuksiin liittyvä tehtävä, jossa vanhan järjestelmän data viedään uuteen järjestelmään. Datamigraatiossa tietoa ei pelkästään kopioida uuteen järjestelmään, vaan datan rakenteelle täytyy ...
  • Monitoring Energy Consumption of Artificial Lighting by Web Interface 

   Song, Xiaoguang (2013-01-09)
   Study of energy efficiency has been very hot research topic in these days. Benefits from highly efficiency system are obvious. Greenhouse effect can be diminished, resources are protected and society development becomes ...
  • Monitoring of Postoperative Myocardial Ischemia and Infarction With Continuous ECG Measurements 

   Vanhatalo, Joonas (2017-01-11)
   Postoperative myocardial ischemia leading to myocardial infarction (PMI) after a non-cardiac surgery is shown to be common in selected population and is associated with increased mortality and morbidity in-hospital and ...
  • Monitorointimenetelmän valinta kaivopumppauslaitteistolle 

   Koponen, Mikko (2014-10-08)
   Tässä työssä kartoitettiin pumppauslaitteiston monitorointijärjestelmän halutut ominaisuudet ja laitteiston vaatimukset. Tarkoituksena oli aikaansaada taloudellisesti järkevä tuote, joka toteuttaa kaikki kartoitetut ...
  • Monte Carlo simulations of an axial positron emission tomography demonstrator 

   Ylipää, Salla (2015-04-08)
   Axial positron emission tomography (PET) scanners are composed of layers of scintillating crystals aligned with the main axis of the scanner. The axial coordinates of photon interaction events are obtained using a matrix ...
  • MOOC-oppimisalustan valinta ja käyttöönotto TTY:llä 

   Hietaranta, Riitta (2017-04-05)
   TTY haluaa kokeilla suuria opiskelijamääriä houkuttelevien MOOCien (Massive Open Online Course) järjestämistä. Koska Moodle ei kunnolla sovellu tehtävään, tarvitaan MOOC-käyttöön uusi oppimisalusta. Diplomityössä selvitettiin ...
  • Moodle monikulttuurisena oppimisympäristönä 

   Metsälä, Aino (2010-06-23)
   Tietoverkossa käytettävä oppimisympäristö antaa mahdollisuuden jakaa asiantuntijuutta ja tarjota opetusta, jonka tavoittaminen voi muutoin olla vaikeaa. Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää, millaisia seikkoja on ...
  • Moottorin kampikoneiston dynamiikka 

   Mäkinen, Eero (2012-03-07)
   Työn aiheena on viisisylinterisen työkonedieselmoottorin kampikoneiston massavoimien ja vääntövärähtelyjen minimointi. Tutkittava moottori on ensimmäinen viisisylinterinen moottorityyppi kohdeyrityksen mallistossa, joten ...
  • MQTT client implementation in IEC 61131-3 compatible programming environment 

   Välimaa, Lauri (2017-02-08)
   Collecting data from various sources is essential for systems which leverage the ideology and advantages behind Internet of Things (IoT). Expanding device support in such systems is crucial since it allows collecting data ...
  • MRI shape analysis of midbrain in Parkinson's disease 

   Pölönen, Juho Antti Kalevi (2016-08-17)
   Magnetic resonance imaging (MRI) is an imaging modality that uses magnetic fields, field gradients and radio waves to form images of different tissues within the body. It is often the best choice for structural brain imaging ...
  • MTV:n aineistonsiirtoympäristön uusiminen 

   Rahikainen, Antti Eemeli (2015-06-03)
   Mediayhtiöt vastaanottavat video- ja kuvamateriaalia useista eri lähteistä, kuten tuotantoyhtiöiltä, mainostoimistoilta sekä muilta sidosryhmiltä. Materiaalin vastaanoton pitää olla käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, ...
  • Muistinvarainen analysointiteknologia ja liiketoimintatiedon hallinnan raportointityökalun valinta 

   Olin, Mikko (2011-10-05)
   Muistinvaraisessa analysoinnissa käsiteltävä data ladataan kokonaan tietokoneen RAM-muistille, josta se on nopeasti raportointityökalujen hyödynnettävissä. Muistinvaraista analysointiteknologiaa hyödyntävät raportointityökalut ...
  • Mukautuvan tarttujan suunnittelu robottisovelluksessa 

   Lyytinen, Janne (2014-05-07)
   Robotin tarttuja on yleinen suunnittelutyötä edellyttävä konstruktio asiakasräätälöitävien robotiikan toimitusprojektien sisällöissä. Erilaisille projekteille suunnitelluissa tarttujissa esiintyy huomattavaakin vaihtelua, ...
  • Multi-Antenna Solutions for Automotive Environment 

   Rasku, Arttu (2009-02-04)
   MIMO systems have emerged in the last few years as a means to improve the quality of service and spectral efficiency of wireless communication systems. This thesis examines the use of multi-antenna systems on vehicles. The ...
  • Multi-Gigabit Wireless Communication at 60 GHz: Beamforming and Measurements 

   Laatta, Markus (2017-03-08)
   Usage of wireless communication systems has been growing steadily during the past decades as more and more services and users are starting to utilize various cloud based systems. Need for higher data rates and the exponential ...
  • Multi-player tactical role playing game with a Java server and an Android client 

   Tuominen, Marko (2012-12-05)
   Tietokone- ja konsoliroolipeleissä pelaaja tavallisesti ohjaa yhtä tai useampaa hahmoa. Hahmot tavallisesti keräävät kokemusta taistelemalla vihollisia vastaan. Kokemuksen kautta hahmon ominaisuudet vahvistuvat ja se saa ...
  • Multicultural Issues in Software Engineering Processes 

   Statkaityte, Rasa (2011-06-08)
   Globalisaatio, laajemmat markkinat, halvempi työvoima, asiakasläheisyys ja lisääntyvä ICT-asiantuntijoiden tarve ohjaavat ohjelmistosektorin yrityksiä ulkoistamaan ohjelmistotuotteidensa kehitystä. Sen tuloksena tiimit ...
  • Multilabel Sound Event Classification with Neural Networks 

   Cakir, Emre (2014-12-03)
   There are multiple sound events simultaneously occuring in a real-life audio recording collected e.g. at a busy street in rush hour. The events may include traffic noise, sound of rain, people talking etc. The humans are ...
  • Multiplatform mobile software development 

   García-Moya Herrera, Álvaro (2013-05-08)
   This thesis considers how to achieve efficient multiplatform mobile software development. A mobile application is developed as a vehicle to demonstrate how this can be done in a particular instance. The educational mobile ...
  • Multiple Case Analysis of Business Models in Circular Economy Initiatives: Cases from EU, China, the US and Finland 

   Ranta, Valtteri Henrik (2017-01-11)
   Growing rate of consumption coupled with a growing total population is leading to increasing burden on the consumption of non-renewable resources on our planet. The concept of circular economy has been introduced as a ...