Now showing items 3184-3203 of 3288

  • Virtakiskon virran mittaaminen avoimen magneettipiirin Hall-anturilla 

   Mustonen, Henri (2015-06-03)
   Tässä työssä tutkitaan avoimen magneettipiirin Hall-anturin käyttöä virtakiskon virranmittauksessa. Sovelluskohteena työssä on tasasähkökatkoja, mutta tuloksia voidaan hyödyntää myös muissa vastaavissa sovelluksissa. Työn ...
  • Virtausten mallintaminen konformikuvauksen avulla 

   Koponen, Katri (2015-10-07)
   Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia kompleksifunktioita ja konformikuvauksia sekä niiden soveltuvuutta virtauksien mallintamiseen. Ensimmäisessä luvussa tarkastellaan aluksi kompleksifunktioita yleisesti ja ...
  • Virtautukseen soveltuvan varastolayoutin suunnittelu 

   Mäkipirtti, Ismo Kaarlo Juho (2015-09-09)
   Työssä tarkastellaan uuden varastolayoutin suunnittelua osana suurempaa tuotantoprosessin kehitysprojektia. Suunnittelun vaiheissa hyödynnetään Leanin, Six Sigman ja osallistamisen tuomia etuja. Suunnittelu aloitettiin ...
  • Virtuaalinen muodin arvoketju 

   Huhma, Aino Helinä (2013-05-08)
   Tämä diplomityö on tehty osana VIRTA – virtuaalinen tuotesuunnittelu ja –hallinta –projektia. Työn tarkoituksena on selvittää virtuaalisen tuotesuunnittelun ja –hallinnan mahdollisuuksia tekstiili- ja vaatealalla. Tavoitteena ...
  • Virtuaaliset kehitysympäristöt ylläpitoprojektissa 

   Nupponen, Jussi (2016-06-08)
   Ohjelmiston ylläpidolla tarkoitetaan ohjelmistokehitysprojektin tilaajalle tarjottavaa, ohjelmistokehitysprojektin tavoitteiden saavuttamispisteen jälkeen tarjottavaa ylläpitopalvelua, joka jatkuu ohjelmiston elinkaaren ...
  • Virtuaalitodellisuus osallistavassa asuntosuunnittelussa 

   Salomaa, Leo (2017-01-25)
   Virtuaalitodellisuusteknologia on tuotteistunut edellisten vuosien aikana tarjoten arkkitehdeille uuden erinomaisen suunnittelutyökalun ja esitystekniikan. Kyseessä on lähtökohtaisesti hyödyntämätön mahdollisuus varsinaisen ...
  • Virtual Decomposition Control of a Hydraulic Manipulator 

   Koivumäki, Janne (2012-12-05)
   The controller design and modelling of hydraulically driven robots is a challenging task. This comes inter alia due to inherent nonlinear dynamics associated with hydraulic actuators, highly nonlinear characteristic of the ...
  • Virtual fieldbus – Applicability, technologies and evaluation 

   Niemistö, Lassi (2013-06-05)
   In the present-day software and automation development, different methods of virtualization have become popular, as the final hardware is then not required for software development. This allows earlier and faster software ...
  • Virtual Product Development and Product Management Opprtunies in Fashion Industry 

   Muhammad Azhar Iqbal (2014-01-15)
   The fashion industry is one of the largest global industry and one of the most profitable industries in the world. With the current economic meltdown and capital flows changing course, the fashion industry is witnessing ...
  • Virtual Reality Environment for Development and Simulation of Mobile Machine 

   Yu, Xiaochen (2011-01-12)
   This work was carried out at the Mechanics and Design Department of Tampere University of Technology. The primary purpose was to develop a real-time environment for a mobile machine. The thesis describes the process of the ...
  • Virtualization Applicability to Industrial Automation 

   Lappalainen, Ari Juhani (2016-03-09)
   Industrial automation systems have strict requirements which differ a lot from the requirements of traditional information technology systems. How security is implemented differs as well between the systems. Many components ...
  • Virtualizing A SCADA System 

   Kero, Ville (2016-03-09)
   Teollisuuden ja infrastruktuurin erilaisissa prosesseissa käytettävät valvontajärjestelmät ovat kehittyneet huomattavasti. Järjestelmänvalvojat ohjaavat prosesseja käyttämällä releitä ja muita valvontalaitteita, jotka ...
  • Vision Based Automatic Calibration of Microrobotic System 

   Xiong, Yi (2012-09-05)
   During the last decade, the advancement of microrobotics has provided a powerful tool for micromanipulation in various fields including living cell manipulation, MEMS/MOEMS assembly, and micro-/nanoscale material ...
  • Visual Narratives for Accounting Knowledge Integration 

   Nyuppieva, Ekaterina (2016-03-09)
   Accounting is traditionally seen as the language of business and as a tool for managers to support their decision-making. However, recent evidence shows that accounting information is not always used to its full potential ...
  • Visual odometry: feature based tracking and velocity estimation based on ground looking camera 

   Abdullah, Waqas (2013-03-06)
   The computer vision field has close relation with autonomous robotics which is in use for several purposes which include mobile robot vision tasks, robot navigation, motion trajectory, object detection and tracking and ...
  • Visualization of Medical Data Using Web Technologies 

   Mäkinen, Aki (2016-06-08)
   Over the years, the medical expenses caused by inpatients have been increasing all around the world. One reason for this is increase in treatment costs. Some new medicines and methods may be cheaper, while some can cost ...
  • Visualization Requirements and Concepts for a Combined SCADA and Distribution Management System 

   Manninen, Jukka (2014-12-03)
   The use of SCADA and DMS systems in the main control center of a distribution company overlaps. A new common user interface framework for SCADA and DMS systems in ABB MicroSCADA Pro is currently in development, and it was ...
  • Visualizing Mining Data 

   Aho, Petri Sakari (2015-08-12)
   Interpreting data collected from the mining rigs provides challenge which is alleviated with help of visualization techniques. A good visualization shows all the relevant information at a glance and helps make decisions. ...
  • Voimajohtojen induktiovaarajännitteet 

   Väljä, Jukka (2011-06-08)
   Voimajohtojen aiheuttamat vaarajännitteet kytkeytyvät kolmella tavalla: induktiivisesti, kapasitiivisesti ja johtumalla. Tämä työ käsittelee induktiivista kytkeytymistä, joka on näistä tietyllä tapaa yleisin ja vaikuttaa ...
  • Voimalaitoksen käytönaikaisen optimoinnin online-seurantatyökalun suunnitteleminen 

   Hytti, Matias (2015-09-09)
   Diplomityö on tehty yhteistyössä Metsä Boardin ja Hämeenkyrön Voiman kanssa. Työn tarkoituksena on ollut suunnitella helppolukuinen online-seurantatyökalu voimalaitoksen henkilökunnalle käytönaikaista optimointia varten. ...