Now showing items 1836-1855 of 3288

  • A Multiresolution Approach to the Waveform Tomography Inverse Problem 

   Syväoja, Jussi (2016-06-08)
   Full waveform tomography refers to a technique that can used in imaging internal structures of a target object without altering or damaging it in anyway. The term full waveform means that the wave is utilized in its full ...
  • Multiview Video Coding for Virtual Reality 

   Kashyap Kammachi Sreedhar (2016-01-13)
   Virtual reality (VR) is one of the emerging technologies in recent years. It brings a sense of real world experience in simulated environments, hence, it is being used in many applications for example in live sporting ...
  • Muokattava ja deduplikoiva tiedostojen paketointi- ja pakkausjärjestelmä 

   Heino, Henrik (2013-11-08)
   Työn tavoitteena oli kehittää pakkaustyökalu, eli ohjelma ja sen käyttämä tiedostoformaatti. Näiden erityisvaatimuksena oli deduplikointi sekä pakettitiedoston muokattavuus. Deduplikoinnilla tarkoitetaan tässä identtisten ...
  • Muovien kierrätys rotaatiovalussa 

   Lehtola, Jarkko (2014-08-13)
   Tämän työn päätavoitteena on selvittää tiettyjen kierrätysmuovien käyttökelpoisuus rotaatiovalun raaka-aineena. Raaka-aineista on selvitetty mekaaniset ominaisuudet, sulakäyttäytyminen ja jauheen käyttäytyminen. Teoriaosuudessa ...
  • Muovien sulatyöstöprosessien laadunhallinta 

   Lappi, Jesse (2014-08-13)
   Muovien prosessointimenetelmien hallinta on tärkeimpiä yksittäisiä tekijöitä toimivan tuotannon ylläpitämisessä, minkä lisäksi muovimateriaalien ominaisuuksien, käytettävän laitteiston sekä näiden yhdistelmänä saatavan ...
  • Muovikomposiittien hyödyntäminen ajoneuvon runkorakenteessa 

   Syvänne, Ossi (2013-12-04)
   Muovikomposiittien hyödyntäminen ajoneuvojen rakenteissa on kasvava trendi, jossa erityisesti hiilikuitukomposiitit ovat tällä hetkellä nousemassa esille. Syynä ovat kasvavat ympäristövaatimukset ja toiveet polttoaineen ...
  • Muovikuitujen määrän mittaus paperissa ja paperisulpussa 

   Rantanen, Pasi (2012-08-15)
   Paperin raaka-aineita ovat erilaiset kuidut, täyteaineet, liima-aineet, pigmentit, kemialliset lisäaineet sekä päällystysaineet. Tärkeimpiä raaka-aineita ovat puukuidut mutta myös muita kasvikuituja voidaan käyttää paperin ...
  • Murtovakokäämityksen soveltaminen hitaissa korkean hyötysuhteen sähkökoneissa 

   Viertokoski, Eero (2011-08-17)
   Maapallon fossiilisten polttoaineiden vähentyessä on kiinnostus uusiutuvia energialähteitä kohtaan lisääntynyt. Uusiutuviin energialähteisiin kuuluu tuulivoima, jonka sähköä tuottavaan komponenttiin, eli generaattoriin, ...
  • Murtumisparametrien laskeminen elementtimenetelmällä 

   Yrjänä, Timo (2015-05-06)
   Tämän työn tarkoituksena on tutustua murtumismekaniikan analyysien laskentaan numeerisesti elementtimenetelmällä. Murtumismekaniikka tutkii materiaalissa olevia säröjä ja niiden vaikutusta rakenteen kestävyyteen. Laskennassa ...
  • Musiikin tilaus- ja hallintajärjestelmä 

   Kuutti, Anssi (2011-11-09)
   Taustamusiikkia soitetaan monenlaisissa tiloissa, kuten yökerhoissa, ravintoloissa ja ostoskeskuksissa. Yleensä musiikin toistamiseen käytetään jotakin järjestelmää, jolla on helppo ajastaa tietty musiikki soimaan tiettyllä ...
  • Musiikkisoittimesta riippumaton albumikuuntelun tunnistus Statster-verkkopalvelussa 

   Anttonen, Tatu (2011-09-07)
   Ihmiset kuuntelevat paljon musiikkia. Musiikki merkitsee meille paljon ja myös tunteet liittyvät vahvasti musiikkiin. Tästä syystä on mielekästä taltioida kuunnellusta musiikista kaikki tarpeellinen. Tätä silmälläpitäen ...
  • Mutagenesis of Halanaerobium saccharolyticum subsp. saccharolyticum aiming for antibiotic sensitivity and improved hydrogen and 1,3- propanediol tolerant strains. 

   Sudhakaran, Santhosh (2015-09-09)
   Keywords: Halanerobium sacchrolyticum subsp. sacchrolyticum, Multi dug ef-flux pump, novobiocin, UV mutation, hydroxylamine Hydrogen, 1,3 –propanediol. Halanerobium sacchrolyticum subsp. sacchrolyticum is a halophilic ...
  • Mutation-Based Qualification of Module Verification Environments 

   Rahkonen, Samuli (2016-01-13)
   The increasing complexity of integrated circuits has put more emphasis on the reusability of both the designs and their verification environments. Verification is often based on assumptions of the quality of the created ...
  • Muunneltava lähiöasunto - Lähiökorjaamista asunnon ja asujan näkökulmasta 

   Kakko, Katriina (2011-09-07)
   Tutkin työssäni Forssan Viksbergiin sijoittuvaa elementtirakentamista, joka on tyypillinen esimerkki asuntokannasta, jota Suomessa on aikoinaan tuotettu kaikista eniten. Tässä työssä halusin yhdistää kysynnän ja tarjonnan; ...
  • Muuntajien häviölämmön hyödyntäminen lämpöpumpputekniikalla 

   Ristamäki, Heli (2012-08-15)
   Muuntajan häviöt ja ympäristötekijät aiheuttavat muuntajan lämpenemistä, joka liiallisena kiihdyttää muuntajan vanhenemista. Muuntajaa on täten jäähdytettävä ja usein häviölämpö johdetaan jäähdytyskoneistolla ulkoilmaan. ...
  • Muuntamoautomaation hyödyntämismahdollisuudet Elenian jakeluverkossa 

   Kauppi, Matti (2014-06-04)
   Sähkönjakelun toimitusvarmuus ja sähkön laadun nykyistä tarkempi seuranta, ovat tulevaisuudessa yhä merkittävämmässä roolissa. Elenia Oy on tehnyt strategisen linjauksen vuonna 2009 rakennuttaa kaikki uusi ja saneerattava ...
  • Muuntuvien asuntojen kerrostalokortteli Kyrkösjärvelle 

   Kellberg-Hakala, Mia (2010-06-23)
   Diplomityöni perustuu asuntomallini mahdollisuuksien tutkimiseen suunnittelun keinoin. Tehtävänä on kerrostalokorttelin suunnittelu Seinäjoelle Kyrkösjärven itärannalle. Kehitetyn asuntotypologian pohjana ovat muunteluma ...
  • Muurin juurella - urbaanit rauniotunnelmat ja niiden vaaliminen 

   Kalakoski, Iida (2010-06-09)
   Turisti on henkilö, joka matkustaa väliaikaisella vapaa-ajallaan vapaaehtoisesti pois kotoaan. Käytännön vaatimusten lisäksi turismin laaja harjoittaminen edellyttää kiinnostusta vierautta kohtaan. Turistin katse kiinnittyy ...
  • Muutosjohtaminen ohjelmistoprojektissa ohjelmistoyrityksen näkökulmasta 

   Valkonen, Mika (2012-01-11)
   Tietojärjestelmän muuttaminen on kokonaisvaltainen muutosprojekti, jossa muutoksen ei voida katsoa kohdistuvan vain muutettavaan tietojärjestelmään. Uusittaessa operatiivista tietojärjestelmää tulee muutoksen vaikutukset ...
  • Muutosjohtamisen haasteet synergiaetuja tavoiteltaessa 

   Rikama, Kimmo (2010-06-16)
   Tämän työn keskeinen tavoite on tarkastella kahden eri organisaation; Cramo Finland Oy:n ja Cramo Instant Oy:n fuusion myötä käynnistyneen kaluston synergiaprojektin etenemistä ja vaiheita kirjallisuudessa esiintyvien ...