Now showing items 2011-2030 of 3488

  • Nopeiden analogiamittausten suorittaminen sulautetussa Linux-järjestelmässä 

   Haapaluoma, Jouko (2014-06-04)
   Linux-käyttöjärjestelmän käyttö kasvaa etenkin sulautetuissa järjestelmissä merkittävästi. Yleiskäyttöisyyden lisäksi Linuxille on kehitetty reaaliaikaominaisuuksia, joiden avulla Linuxia on alettu hyödyntää myös teollisuuden ...
  • Nordic Industrial SMEs in Middle East-Factors Influencing Lack of FDI 

   Fattahi Moshtaghin, Mir Hamed (2015-05-06)
   Nowadays in the global business environment, globalization process is not limited to only large companies. One of the main goals of SMEs is also expanding their international businesses in order to increase sales and ...
  • Nordic Materials – Verkostotoiminnan käynnistäminen ja kehittäminen suomessa 

   Turunen, Hannu (2012-04-04)
   Huhtikuussa 2011 Mikkelin Ammattikorkeakoulussa aloitettiin Nordic Materials verkostotoiminnan ja palveluiden käynnistämistä sekä kehittämistä tutkiva pilotjakso. Mikkelin Ammattikorkeakoulun lisäksi verkostotoimintaa ovat ...
  • NoSQL databases in cross-platform development 

   Pérez Blanco, Carlos (2013-12-04)
   Wellness coaching is nowadays a business on the rise. People are more aware of their health and would like to keep track of and improve their habits in the simplest and effortless possible way. Coaches, on the other hand, ...
  • Nostosiirtovaunujen tuotetiedon hallinnan kehitys 

   Olli, Henri (2016-02-03)
   Tuotannon ja etenkin loppukokoonpanon ulkoistaminen on viime aikoina kasvattanut suosiotaan merkittävästi. Tämä diplomityö on tehty yritykselle, joka valmistaa pääasiassa nostosiirtovaunuja. Kohdeyritys on kokoonpanotyön ...
  • Nostoturvallisuuden varmistaminen tuotekehitysprosessissa 

   Jääskö, Matti (2015-05-06)
   Metso Mineralsin Tampereen tehtaalla suunnitellaan, valmistetaan ja kokoonpannaan sekä yksittäisiä kivenmurskaimia että tela-alustaisia kivenmurskaus- ja seulontayksiköitä. Tehtaan kokoonpanopisteillä suoritetaan päivittäin ...
  • Nosturikomponenttien kuljetuksen ja varastoinnin aikainen korroosiosuojaus 

   Lankoski, Janette Tuulia (2016-02-03)
   Korroosiovauriot voivat aiheuttaa vuosittain merkittäviä rahallisia menetyksiä ja vaurioiden korjaaminen vaatii usein paljon sekä aikaa että rahaa. Pahimmillaan korroosiovahingot voivat johtaa rakenteellisten vaurioiden ...
  • Nosturin luotettavuuden varmistaminen erilaisissa ympäristöolosuhteissa 

   Linnainmaa, Piia (2014-11-05)
   Tämän työn tavoitteena on tarkastella ympäristöolosuhteiden vaikutuksia standardi- ja prosessinosturien komponentteihin luotettavuustekniikan keinoin. Työssä käsitellään niin mekaanisten kuin sähköisten komponenttien ...
  • Nosturin ohjaamosimulaattorin suunnittelu nosturin sähköjärjestelmän tehdastestaukseen 

   Viitanen, Kalle (2012-10-03)
   Tuotteen testaaminen on merkittävä osa nosturin valmistusprosessia. Testauksessa pyritään havaitsemaan kokoonpanovirheiden lisäksi sähkö- ja automaatiosuunnittelun kautta nosturiin päätyviä virheitä. Jokaisen sähkölaitteen ...
  • Nosturin virransyötön konfigurointi 

   Kaitaranta, Erika (2011-08-17)
   Tämä työ käsittelee Konecranes Oyj:n standardinosturien virransyötön konfigurointia. Virransyöttö toimitetaan asiakkaalle virransyöttöpakettina. Virransyöttöpakettiin kuuluvat nosturin kaapelit, nosturikomponenttien ...
  • Novel Approaches to Value Creation in Networks – Case Studies on Crowdsourcing, Swarm-work and Gamification 

   Multasuo, Jani (2013-12-04)
   For years, value creation has been a hot topic in both academic and business literature. Perceptions of value and value creation have changed over time in parallel with economic changes and technological developments. In ...
  • Novel Strain Field Imaging Using Electronic Speckle Pattern Interferometry 

   Heikkinen, Juuso Jalmari (2016-08-17)
   Growing demands for cost and energy efficiency set requirements for developing lighter and stronger products. The strength of material is characterized by maximum tolerable stress. For a given material, stress is directly ...
  • Novellette: an RNA-sequencing data analysis pipeline for detecting novel transcripts 

   Seppälä, Janne (2013-12-04)
   Proteins are the key factors in every living organism and they contribute to almost every biological process and structure in a cell. Proteins are formed through the process of protein synthesis, in which the genetic code ...
  • Numerical evaluation of Specific Absorption Rate with two realistic mobile phone models 

   Kivento, Mikko (2015-06-03)
   This thesis is a numerical evaluation of SAR compliance assessment with realistic exposure conditions using accurate human and mobile phone models. Four hand models with four adult and five child head models were simulated ...
  • Nuorten liikenneturvallisuuden parantaminen Porin kaupungissa 

   Törmälä, Leena-Maria (2015-04-08)
   Tieliikenneonnettomuudet ovat tällä hetkellä 15–24-vuotiaiden nuorten yleisin kuolinsyy maailmassa. Suomessa nuorten kuljettajien väestöön suhteutettu kuolemanriski on kaksinkertainen koko väestöön verrattuna. 15–24-vuotiaiden ...
  • Nupu- ja noppakivipäällysteisen kadun rakenneratkaisut 

   Marjaniemi, Jouni Aleksi (2016-03-09)
   Diplomityön tarkoituksena oli selvittää suomalaisia nupu- ja noppakivirakenteiden vaatimuksia ja rakennustapoja katualueella, ja arvioida niiden soveltuvuutta raskaan liikennekuorman alueille. Suomen rakennuskäytäntöjä ja ...
  • Nurmeksen Asemapuiston alueen kehittämissuunnitelma 

   Hietakorpi, Laura (2010-06-23)
   Diplomityö käsittelee Nurmeksen Asemapuiston alueen täydennysrakentamista ja kehittämistä asumisen ja työskentelyn yhdistäväksi alueeksi. Työn pohjana on suunnitelma, joka tehtiin Pielisen Karjalan kehittämiskeskus Oy:n ...
  • Näkökohtia tilaelementtiarkkitehtuuriin, sovelluksena koulu 

   Jokimäki, Sanna (2010-05-05)
   Yhteiskunnalliset muutokset ja ihmisten lisääntyvä liikkuvuus ovat tehneet liikkuvasta, siirrettävästä ja muunneltavasta arkkitehtuurista jälleen ajankohtaista. Myös ekologisuutta korostava ilmapiiri ja tekninen kehitys ...
  • Näkökulmia MOOCeihin 

   Arponen, Sanni (2015-06-03)
   MOOCit ovat kaikille avoimia, maksuttomia verkkokursseja. Ne nousivat julkisuuteen vuonna 2012, jolloin useiden tunnettujen yliopistojen MOOCit keräsivät parhaimmillaan jopa satoja tuhansia osallistujia. Myös Suomessa ...
  • Näyttölasin kontrolliyksikkö 

   Rekosuo, Tommi (2015-12-09)
   Tässä diplomityössä toteutettiin ohjelmisto osana uuden läpinäkyvän näyttötekniikan prototyyppiä. Työn tilaaja, Pilkington Automotive Oy, asensi Beneq Products Oy:n valmistamat näytöt ajoneuvon tuulilasiin ja TTY:n tehtävänä ...