Now showing items 2814-2833 of 3833

  • Saukonmäen kerrostaloalueen lisärakentaminen ja kehittäminen 

   Savela, Petra (2010-04-07)
   Diplomityöni liittyy arkkitehtiruutu oy:n haluun tutkia lisärakentamisen mahdollisuutta 60 -70 luvun kerrostaloalueilla. Tampereen seudun kasvu ja kestävän kehityksen edellyttämät vaatimukset ohjaavat etsimään ratkaisuja ...
  • Saunalahden koulu, Espoo 

   Kauppinen, Jarno (2015-06-03)
   Espoon kaupunki järjesti kesällä 2007 Saunalahden yhtenäisen peruskoulun ja siihen liittyvän nuorisotilan suunnittelusta yleisen arkkitehtuurikilpailun. Kilpailun tarkoituksena oli löytää ehdotus, joka parhaalla tavalla ...
  • Saunaretriitti 

   Kangasniemi, Pauli (2017-10-04)
   Diplomityön tavoitteena on suunnitella tilakokonaisuus, joka vie saunomiskokemusta lähemmäksi rauhoittumisen ja henkistymisen kulttuuria. Lopputuloksena syntyvä työ voi toimia retriittimäisenä tilakokonaisuutena, jonka voi ...
  • Savunpoistoluukkujen ja kattovalokupujen U-arvon laskenta 

   Kuhno, Vesa (2013-04-03)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selkeyttää savunpoistoluukkujen ja kattovalokupujen U-arvon laskentaa. Keskeisimpinä ongelmakohtina oli sääntöjen ja ohjeiden pirstaleisuus sekä niiden tulkinnanvaraisuus. Selvityksen pohjalta ...
  • Scalable IoT traffic generation system using LTE network 

   Kaura-aho, Riku (2016-06-08)
   The number of networked devices will grow exponentially in the coming years. It is estimated that up to 50 billion devices will be connected to the internet by 2020 and most of the growth comes from Internet of Things ...
  • Scene Image Classification and Retrieval 

   Liu, Wei (2012-06-06)
   Scene image classification and retrieval not only have a great impact on scene image management, but also they can offer immeasurable assistance to other computer vision problems, such as image completion, human activity ...
  • A screen for biofilm mutant Mycobacterium marinum 

   Kantanen, Laura (2017-12-07)
   Mycobacterium tuberculosis infects millions of people every year and in 2015 1.8 million people died from the disease. The main problem is that M. tuberculosis has a natural resistance to many antibiotics. Studying of M. ...
  • Scrum – from Theory to Practice in Software Development 

   Seppänen, Jaana (2016-06-08)
   Scrum is the most used agile methodology and its popularity is growing. More and more companies and teams use Scrum, but there are not many scientific studies done showing what Scrum practices are actually used and how ...
  • Scrum-menetelmän käyttö Pirkanmaalaisissa ohjelmistoyrityksissä 

   Vuorinen, Jyri (2011-02-09)
   Ketterät ohjelmistotuotantomenetelmät ovat laajasti käytössä ohjelmistoteollisuudessa. Yksi suosituimmista menetelmistä on Scrum, joka sisältää tyypillisen ketterän menetelmän tapaan sovelluskehityksen iteratiivisuutta ja ...
  • Searching for a condensed resonating valence bond state in cluster magnets 

   Sandvik, Kim Eric Andreas (2016-09-07)
   Frustrated quantum spin systems have been studied for quite some while. In frustrated systems such as in a triangular lattice all the spins cannot be simultaneously determined by antiferromagnetic interaction. In theory ...
  • Seaside Residence for Katajanokka 

   Ishimova, Ekaterina (2017-04-05)
   This work represents my intention to think through the residential design agenda and focus on contemporary seaside residence. The project proposes a place- and time-specific design of a new housing area with a response to ...
  • A Security Architecture for a Wireless Memory 

   Aghababaee Tafreshi, Mona (2013-10-09)
   Wireless memories are the new trend in memory technology and a result of the latest advances in wireless and data transfer technologies. Allowing transfer of large amounts of data between a host device (e.g., a computer, ...
  • Security as a Service for Hybrid Clouds 

   Vajaranta, Markku (2014-05-05)
   Virtualization has increased amongst the IT service providers as a method for achieving more efficient server usage. This has led to the concept of cloud services, offered by large data centers with the help of virtualization ...
  • Sediment quality monitoring plan for Quintero Bay 

   Silaste, Roosa (2017-12-07)
   Marine sediment contamination by persistent pollutants such as heavy metals poses one of the worst problems to marine ecosystems. Currently in Chile, there are no mandatory environmental quality standards for coastal ...
  • Sedimentoitumisen ja ilman muodostumisen vaikutukset paineviemärin toiminnallisuuteen 

   Haapalainen, Julia (2016-11-09)
   Diplomityössä tarkasteltiin kiintoaineen sedimentoitumisen ja ilman muodostumisen vaikutuksia paineviemärin energiankäyttöön ja toimintavarmuuteen. Tavoitteena oli löytää kaksilinjaiselle paineviemärille energiankäytöltään ...
  • Seek City Seek Man - Urban Sustainability from the Perspective of Humanity 

   Jokela, Anna Carina (2014-06-04)
   Seek Seek City is a wide-angle long-term view to understand sustainability from the point of Humanity. First, the history of Earth and humanity are briefly recounted, then projecting into the future evolution of humanity, ...
  • Segregation of protein aggregates in Escherichia coli 

   Martikainen, Antti Juhani (2015-04-08)
   Not long ago it was believed that symmetrically dividing bacteria didn't age, but fairly recently this belief has been challenged, as the development of microscopy techniques has allowed more detailed study of these ...
  • Seikkailupelien suunnittelutyökalun ominaisuuksien määrittäminen ja suunnitelman vienti pelimoottoriin 

   Peltola, Taina (2015-09-09)
   Seikkailupelit ovat tarinallisia tietokonepelejä, joissa pelaaja ratkoo tehtäviä juonen etenemiseksi. Seikkailupelien suunnitteluun ei ole tarjolla siihen tarkoitettuja työkaluja. Seikkailupelejä suunnitellaan esimerkiksi ...
  • Seinäjoen yleinen hirsisauna 

   Yamada, Yoshimasa (2011-06-08)
   Diplomityö käsittelee Seinäjoen kaupungin yleistä saunakokonaisuutta, joka rakennetaan olemassa olevalle Seinäjoen avantouimarannalle, Sahalammille. Yhtenäinen rakennusryhmä käsittää sauna-, puku-, pesu-, ja vesivaraajar ...
  • Seinää vasten olevat liittopilarit tulipalossa 

   Jokinen, Timo (2013-10-09)
   Maailmalla on paljon tietoa liittopilarien käyttäytymisestä tulipalossa, ja niille on olemassa hyviä mitoitusohjeita. Suurimassa osassa tutkimuksia palon on kuitenkin oletettu vaikuttavan samalla tavalla jokaiseen pilarin ...