Now showing items 2754-2773 of 3833

  • Rheological and mechanical properties of hydrogels 

   Salonen, Laura (2014-08-13)
   Aim of this thesis was to find out if the rheological oscillatory test is suitable to use for use as a measuring method to determine the stiffness of hydrogels. Due to the softness of hydrogels the measurement of the Young’s ...
  • Riihimäen kauppatorin ja linja-autoaseman korttelin muutos ja täydennysrakentaminen 

   Korkeamäki, Anniina (2009-11-04)
   Diplomityön aiheena on Riihimäen kaupungissa sijaitsevan korttelin uudelleenkäyttösuunnitelma. Korttelissa on sijainnut linja-autoasema ja kauppatori. Linja-autoaseman toimintojen siirryttyä uuteen Matkakeskukseen keväällä ...
  • Rikkidirektiivin vaikutukset Pohjois-Suomen sahojen merirahteihin ja kilpailutilanteeseen 

   Myllyniemi, Arto Juhani (2015-08-12)
   Meriliikenteen ympäristövaikutuksiin on viimeisten vuosikymmenten aikana kiinnitetty runsaasti huomiota tavoitteena pienentää aiheutuvia haittoja luonnolle ja ihmisille. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on ollut ...
  • Rinnakkaisten tuotenäkymien hyödyntäminen teknologiateollisuudessa 

   Kariniemi, Olli-Pekka (2014-09-03)
   Diplomityö on tehty Fimecc:in Manu-ohjelman Promagnet-tutkimusprojektin puitteissa. Työssä on tavoitteena tutkia tuoterakenteen hyödyntämismahdollisuuksia järjestelmissä soveltamalla niitä rinnakkaisten tuotenäkymien kanssa. ...
  • Risk management application for the IATA e-freight initiative in air cargo industry 

   Chernova, Tatyana (2014-12-03)
   E-freight is air cargo industry-wide project that aims to remove paper from the process of freight movement. International Air Transport Association (IATA) originally initiated this project in 2007. At the time of its ...
  • Risk Management System for Medical Standalone Software 

   Heinonen, Tuomo Antero (2011-12-07)
   According to update of Medical Device Directive (MDD) by European Union in 2007, the software as such can be a medical device. The direct consequence of the change of the directive is, that now depending on the intended ...
  • Riskienhallinta maanalaisessa rakentamisessa 

   Setälä, Jussi (2015-12-09)
   Maanalaiseen rakentamiseen liittyy paljon erilaisia riskejä, aivan kuten maan pinnallakin tapahtuvaan rakentamiseen. Tavanomaisten rakentamisen riskien lisäksi maanalaiseen rakentamiseen liittyy myös joitakin vain sille ...
  • Riskienhallintaohjelman ominaisuuksien määrittäminen 

   Rantala, Minna (2016-08-17)
   Yritystoiminnan luonteeseen kuuluvat erilaiset riskit. Hyvin organisoidulla ja tavoitteellisella riskienhallinnalla yritys voi varautua toimintaansa liittyviin riskeihin parhain mahdollisin tavoin. Riskienhallinnan avulla ...
  • Riskit projektinjohtototeutuksen eri muodoissa 

   Aaltonen, Antti (2010-02-03)
   Projektinjohtorakentamisen osuus kaikesta rakentamisesta on kasvanut viime vuosina merkittävästi, mikä on näkynyt myös monien projektinjohtorakennushankkeiden epäonnistumisena. Projektinjohtorakentamisessa korostuvat ...
  • RNS-aritmetiikka DSP-järjestelmissä 

   Leppänen, Petri (2012-05-09)
   Digitaalisella signaalinkäsittelyllä (Digital Signal Processing, DSP) tarkoitetaan kaikenlaista äänen, kuvan ja muiden signaalien käsittelyä. Suosituimmat sovellukset signaalinkäsittelyssä ovat suodattimet ja Fourier-muunnokset. ...
  • A roadmap towards agility for Finnish manufacturing companies 

   Lammervo, Eemeli (2015-06-03)
   Companies have to deal with continuous and unpredictable changes in today’s challenging business environment. Agility means a capability of a company to react rapidly and efficiently to changes. The objective of this thesis ...
  • Robot Localization with Weak Maps 

   Behzadian, Bahram (2013-10-09)
   In this work, we present an approach for indoor localization for a mobile robot based on a weakly-defined prior map. The aim is to estimate the robot's pose where even an incomplete knowledge of the environment is available, ...
  • Robot Workcell Modelling and Collision Detection with MATLAB Robotics Toolbox 

   Deng, Xiaoyun (2012-06-06)
   The modelling of robotic systems and collision detection are important tasks for the manufacturing industry, targeting the reduction of possible damages to the robot working environment and human operators. The MATLAB ...
  • Robotiikan työelämälähtöisen opintojakson suunnittelu Vamiaan 

   Hietikko, Jarmo (2017-10-04)
   Robottien käyttö on yleistynyt Vaasan alueen yrityksissä viime vuosina. Robottien yleistymisestä huolimatta Vaasan alueen ammatillisessa koulutuksessa ei järjestetä robotiikkaopetusta. Työn tavoitteena oli selvittää ...
  • Robottiautojen vaikutukset liikkumistottumuksiin 

   Liljamo, Timo (2017-08-16)
   Tämä diplomityö on toteutettu osana laajempaa Tampereen teknillisen yliopiston, Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin projektia, jonka tarkoituksena on selvittää, miten robottiautot vaikuttavat ihmisten ...
  • Robust Support Vector Machines For Implicit Outlier Removal 

   Kaiser, Ferdinand (2013-12-06)
   The support vector machine is a machine learning algorithm which has been successfully applied to solve classification problems since its introduction in the early 1990s. It is based on the work of Vladimir Vapnik on ...
  • The role of a putative tumor suppressor migration and invasion inhibitory protein in prostate cancer 

   Hopeasaari, Eevaliisa (2015-06-03)
   Prostate cancer is the most common cancer in Western countries. As the disease proceeds to castration resistant phase, it often leads to death due to lack of effective treatment methods and lack of knowledge of molecular ...
  • Role of Corporate Responsibility in Business Strategy of Finnish Corporations 

   Vaithianathan, Venkatapathy (2010-12-08)
   In today’s world, stakeholders increasingly expect corporations to adopt responsible business practices. Therefore, companies must invest in corporate responsibility (CR) in order to meet stakeholder expectations. Responsible ...
  • The role of guided selling in the purchasing behavior of investment goods 

   Myllykangas, Mikko (2015-12-09)
   The subject of value co-creation has been researched in the last decade more than ever before. All companies have access to the same production methods globally, thus the importance of delivered value and customer experience ...
  • Role of Mid-Fidelity Prototypes in Facilitating Open Book Accounting 

   Khadjehali, Mohammadhossein (2017-03-08)
   One of the key success factors in today’s global and highly competitive markets is to develop new products. On the other hand, new product developments have exponentially increasing as the development project proceeds. ...