Now showing items 3158-3177 of 3822

  • Talonrakentamisen työtapaturmien kustannukset 

   Lahti, Timo (2017-05-03)
   Työtapaturmat aiheuttavat inhimillistä kärsimystä ja taloudellisia menetyksiä. Taloudellisia menetyksiä koituu niin loukkaantuneelle ja työantajayritykselle kuin koko yhteiskunnalle. Jokainen veronmaksaja maksaa pienen ...
  • Talotekniikan ja tilasuunnittelun kehittäminen sähköasemalla 

   Lappalainen, Minttu-Maaria (2015-05-06)
   Helen Sähköverkko Oy (HSV) halusi selvittää tämän diplomityön avulla mitä ja millaisia taloteknisiä järjestelmiä sähköasemalle vaaditaan sekä miten sähköaseman tilan käyttö voidaan optimoida. Tutkimuksen aihepiiriin ovat ...
  • Talotekniikkatyöt rakennusurakoitsijan näkökulmasta 

   Tirkkonen, Joel (2016-08-17)
   Tutkimuksen tavoitteena oli parantaa kohdeyrityksen, Peab Oy:n, talotekniikan johtamista, ohjausta ja valvontaa. Tutkimuskysymyksenä oli yrityksen henkilöstön talotekninen osaaminen ja sen parantaminen sekä yrityksen ...
  • Talotekniset järjestelmät kiinteistön haltuunotossa 

   Saarela, Sanna (2013-05-08)
   Taloudellista ja järjestelmällistä kunnossapitoa varten tarvitaan tietoa kiinteistön nykykunnosta, ennuste tulevista korjauksista sekä ylläpitotoimenpiteistä ja edellä mainittujen ajankohdista ja kustannuksista. Kiinteistön ...
  • Taloudellisten riskien hallinta ST-urakassa 

   Nurmi, Akseli, Heikki (2015-10-07)
   Suunnittele ja toteuta (ST)-urakkamuotoa käytetään Liikenneviraston suurissa tienrakennuskohteissa pääasiallisena urakkamuotona. Urakkamuotoa käytettiin jo Tiehallinnossa 2000-luvun alusta lähtien, mutta urakkamuodon ...
  • Taloudenohjaus tuotekehityksen projektipäällikön tukena 

   Tervala, Emmi (2015-06-03)
   Taloudenohjaus tuotekehityksessä on tunnistettu hyödylliseksi, mutta taloudenohjausta tuotekehityksen projektipäälliköiden näkökulmasta ei ole juuri tutkittu. Tämä jännite luo tarpeen tälle tutkimukselle, sillä ...
  • Talvirakentamisen riskien ja kustannusten hallinta 

   Rekonen, Jeremi (2017-02-08)
   Kustannusten hallinnalla on tärkeä rooli rakennusprojektin onnistumisen kannalta. Keskeisimpien työvaiheiden osalta kustannusten määrä on nykyisin varsin tarkasti laskettavissa. Talvi muuttaa kuitenkin rakentamisen luonnetta ...
  • Tammela - Temporary uses in urban regeneration 

   Nguyen, Minh Chau (2015-06-03)
   This master thesis investigates temporary uses in urban regeneration as a sustainable approach to current challenges in urban planning. Recently there is a rise of interest in placemaking movement as well as the D.I.Y ...
  • Tammelan stadionin uusi aika - Hybridirakennus kaupunkitilan eheyttäjänä 

   Ryhänen, Anna (2011-04-06)
   Diplomityön suunnittelutehtävä sisältää sekä julkista rakentamista että asuntosuunnittelua. Tarkoituksena on suunnitella Tampereen Tammelan stadionin ympärille uusi aktiivinen keskus, joka on elävä osa kaupunkia myös ...
  • Tammelantori kehittyvän kaupunkirakenteen keskellä 

   Nyman, Antti Henrikki (2015-04-08)
   Dilopmityö Tammelantori kehittyvän kaupunkirakenteen keskellä, keskittyy yhteen Tampereen merkittävimmistä kaupunkiaukioista. Tammelantorin kehittäminen on ajankohtainen hanke ja liittyy useisiin muihin Tampereen kantakaupungin ...
  • Tammerkoskelta Naistenlahteen : Tampereen pursiseuran uudisrakennus 

   Lintula, Kaisa (2007-12-12)
   Diplomityö ”Tammerkoskelta Naistenlahteen - Tampereen Pursiseuran uudisrakennus” on suunnitelma Ranta-Tampellana tunnetun alueen maankäytöstä sekä rakennussuunnitelma Tampereen Pursiseuran uudisrakennukseksi. Diplomityön ...
  • Tampere Conservatory of Music Building Extension 

   Zhao, Zimo (2014-11-05)
   The master's thesis is based on a Finnish open competition called: Tampere Academy of Music Building Extension which is held in the winter 2013/2014. The purpose of the competition is to find a design for an extension to ...
  • Tampereen Eteläpuiston täydennysrakentaminen – Asuntosuunnittelun mahdollisuudet 

   Björklund, Christa (2015-06-03)
   Diplomityön suunnittelualue sijaitsee Tampereen Eteläpuistossa. Alueella on järjestetty kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu. Eteläpuisto sijaitsee erinomaisella paikalla ydinkeskustan, Pyynikin ulkoilumaastojen ja Pyhäjärven ...
  • Tampereen joukkoliikenteen ICT-palvelujen kehittäminen 

   Ruotsalainen, Sami (2013-12-04)
   Tässä diplomityössä tutkitaan Tampereen joukkoliikenteen vuonna 2013 tarjoamia tieto- ja viestintäteknologia -palveluja eli ICT-palveluja matkustajien ja joukkoliikennesuunnittelun näkökulmista. Työn tavoitteena on löytää ...
  • Tampereen Musiikkiakatemiatalon laajennus 

   Hakala, Antti Jukka Armas (2016-06-08)
   Tämä diplomityö pohjautuu 20.11.2013 - 28.3.2014 pidettyyn Tampereen Musiikkiakatemiatalon laajennuksen arkkitehtuurikilpailuun. Kilpailussa etsittiin ratkaisua osin vuokratiloissakin toimivien Tampereen konservatorion ja ...
  • Tampereen rakennuslupaprosessin sähköistäminen 

   Paavolainen, Antti (2013-11-08)
   Diplomityön tavoitteena on määrittää Tampereen rakennusvalvonnan rakennuslupaprosessi, tutkien lupaprosessin sujuvoittamisen ja käyttäjäystävällisyyden parantamisen mahdollisuuksia ja edellytyksiä sähköisen asioinnin ja ...
  • Tampereen seudun kävelyn ja pyöräilyn seurantamalli 

   Ruonala, Juha (2015-02-04)
   Tämän diplomityön tavoitteena oli suunnitella Tampereen seudulle sopiva malli kävelyn ja pyöräilyn seurannasta ja seurantatulosten viestimisestä. Samalla on tarjottu katsaus kävelyn ja pyöräilyn seurantamenetelmistä, ...
  • Tampereen taidemuseon laajennus 

   Heikka, Jukka-Veli Mikael (2017-06-07)
   Tämä diplomityö pohjautuu Tampereen taidemuseon sekä Pyynikintorin yleiseen, kansainväliseen suunnittelukilpailuun, joka käytiin ajalla 15.12.2016 – 15.3.2017. Työllä ei osallistuttu kilpailuun. Työssä keskityttiin ...
  • Tapaturmavakuuttajien kannalta vakavimpien kemiallisten ja biologisten ammattitautialtisteiden yhdistävät tekijät sekä ennalta tunnistaminen 

   Saarela, Evelina (2017-03-08)
   Vakavien ammattitautialtisteiden ennalta tunnistamisella voitaisiin välttyä huomattavilta negatiivisilta terveys- ja talousvaikutuksilta. Tutkimuksessa ennalta tunnistamiseen haettiin uusia keinoja selvittämällä, mitkä ...
  • Tapaustutkimus Valmet Automaation ERP-projektimallin vaiheista ja resursoinnista 

   Karppanen, Markus Juhana (2016-06-08)
   ERP-järjestelmä yhdistää organisaation eri toiminnot yhteen järjestelmään parantaen organisaation tiedonkulkua ja tehokkuutta. ERP-projektissa organisaatio ottaa käyttöön uuden ERP-järjestelmän ja muokkaa samalla ...