Now showing items 1830-1849 of 3488

  • Measurements in a Femtocell UMTS Indoor Network with Multiple Cells 

   Kankare, Miika (2013-06-05)
   The user amounts of modern mobile radio networks have reached billions with 3G networks having a share of 1 billion. In addition, most of the data traffic is originating from indoor locations. At the same time the cost of ...
  • Measuring Actual Operating Conditions of a Photovoltaic Power Generator 

   Torres Lobera, Diego (2011-02-09)
   Photovoltaic (PV) modules are composed by PV cells, normally connected in series, which convert the energy of solar radiation (direct and diffuse) into electrical energy. However, many factors affect the output power of ...
  • Measuring Productivity in a Production Environment 

   Nousiainen, Ari (2016-06-08)
   A vast amount of productivity research has been conducted regarding the measuring of productivity since acknowledging the term in firm environment. Although only a part of it has been focusing on environment, where a high ...
  • Mechanical characterization of fibrous ceramic filter elements 

   Humalamäki, Joonas (2013-10-09)
   Tutkimuksen tavoitteena oli testata vanhojen, Paavo Laihosen aiemmin diplomityössään “Kuitukeraamisen kuumakaasusuodattimen mekaanisen keston arviointi” käytättämien menetelmien soveltuvuutta kuitumaisten suodatinelementtien ...
  • Mechanics design methods and customer experienced visual appearance in color and part interface combinations 

   Huittinen, Otto (2015-05-06)
   Visually problematic part interfaces form when manufacturing and assembling variation cause differentiation from nominal dimensions. Big variation in parts and products lead to poor visual quality and unsatisfying design. ...
  • Media coverage as a descriptor of renewable energy diffusion 

   Pelkonen, Tuisku (2011-12-07)
   Technology foresight scholars have addressed a need to further develop the methodology in the field. Especially in the field of renewable energy (RE) new tools to figure out the potential and future directions of different ...
  • Megapasila – Asuintornitalosuunnitelma Keski-Pasilaan 

   Murto, Meri (2009-10-07)
   This master’s thesis examines the development of dense city structure by means of housing design. The topic is a conceptual housing tower research and a concrete project design in Keski-Pasila, which will be even more ...
  • Megatrendien vaikutus tulevaisuuden työympäristöihin, hankekehitykseen ja toimitilakehittämiseen 

   Kaurahalme, Toni (2016-12-07)
   Megatrendit ovat maailmanlaajuisia ilmiöitä, joiden väistämättömät vaikutukset ulottuvat sekä yksilöiden että yritysten päivittäisiin tarpeisiin ja toimintatapoihin asti. Megatrendit muokkaavat siis käytännössä kaikkea ...
  • Mekaanisten hälytinäänien tunnistaminen 

   Vallinaho, Teemu Ilari (2012-12-05)
   Tässä työssä tutkitaan mekaanisia ääniä, tarkemmin erilaisten hälyttimien kuten palohälyttimien, vesihälyttimien ja mukana kannettavien erikoishälyttimien hälytysäänen ominaisuuksia ja miten niitä voitaisiin tunnistaa. ...
  • Mergers and Acquisitions as a Business Opportunity for Competitors 

   Kuzmenko, Olena (2017-01-11)
   Expanding business through acquiring new customers can be challenging in the industries with high supplier switch barriers. In the attempt to increase reliability in the operation and maintain stable quality level companies ...
  • Merituulivoiman verkkoonliityntä 

   Niskanen, Sisu (2010-05-05)
   Työssä käsitellään merituulipuistojen sähköverkkoja. Merialueet ovat otollisia tuulivoimatuotantoon, koska keskituulennopeudet ovat lähes aina maa-alueita parempia, maaston epätasaisuus ei vaikuta tuuliolosuhteisiin ja on ...
  • Mesoscopic Perovskite Solar Cells: Efficiency Enhancement via Optimization of the Titania Anode 

   Ojanperä, Anniina Milla Maaret (2015-12-09)
   The most common perovskite-based solar cell architecture is the mesoscopic perovskite solar cell. Its structure employs a compact layer and a mesoporous metal oxide layer as the cell anode. Typically, the anode consists ...
  • Metal Artifact Reduction in Sinograms of Dental Computed Tomography 

   Us, Defne (2013-06-05)
   Use of metal objects such as dental implants, fillings, crowns, screws, nails, prosthesis and plates have increased in dentistry over the past 20 years, which raised a need for new methods for reducing the metal artifacts ...
  • Metallinkylän hybridikeskus 

   Arponen, Otto (2009-10-07)
   The aim of this master’s thesis is to design a comprehensive hybridcentre for an area in Metallinkylä. Work is done under chair code of Urban Planning and Desing. The size of the designed site is 30 hectares and it is ...
  • Metalliteollisuudessa esiintyvän melun mittaaminen, arviointi ja mittausmenetelmien kehittäminen työturvallisuuden näkökulmasta 

   Seppänen, Saara (2015-12-09)
   Melu on säilynyt vuodesta toiseen työpaikkojen keskeisenä ongelmakohtana, erityisesti teollisuuden alalla. Kaikkia toimialoja tarkasteltaessa on melulle altistuminen työpaikoilla laskenut, mutta rakentamisen ja kaivos- ...
  • Metallituoteteollisuuteen optimoidut maalipinnoitteet 

   Korpela, Nia (2015-06-03)
   Coil coating -teollisuudessa teräsohutlevy pinnoitetaan esimerkiksi maalilla tai lakalla jatkuvatoimisella pinnoitusmenetelmällä. Muovipinnoitteita käytetään suojaamaan teräsohutlevytuotteita valmistuksen ja käytön aikaisilta ...
  • Metalloinnin erikoiskysymyksiä 

   Salmi, Joel (2014-12-03)
   Tämä diplomityö käsittelee metallikontaktien prosessointia p-GaAs- ja n-GaSb-puolijohteille. Työn tavoitteena on parantaa olemassa olevia kontakteja optimoimalla niiden metallikerroksia. Ohmisten kontaktien teoriaa on ...
  • Metalloitujen ohutkalvokondensaattoreiden ominaisuudet tasajännitteellä 

   Rinne, Tuomo (2011-08-17)
   Vaihtovirtajärjestelmän ollessa tällä hetkellä vallitseva sähkönjakelumuoto myös suurin osa sähköenergiatekniikassa käytetyistä kondensaattoreista on suunniteltu vaihtovirtakäyttöä ajatellen. Tasajännitekäyttö on kuitenkin ...
  • Methane potential of industrial oil-clay by-product 

   Valtavaara, Minna (2014-11-05)
   In this thesis suitability of industrial by-product oil-clay to produce biogas in anaerobic digestion was studied. Oil-clay (spent bleaching earth) contains high amounts of fats and clay (sand). The methane production ...
  • Methodology for energy efficiency assessment 

   Mantilla Ramos, Maria Fernanda (2015-11-04)
   The rapid urbanization processes and increasing populations pose issues to cities, especially in the area of energy requirements. Smart City strategy has been used for many cities to overcome those issues by implementing ...