Now showing items 2031-2050 of 3833

  • Metalloitujen ohutkalvokondensaattoreiden ominaisuudet tasajännitteellä 

   Rinne, Tuomo (2011-08-17)
   Vaihtovirtajärjestelmän ollessa tällä hetkellä vallitseva sähkönjakelumuoto myös suurin osa sähköenergiatekniikassa käytetyistä kondensaattoreista on suunniteltu vaihtovirtakäyttöä ajatellen. Tasajännitekäyttö on kuitenkin ...
  • Methane potential of industrial oil-clay by-product 

   Valtavaara, Minna (2014-11-05)
   In this thesis suitability of industrial by-product oil-clay to produce biogas in anaerobic digestion was studied. Oil-clay (spent bleaching earth) contains high amounts of fats and clay (sand). The methane production ...
  • Methodology for energy efficiency assessment 

   Mantilla Ramos, Maria Fernanda (2015-11-04)
   The rapid urbanization processes and increasing populations pose issues to cities, especially in the area of energy requirements. Smart City strategy has been used for many cities to overcome those issues by implementing ...
  • A Methodology for the Development of Manufacturing and Monitoring Indexes: Oil Lubrication System Case Study 

   Gopalakrishnan, Balaji (2017-09-06)
   The arrival of computers into manufacturing brought a huge revolution in all parts of the manufacturing industries, from the shop-floor level to the enterprise level. Initially it all started at the shop-floor level with ...
  • Methods for Modeling Coupled Hydraulic Driven Flexible Multibody Systems 

   Ylinen, Antti (2011-06-08)
   Hydraulic driven multibody systems are very common in industry and the behavior of these systems under transient load has been modeled in various ways. For instance, if one is interested in the response of the mechanical ...
  • The methods of operations management in the tool making industry 

   Purhonen, Petra (2012-01-11)
   This thesis gathers methods, tools, and techniques suitable for tool makers to analyze, manage, implement, and develop their operations. It has been written for a research group in the tool making laboratory (Werkzeugmas ...
  • Metsä sisällä ja ulkona - Kausjärven leirikeskus Lempäälään 

   Kivimäki, Katja (2011-02-09)
   Diplomityön aiheena on pienimuotoisen leirikeskuksen suunnitelma Lempäälään. Noin 19 ha tontti sijaitsee Iso-Kausjärven rannalla Lempäälän Lastusissa, ja sen omistaa Tampereen Helluntaiseurakunta. Tontilta paloi puolitoista ...
  • Metsäkoneen kunnonvalvonta-anturointi järjestelyineen 

   Hartikainen, Olli Samuli (2016-01-13)
   Monimutkaisessa koneessa on useita komponentteja ja vikaantumiskohteita. Kaikilla näillä komponenteilla on oma vikaantumistodennäköisyys, jonka perusteella voidaan arvioida komponenttien elinkaarta. Vikaantumistodennäköisyyteen ...
  • Metsäkoneen ohjaamon värähtelyjen ja heilahdusten vaimentaminen hydrauliikan avulla 

   Suomi, Jussi (2012-08-15)
   Metsäkoneen kuljettaja altistuu työssään usein tärinälle. Tutkimusten mukaan tärinä on aiheuttaa esimerkiksi selkäkipuja. Vuonna 2014 metsäteollisuudessa tulee voimaan valtioneuvoston säädös, jonka avulla pyritään vähentämään ...
  • Metsän lämpöherätteiden mallinnus 

   Rouhu, Johanna (2013-02-06)
   Lämpökameratiedustelulla voidaan havaita taustasta sinne kuulumattomia kohteita niiden poikkeavan lämpötilan vuoksi. Jotta kohteita voidaan kätkeä tällaiselta tiedustelulta, niiden lämpöherätteet on saatava vastaamaan ...
  • Metsäteollisuuden lietteiden metaanintuotto ja sen tehostaminen 

   Ylä-Outinen, Anni (2014-10-08)
   Työssä tutkittiin paperiteollisuuden jätevedenpuhdistamon lietteiden metaanintuottoa anaerobisessa hajoamisessa. Sellu- ja paperiteollisuuden jätevedenpuhdistamon lietteitä päätyy Suomessa kaatopaikoille vuosittain tuhansia ...
  • Micro hydro and photovoltaic as alternatives for electrification of remote villages in Nepal 

   Järvenpää, Jukka (2015-01-14)
   Nepal is a least developed country in the Himalayas, which has 83,000 MW of economically exploitable hydro recourses, but is currently facing electricity crisis with around 1,000 MW of estimated consumption and 700 MW of ...
  • Microfluidic Communications Protocol Design and Transmission Performance Analysis 

   Wirdatmadja, Stefanus Arinno (2014-12-03)
   The new field of nanocommunications aims to develop communication systems at the nanoscale. It has developed into two main communication directions: molecular communications andelectromagnetic communications. Microfluidic ...
  • Microparticles in differentiation of retinal pigment epithelial cells from human pluripotent stem cells 

   Sorkio, Anni (2012-01-11)
   The number of people affected by degenerative diseases of the retina increases notably due to the longer life expectancy. The weakening of the sight concerns especially older people, who suffer from degeneration of the ...
  • Microphone Array Verification for Broadband Sodar 

   Mattila, Matti (2014-06-04)
   Many surveillance systems, such as radar (radio detection and ranging), work in a way that a signal is transmitted and its echoes are detected. In the case of radar, the transmitted wave is a radio wave. When sound waves ...
  • Microphone Line Used for Data Transfer 

   Hannula, Jussi (2011-09-07)
   Nokian matkapuhelimien mikrofonilinjaa on mahdollista hyödyntää tavallisen mikrofonikäytön lisäksi datan siirtoon. Välikappaleena puhelimen mikrofonilinjan ja ulkoisen laitteen välillä toimii tavallinen 3,5 mm audioliitin, ...
  • Microscopy, what we can and wish to image 

   Miettinen, Riitta (2016-06-08)
   Microcopy has always been an important tool to increase our knowledge about structural elements that are responsible for the functional outcome of living organisms. Unraveling the relationship between the structure and ...
  • Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal -sovelluskehitys 

   Nurmilo, Jouni Pekka (2011-06-08)
   Tässä diplomityössä käsitellään Microsoft Dynamics AX 2009 -toiminnanohjausjärjestelmän Enterprise Portal nimisen web-käyttöliittymän toimintaa ja ohjelmointia. Webin käyttö on ollut nousemassa johtavaksi trendiksi myös ...
  • Microsoft Dynamics AX – QlikView -ohjelmistokehitysprosessi 

   Aimo, Mikko (2015-02-04)
   Informaatioteknologia tuottaa jatkuvasti uusia ohjelmistoja. Yritysten haasteena on pitää ohjelmistonsa ajan tasalla vaihtamatta järjestelmiään liian usein. IT-ohjelmistoja myyvät tahot auttavat yrityksiä arvioimaan uusien ...
  • Microsoft Ecosystem 

   Bari, Mohammad Imtajul (2012-06-06)
   Mobile technology landscape has changed drastically in recent times. The change is due to the merging of mobile systems with the Internet and the Web. Mobile devices functions expanded much beyond their traditional use ...