Now showing items 2110-2129 of 3833

  • Modularization of an Existing Product Family 

   Siivonen, Pauli (2015-09-09)
   This Master of Science Thesis was made for Cargotec Oy. Variability of products and the different customer needs have increased the amount of part numbers that have to be maintained. This thesis seeks to find a solution ...
  • Moisture absorptivity of the poly(lactide-co-glycolide), and comparison of dehumidifying gases 

   Ala-Vannesluoma, Pauliina (2016-06-08)
   The potential of the biodegradable polymers have been realized in the orthopedic and cosmetic applications world, due to their remarkable ability to degrade in vivo, why there is no need for second surgery. Poly(lactide- ...
  • Molecular Tools for Focused Proteomic Analysis of Bacterial Cell Factories 

   Fujii, Yu (2017-03-08)
   Cell factories are important and new tools to produce valuable products without depending on depleting fossil fuels. As there are successive cell factory constructions, there are emerging needs to develop better analysis ...
  • Molybdeenin vaikutus stabiloidun ferriittisen ruostumattoman teräksen hapettumiseen korkeissa lämpötiloissa 

   Mäkelä, Jaakko (2011-10-05)
   Tämän työn tarkoituksena on tarkastella EN 1.4521 -tyyppisen ruostumattoman teräksen pinnan hapettumista korkeissa lämpötiloissa. Erityisenä mielenkiinnon kohteena on molybdeenin vaikutus pinnan hapettumiseen. Tutkimuksissa ...
  • Momordica Angustisepala as Reinforcement in Polymer Composites 

   Ikechukwu Emmanuel Okonkwo (2015-04-08)
   The use of natural fibers as reinforcements for polymers has been receiving great attention in recent times. This is because natural fibers are cheap, abundant and environmentally friendly. Momordica Angustisepala is one ...
  • Monialahankkeiden suunnittelun johtamisen kehittäminen 

   Virtala, Samuli (2016-06-08)
   Monialahanke on kokonaisuus, jonka suunnittelulla ei ole selkeää painopistettä ollakseen esimerkiksi talorakennus- tai infrahanke. Monialahanke luo vuorovaikutussuhteita sellaistenkin suunnittelutehtävien välille, jotka ...
  • Monijaksopumpun transientti laskenta 

   Heino, Antti (2014-05-07)
   Tässä työssä tutkittiin monijaksopumpun nostokorkeuksia ja hyötysuhteita eri turbulenssimalleilla. Päätavoitteena oli löytää paras turbulenssimalli siipidiffuusorin virtausten laskentaan. Tähän tarkoitukseen valittiin ...
  • Monikulttuurinen asuinalue Hagalundiin 

   Maununaho, Katja (2006-11-15)
   Muuttuva ja moninaistuva yhteiskunta aiheuttaa asuntotuotannolle uusia tarpeita, joihin suunnittelun pitää pyrkiä vastaamaan. Monikulttuurisuus on yksi näistä tarpeista. Asumisolot ovat tärkeä tekijä osaavien työntekijöiden ...
  • Monikäyttöinen koulu - Joustavuudella ekologisuutta tilasuunnitteluun 

   Mustila, Lilja (2017-06-07)
   Tämä diplomityö käsittelee koulurakennuksen monikäyttöisyyttä eri näkökulmista. Työssä tutkitaan, kuinka monipuolisen käytön mahdollistaminen ja joustavat tilaratkaisut voivat tehostaa rakennuksen käyttöä ja toimia sitä ...
  • Monikäyttöisen oppimisympäristön riskinarviointi ja kehityssuositukset 

   Virtanen, Annimaria (2015-06-03)
   Systeemitekniikan laitoksen tislauskolonni on rakennettu vuonna 1983. Tislauskolonnin ja sen työympäristön modernisointi aloitettiin vuonna 2014 ja osana tätä projektia haluttiin kiinnittää huomiota myös sen turvallisuuteen. ...
  • Monimutkaisen web-hakulomakkeen korvaaminen tekstihaulla 

   Kukkonen, Hannu Tapani (2014-12-03)
   Tekstihaun käyttö graafisten käyttöliittymien rinnalla on yleistymään päin. Tässä työssä tutkitaan, onko monimutkaisen web-hakulomakkeen korvaaminen mahdollista pelkällä tekstihaulla ja onko hakujen tekeminen nopeampaa ja ...
  • Moniprojektihallinnan työkalujen kehittäminen 

   Pyy, Petri (2014-02-05)
   Rakennuttamisorganisaatioilla on usein yhä enemmän rakennusprojekteja hallittavanaan yhtäaikaisesti. Usean projektin hallinnasta käytetään tässä työssä nimitystä moniprojektihallinta. Usean rakennusprojektin hallinta ...
  • Monitoimipistejärjestelmän datamigraatio keskitettyyn tietokantaan 

   Mannila, Turkka (2012-06-06)
   Datamigraatio on tietojärjestelmäuudistuksiin liittyvä tehtävä, jossa vanhan järjestelmän data viedään uuteen järjestelmään. Datamigraatiossa tietoa ei pelkästään kopioida uuteen järjestelmään, vaan datan rakenteelle täytyy ...
  • Monitoring Energy Consumption of Artificial Lighting by Web Interface 

   Song, Xiaoguang (2013-01-09)
   Study of energy efficiency has been very hot research topic in these days. Benefits from highly efficiency system are obvious. Greenhouse effect can be diminished, resources are protected and society development becomes ...
  • Monitoring of Postoperative Myocardial Ischemia and Infarction With Continuous ECG Measurements 

   Vanhatalo, Joonas (2017-01-11)
   Postoperative myocardial ischemia leading to myocardial infarction (PMI) after a non-cardiac surgery is shown to be common in selected population and is associated with increased mortality and morbidity in-hospital and ...
  • Monitorointimenetelmän valinta kaivopumppauslaitteistolle 

   Koponen, Mikko (2014-10-08)
   Tässä työssä kartoitettiin pumppauslaitteiston monitorointijärjestelmän halutut ominaisuudet ja laitteiston vaatimukset. Tarkoituksena oli aikaansaada taloudellisesti järkevä tuote, joka toteuttaa kaikki kartoitetut ...
  • Monte Carlo simulations of an axial positron emission tomography demonstrator 

   Ylipää, Salla (2015-04-08)
   Axial positron emission tomography (PET) scanners are composed of layers of scintillating crystals aligned with the main axis of the scanner. The axial coordinates of photon interaction events are obtained using a matrix ...
  • MOOC-oppimisalustan valinta ja käyttöönotto TTY:llä 

   Hietaranta, Riitta (2017-04-05)
   TTY haluaa kokeilla suuria opiskelijamääriä houkuttelevien MOOCien (Massive Open Online Course) järjestämistä. Koska Moodle ei kunnolla sovellu tehtävään, tarvitaan MOOC-käyttöön uusi oppimisalusta. Diplomityössä selvitettiin ...
  • Moodle monikulttuurisena oppimisympäristönä 

   Metsälä, Aino (2010-06-23)
   Tietoverkossa käytettävä oppimisympäristö antaa mahdollisuuden jakaa asiantuntijuutta ja tarjota opetusta, jonka tavoittaminen voi muutoin olla vaikeaa. Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää, millaisia seikkoja on ...
  • Moottorin kampikoneiston dynamiikka 

   Mäkinen, Eero (2012-03-07)
   Työn aiheena on viisisylinterisen työkonedieselmoottorin kampikoneiston massavoimien ja vääntövärähtelyjen minimointi. Tutkittava moottori on ensimmäinen viisisylinterinen moottorityyppi kohdeyrityksen mallistossa, joten ...