Now showing items 1835-1854 of 3488

  • Media coverage as a descriptor of renewable energy diffusion 

   Pelkonen, Tuisku (2011-12-07)
   Technology foresight scholars have addressed a need to further develop the methodology in the field. Especially in the field of renewable energy (RE) new tools to figure out the potential and future directions of different ...
  • Megapasila – Asuintornitalosuunnitelma Keski-Pasilaan 

   Murto, Meri (2009-10-07)
   This master’s thesis examines the development of dense city structure by means of housing design. The topic is a conceptual housing tower research and a concrete project design in Keski-Pasila, which will be even more ...
  • Megatrendien vaikutus tulevaisuuden työympäristöihin, hankekehitykseen ja toimitilakehittämiseen 

   Kaurahalme, Toni (2016-12-07)
   Megatrendit ovat maailmanlaajuisia ilmiöitä, joiden väistämättömät vaikutukset ulottuvat sekä yksilöiden että yritysten päivittäisiin tarpeisiin ja toimintatapoihin asti. Megatrendit muokkaavat siis käytännössä kaikkea ...
  • Mekaanisten hälytinäänien tunnistaminen 

   Vallinaho, Teemu Ilari (2012-12-05)
   Tässä työssä tutkitaan mekaanisia ääniä, tarkemmin erilaisten hälyttimien kuten palohälyttimien, vesihälyttimien ja mukana kannettavien erikoishälyttimien hälytysäänen ominaisuuksia ja miten niitä voitaisiin tunnistaa. ...
  • Mergers and Acquisitions as a Business Opportunity for Competitors 

   Kuzmenko, Olena (2017-01-11)
   Expanding business through acquiring new customers can be challenging in the industries with high supplier switch barriers. In the attempt to increase reliability in the operation and maintain stable quality level companies ...
  • Merituulivoiman verkkoonliityntä 

   Niskanen, Sisu (2010-05-05)
   Työssä käsitellään merituulipuistojen sähköverkkoja. Merialueet ovat otollisia tuulivoimatuotantoon, koska keskituulennopeudet ovat lähes aina maa-alueita parempia, maaston epätasaisuus ei vaikuta tuuliolosuhteisiin ja on ...
  • Mesoscopic Perovskite Solar Cells: Efficiency Enhancement via Optimization of the Titania Anode 

   Ojanperä, Anniina Milla Maaret (2015-12-09)
   The most common perovskite-based solar cell architecture is the mesoscopic perovskite solar cell. Its structure employs a compact layer and a mesoporous metal oxide layer as the cell anode. Typically, the anode consists ...
  • Metal Artifact Reduction in Sinograms of Dental Computed Tomography 

   Us, Defne (2013-06-05)
   Use of metal objects such as dental implants, fillings, crowns, screws, nails, prosthesis and plates have increased in dentistry over the past 20 years, which raised a need for new methods for reducing the metal artifacts ...
  • Metallinkylän hybridikeskus 

   Arponen, Otto (2009-10-07)
   The aim of this master’s thesis is to design a comprehensive hybridcentre for an area in Metallinkylä. Work is done under chair code of Urban Planning and Desing. The size of the designed site is 30 hectares and it is ...
  • Metalliteollisuudessa esiintyvän melun mittaaminen, arviointi ja mittausmenetelmien kehittäminen työturvallisuuden näkökulmasta 

   Seppänen, Saara (2015-12-09)
   Melu on säilynyt vuodesta toiseen työpaikkojen keskeisenä ongelmakohtana, erityisesti teollisuuden alalla. Kaikkia toimialoja tarkasteltaessa on melulle altistuminen työpaikoilla laskenut, mutta rakentamisen ja kaivos- ...
  • Metallituoteteollisuuteen optimoidut maalipinnoitteet 

   Korpela, Nia (2015-06-03)
   Coil coating -teollisuudessa teräsohutlevy pinnoitetaan esimerkiksi maalilla tai lakalla jatkuvatoimisella pinnoitusmenetelmällä. Muovipinnoitteita käytetään suojaamaan teräsohutlevytuotteita valmistuksen ja käytön aikaisilta ...
  • Metalloinnin erikoiskysymyksiä 

   Salmi, Joel (2014-12-03)
   Tämä diplomityö käsittelee metallikontaktien prosessointia p-GaAs- ja n-GaSb-puolijohteille. Työn tavoitteena on parantaa olemassa olevia kontakteja optimoimalla niiden metallikerroksia. Ohmisten kontaktien teoriaa on ...
  • Metalloitujen ohutkalvokondensaattoreiden ominaisuudet tasajännitteellä 

   Rinne, Tuomo (2011-08-17)
   Vaihtovirtajärjestelmän ollessa tällä hetkellä vallitseva sähkönjakelumuoto myös suurin osa sähköenergiatekniikassa käytetyistä kondensaattoreista on suunniteltu vaihtovirtakäyttöä ajatellen. Tasajännitekäyttö on kuitenkin ...
  • Methane potential of industrial oil-clay by-product 

   Valtavaara, Minna (2014-11-05)
   In this thesis suitability of industrial by-product oil-clay to produce biogas in anaerobic digestion was studied. Oil-clay (spent bleaching earth) contains high amounts of fats and clay (sand). The methane production ...
  • Methodology for energy efficiency assessment 

   Mantilla Ramos, Maria Fernanda (2015-11-04)
   The rapid urbanization processes and increasing populations pose issues to cities, especially in the area of energy requirements. Smart City strategy has been used for many cities to overcome those issues by implementing ...
  • Methods for Modeling Coupled Hydraulic Driven Flexible Multibody Systems 

   Ylinen, Antti (2011-06-08)
   Hydraulic driven multibody systems are very common in industry and the behavior of these systems under transient load has been modeled in various ways. For instance, if one is interested in the response of the mechanical ...
  • The methods of operations management in the tool making industry 

   Purhonen, Petra (2012-01-11)
   This thesis gathers methods, tools, and techniques suitable for tool makers to analyze, manage, implement, and develop their operations. It has been written for a research group in the tool making laboratory (Werkzeugmas ...
  • Metsä sisällä ja ulkona - Kausjärven leirikeskus Lempäälään 

   Kivimäki, Katja (2011-02-09)
   Diplomityön aiheena on pienimuotoisen leirikeskuksen suunnitelma Lempäälään. Noin 19 ha tontti sijaitsee Iso-Kausjärven rannalla Lempäälän Lastusissa, ja sen omistaa Tampereen Helluntaiseurakunta. Tontilta paloi puolitoista ...
  • Metsäkoneen kunnonvalvonta-anturointi järjestelyineen 

   Hartikainen, Olli Samuli (2016-01-13)
   Monimutkaisessa koneessa on useita komponentteja ja vikaantumiskohteita. Kaikilla näillä komponenteilla on oma vikaantumistodennäköisyys, jonka perusteella voidaan arvioida komponenttien elinkaarta. Vikaantumistodennäköisyyteen ...
  • Metsäkoneen ohjaamon värähtelyjen ja heilahdusten vaimentaminen hydrauliikan avulla 

   Suomi, Jussi (2012-08-15)
   Metsäkoneen kuljettaja altistuu työssään usein tärinälle. Tutkimusten mukaan tärinä on aiheuttaa esimerkiksi selkäkipuja. Vuonna 2014 metsäteollisuudessa tulee voimaan valtioneuvoston säädös, jonka avulla pyritään vähentämään ...