Now showing items 2734-2753 of 3488

  • Study and implementation of IEEE 1588 Precise Time Protocol 

   Zhu, Wensi (2013-09-04)
   The synchronization among Base Stations (BSs) in mobile communication systems is such a vital technique that many services rely on it. IEEE 1588, also known as Precise Time Protocol (PTP), is defined to enable precise ...
  • Study Group-työpajat ja matemaattisen mallinnuksen opettaminen 

   Mehrabkhani, Farid (2015-05-20)
   Jatkuvasti kehittyvässä ja kilpailuhenkisessä nykypäivän teollisuudessa monesti kohdataan ongelmia, joihin ei ole olemassa valmiita ratkaisuja ja eri vaihtoehtojen kokeileminen on käytännössä mahdotonta tai kallista. Tällöin ...
  • A Study of Hardware Acceleration in System on Chip Designs using Transport Triggered Architecture 

   Männistö, Antti Jalmar (2016-06-08)
   Transport Triggered Architecture is a processor design philosophy where the datapath is visible for the programmer and the program controls the data transfers on the path directly. TTA processors offer a good alternative ...
  • Study of magnesium metal and its alloys as a biodegradable material for medical and electrical applications 

   Sahinoja, Mikko (2013-12-04)
   The goal of the work was to review known metallic materials and especially magnesium that are used for medical purposes. The intention was to review the role of the current metallic materials, covering the field from medical ...
  • Study of Negative Effects of Traffic Localization 

   Mira Sanchez, Cesar (2011-06-08)
   P2P networks has become one important network for users and ISP. Users wants to share and take profit of this new networks. On the other hand, ISP don not want users to use so intensively their internet connections because ...
  • Study of Polypropylene for Use in Mobile Phones, as a Future Eco-Friendly Material 

   Smolander, Tiia (2011-06-08)
   Polypropylene is a thermoplastic mass production plastic, which is currently one of the most commonly used plastics. By chemical structure polypropylene is one of the simplest polymers. The simplicity of the structure ...
  • A study of rhodopsin as a potential phospholipid scramblase 

   Nieminen, Tuomo (2012-12-05)
   Transbilayer phospholipid transfer (flip–flop) is a vital process for all cellular life. This intrinsically slow process is facilitated by integral membrane proteins called flippases and scramblases, which lower the free ...
  • A Study of Static Strain Aging of Selected Ferritic Steels 

   Fu, Zhao (2017-06-07)
   Bake hardening effect is a phenomenon of static strain aging and utilized in the manufacturing of automotive components. Bake hardening occurs at elevated temperature of around 170 °C during the paint-baking cycle of the ...
  • Study of the cyclostationarity properties of various signals of opportunity 

   Rahman, Md. Lushanur (2014-06-04)
   Global Navigation Satellite Systems (GNSS) offer precise position estimation and navigation services outdoor but they are rarely accessible in strong multipath environments, such as indoor environments. Fortunately, several ...
  • A study of the harmonic content of distribution power grids with distributed PV systems 

   Pazynych, Andrii (2014-08-13)
   A photovoltaic system transforms solar radiation into electrical energy using so-called PV panels. A key component of this system is the power electronics subsystem which enables maximum power extraction from the available ...
  • A study on reliability data collection and analysis 

   Nurminen, Antti (2015-08-10)
   This thesis studied the maintenance data collection process of a container moving vehicle manufacturer, Kalmar. In addition, the data currently collected was analyzed in order to determine its usability for effective RAM ...
  • A Study on Virtualization and Energy Efficiency Using Linux 

   Helin, Olli (2012-03-07)
   Virtualization has in recent years risen in popularity to the extent of changing the way information technology infrastructure in enterprise data centers is built. Once known as a technique to achieve time sharing between ...
  • STX.8 IC Tier 4 Final prototyyppi moottorimoduulin sähköistys 

   Rantanen, Juho Anton (2016-02-03)
   Ei-tieliikennekäytössä olevien dieselmoottoreiden päästörajoja on kiristetty 1990-luvun puolesta välistä lähtien. Pohjois-Amerikassa on noudatettava nykyisin Tier 4 Final ja Euroopassa Stage IV päästörajoituksia, jotka ...
  • Subband based Cooperative Spectrum Sensing 

   Lamichhane, Kishor (2015-11-04)
   Wireless communication technology with traditional rigid spectrum allocations and low scalability is wasting lots of spectral resources. Spectral congestion is becoming critical with heavily increasing utilization of ...
  • Success Factors in Fashion Industry 

   Mashkoor, Yasir (2012-05-09)
   This study evaluates the different business practices -adopted by the fashion industry players – to determine the success factors that ensure the optimization of the available resources. Success factors of ‘’Fashion value ...
  • Successful Business Process Management in Retail 

   Roth, Lassi Jaakko (2016-06-08)
   Business process management (BPM) can be seen as a holistic approach to managing business processes and it has been argued to be the best approach in sustaining organization’s competitive advantage. However, how to ...
  • Suihkumoottorin monitorointiyksikön testausjärjestelmä 

   Lempinen, Ville (2015-11-04)
   Tämä diplomityö tehtiin osana Patria Aviation Oy:n Hawk Mk 66 Engine Health Monitoring -projektia. Projektissa korvattiin uudella ratkaisulla moottorin syklejä aikaisemmin laskenut, vanhentumisongelmista kärsinyt moottorin ...
  • Sulakesuojauksen vaihtoehdot aurinkosähköjärjestelmissä 

   Rantala, Merja (2013-06-05)
   Aurinkosähkön merkitys energiantuotannossa on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Pyrkimys vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä tulevaisuudessa kasvattanee sen suosiota entisestään. Tämä puolestaan tarkoittaa ...
  • Sulamispainuminen radan epätasaisuuden aiheuttajana 

   Metsovuori, Lauri (2013-10-09)
   Osana elinkaaritehokkaan radan tutkimushanketta on Suomen rataverkolla esiintyvien routaongelmien esiintymistä ja syitä kartoitettu monitoroimalla ratapenkereen tilaa useissa kohteissa ympäri maata. Mittauspisteet ...
  • Sulautettu Linux ajoneuvo-PC:n ohjelmistoalustana 

   Sarkanen, Heikki (2016-06-08)
   Työn tavoitteena oli toteuttaa Linux-pohjainen ohjelmistoalusta mittaussovellukselle, joka sijoitetaan tablettia muistuttavaan, seitsemäntuumaisella kosketusnäytöllä ohjattavaan ajoneuvo-PC:hen. Työn lähtökohtana oli ...