Now showing items 3179-3198 of 3833

  • Tampere Conservatory of Music Building Extension 

   Zhao, Zimo (2014-11-05)
   The master's thesis is based on a Finnish open competition called: Tampere Academy of Music Building Extension which is held in the winter 2013/2014. The purpose of the competition is to find a design for an extension to ...
  • Tampereen Eteläpuiston täydennysrakentaminen – Asuntosuunnittelun mahdollisuudet 

   Björklund, Christa (2015-06-03)
   Diplomityön suunnittelualue sijaitsee Tampereen Eteläpuistossa. Alueella on järjestetty kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu. Eteläpuisto sijaitsee erinomaisella paikalla ydinkeskustan, Pyynikin ulkoilumaastojen ja Pyhäjärven ...
  • Tampereen joukkoliikenteen ICT-palvelujen kehittäminen 

   Ruotsalainen, Sami (2013-12-04)
   Tässä diplomityössä tutkitaan Tampereen joukkoliikenteen vuonna 2013 tarjoamia tieto- ja viestintäteknologia -palveluja eli ICT-palveluja matkustajien ja joukkoliikennesuunnittelun näkökulmista. Työn tavoitteena on löytää ...
  • Tampereen Musiikkiakatemiatalon laajennus 

   Hakala, Antti Jukka Armas (2016-06-08)
   Tämä diplomityö pohjautuu 20.11.2013 - 28.3.2014 pidettyyn Tampereen Musiikkiakatemiatalon laajennuksen arkkitehtuurikilpailuun. Kilpailussa etsittiin ratkaisua osin vuokratiloissakin toimivien Tampereen konservatorion ja ...
  • Tampereen rakennuslupaprosessin sähköistäminen 

   Paavolainen, Antti (2013-11-08)
   Diplomityön tavoitteena on määrittää Tampereen rakennusvalvonnan rakennuslupaprosessi, tutkien lupaprosessin sujuvoittamisen ja käyttäjäystävällisyyden parantamisen mahdollisuuksia ja edellytyksiä sähköisen asioinnin ja ...
  • Tampereen seudun kävelyn ja pyöräilyn seurantamalli 

   Ruonala, Juha (2015-02-04)
   Tämän diplomityön tavoitteena oli suunnitella Tampereen seudulle sopiva malli kävelyn ja pyöräilyn seurannasta ja seurantatulosten viestimisestä. Samalla on tarjottu katsaus kävelyn ja pyöräilyn seurantamenetelmistä, ...
  • Tampereen taidemuseon laajennus 

   Heikka, Jukka-Veli Mikael (2017-06-07)
   Tämä diplomityö pohjautuu Tampereen taidemuseon sekä Pyynikintorin yleiseen, kansainväliseen suunnittelukilpailuun, joka käytiin ajalla 15.12.2016 – 15.3.2017. Työllä ei osallistuttu kilpailuun. Työssä keskityttiin ...
  • Tapaturmavakuuttajien kannalta vakavimpien kemiallisten ja biologisten ammattitautialtisteiden yhdistävät tekijät sekä ennalta tunnistaminen 

   Saarela, Evelina (2017-03-08)
   Vakavien ammattitautialtisteiden ennalta tunnistamisella voitaisiin välttyä huomattavilta negatiivisilta terveys- ja talousvaikutuksilta. Tutkimuksessa ennalta tunnistamiseen haettiin uusia keinoja selvittämällä, mitkä ...
  • Tapaustutkimus Valmet Automaation ERP-projektimallin vaiheista ja resursoinnista 

   Karppanen, Markus Juhana (2016-06-08)
   ERP-järjestelmä yhdistää organisaation eri toiminnot yhteen järjestelmään parantaen organisaation tiedonkulkua ja tehokkuutta. ERP-projektissa organisaatio ottaa käyttöön uuden ERP-järjestelmän ja muokkaa samalla ...
  • Tarjousalueiden välisten pitkän aikavälin sähkönsiirto-oikeuksien vaikutukset Fingrid Oyj:lle 

   Uimonen, Heidi (2015-03-04)
   Tässä diplomityössä tarkastellaan eurooppalaisen FCA-verkkosäännön mahdollisia muutoksia pohjoismaisille sähkön aluehintasuojausmarkkinoille ja niiden vaikutuksia Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:lle. Aluehintaero on ...
  • Tarkistetun Bloomin taksonomian käyttö järjestelmätekniikan oppikirjan kuvien luokitteluun 

   Aarniluoma, Markus Petteri (2016-11-09)
   Kuvat auttavat oppimista. Mikä tahansa kuva ei kuitenkaan edesauta oppimista, vaan kuvalla pitää olla jokin opetukseen liittyvä tarkoitus. Tällaista opetukseen liittyvää tarkoitusta voidaan kutsua osaamistavoitteeksi. ...
  • Tarkoituksenmukaiset tietoturvaratkaisut pienyrityksille tietomurtojen havaitsemiseen ja tutkintaan 

   Karsikas, Mika (2017-06-07)
   Tietoturvan merkitys on lisääntymässä myös yritystoiminnassa. Tässä työssä keskitytään tietomurtojen havaitsemiseen ja tutkintaan soveltuviin ratkaisuihin pienten yritysten näkökulmasta. Koska pienillä yrityksillä on usein ...
  • Tarttumiseleeseen perustuvan liikeohjauksen toteutus Microsoft Kinectillä 

   Haapala, Tuomas (2013-06-05)
   Monien graafisten sovellusten käyttö perustuu objektien siirtelyyn lokerosta toiseen. Perinteisesti tietokoneella niitä käytetään usein hiirellä ja niin kutsutulla drag-and-drop -ohjauksella. Mikäli tällaista sovellusta ...
  • Tartunnattomin jäntein jännitetyn pilarilaatan mitoitus eurokoodien mukaan 

   Tuomola, Joonas (2016-03-09)
   Tartunnattomin jäntein jännitettyjä pilarilaattoja käytetään yhä enemmän talonrakennuskohteissa ja paikoitushalleissa. Rakenteilta vaaditaan myös entistä matalampia rakennekorkeuksia ja pidempiä jännevälejä. Eurokoodiin ...
  • Tase-konsepti prosessihöyryverkon hallinnassa 

   Mönkkönen, Tomi Matti Ilmari (2014-12-03)
   Teollisuuden prosessihöyryverkkojen hallinta on usein hyvin heikolla tasolla. Paperiteollisuuden kova kilpailutilanne ja tiukentuneet päästötavoitteet ovat lisänneet tarvetta tehokkaammalle höyryverkon hallinnalle. Tässä ...
  • Taseselvitys- ja mittausjaksojen erosta aiheutuva tasevirhe 

   Rinne, Otso-Ville (2016-10-05)
   Euroopan unionin energiapolitiikan keskeisiä tavoitteita ovat päästöjen vähentäminen ja eurooppalaisten energian sisämarkkinoiden luominen. Tämän seurauksena aiempaa kansallista sääntelyä täydennetään Euroopan laajuisilla ...
  • Taskukäyttöliittymän konsepti ja sen käyttö frisbeegolfsovelluksessa 

   Salmi, Viljami (2016-06-08)
   Frisbeegolf on perinteisen golfin kaltainen peli, missä pelivälinettä eli kiekkoa heitetään aloituspaikasta koriin. Nykyään on mahdollista kerätä tietoa vain väylien tuloksista ja puttausten määrästä käyttäen graafista ...
  • Tasoloikkapelin toteuttaminen 

   Mäki, Jussi (2014-01-15)
   Tasoloikka on suosittu videopeligenre ja monen aloittelevan ohjelmoijan tavoitteena on toteuttaa oma tasoloikkapeli. Tehtävä voi kuitenkin olla vaativa, sillä pelin toteuttamisessa on lukuisia yksityiskohtia ja toteuttajan ...
  • Tavaraliikenteen mallintamisesta Helsingin seudulla 

   Turunen, Ville Oskari (2015-10-07)
   Työn alussa esitellään Helsingin seudun tavaraliikennejärjestelmän olennaiset piirteet, käsitellään tavaraliikenteen mittaamisen nykytilaa ja tarpeita. Loppupuolella mallinnetaan tavaraliikenteen matkatuotokset ...
  • Tavaratalon verkkokaupan chat-palvelun käyttäjäkokemus 

   Hammar, Satu (2016-10-05)
   Tässä tutkimuksessa selvitettiin käyttäjien mielipiteitä tavaratalon verkkokaupan chat-palvelusta, joka oli verkkokaupan etusivulla ja jonka kautta käyttäjät voivat kysyä tar-kempia tietoja tuotteista ja kaupasta yleensä. ...