Now showing items 3198-3217 of 3833

  • Tavaratalon verkkokaupan chat-palvelun käyttäjäkokemus 

   Hammar, Satu (2016-10-05)
   Tässä tutkimuksessa selvitettiin käyttäjien mielipiteitä tavaratalon verkkokaupan chat-palvelusta, joka oli verkkokaupan etusivulla ja jonka kautta käyttäjät voivat kysyä tar-kempia tietoja tuotteista ja kaupasta yleensä. ...
  • Teaching Development Project: Gene Expression Prediction With Deep Learning 

   Zhu, Lingyu (2017-06-07)
   Histone modifications are playing an important role in affecting gene regulation. In this thesis, a Convolutional Recurrent Neural Network is proposed and applied to predict gene expression levels from histone modification ...
  • Teaching mathematics in middle school with Suggestopedia method 

   Grigoriadou, Kira (2017-12-07)
   An application of Suggestopedia method in teaching mathematics to 8th graders is presented in this thesis. The experiment was held in Tampereen Normaalikoulu during the springtime between 21.3.-1.4. 2016 for seven lessons. ...
  • Teaching programming to children through games 

   Korpi, Jooel (2014-12-03)
   Today, programmable devices are part of everyday life. Children grow up learning how to use them, but do not know how to modify or create them. Traditional classroom teaching methods do not usually focus on the motivational ...
  • A techno-economic feasibility study of a multi-hydrocarbon recovery system for gas power plants 

   Toivanen, Niko (2017-12-07)
   The overall focus of this study was to examine how to recycle the unburned fuel gases from gas power plants back into a usable state, instead of the fuel gas being released into the atmosphere. The research objectives were ...
  • Technological development and its impact on the automotive industry’s value chains 

   Pitkäaho, Laura (2017-01-11)
   This Master’s thesis studies the ways new technologies affect the automotive industry’s value chains. The industry’s revenues are shifting from hardware to software and from products to services, influencing the traditional ...
  • Technological evolution of the wind power industry 

   Cortazar, Imanol (2010-06-16)
   This Master of Science Thesis studies the wind power industry evolution with the objective of evaluating its current status, the near future development and the alternatives to the wind turbine dominant design. For achieving ...
  • Tee se itse kyläkeskus 

   Virkola, Lauri (2012-06-06)
   Pienessä kylässä yksittäisen uudisrakennuksen merkitys alueen kehitykselle voi olla merkittävä. Mitkä asiat uutta rakentaessa määrittävät vaikutusalueen syvyyden ja erityisesti mitkä elementit muodostavat elämyksellisen ...
  • Tehdasparannusprojektien hankintaprosessin kehittäminen 

   Honkanen, Torsti (2015-05-19)
   Tämän työn tutkimusongelma on selvittää, miten kohdeyrityksen hankintaprosessia tulisi kehittää. Tutkimus kohdistuu paperikoneiden ja niiden apulaitteiden parannusprojektien hankintaprosessiin, jonka tiedetään toimivan ...
  • Tehoelektroniikkalaitteen tuotteistaminen 

   Aura, Esko (2013-02-06)
   Tämä diplomityö on tehty Etteplan Design Center Oy:lle Hyvinkäällä. Työssä tutkittiin jännitevälipiirillisen taajuusmuuttajan elektrolyyttikondensaattoreiden virkistyslaitteen tuotteistamista. Tutkimuksen aineistona ...
  • Tehokas tietotyöhön perehdyttäminen 

   Rekola, Tuulia (2017-06-07)
   Tietotyö on yrityksissä yhä merkittävämmässä roolissa, ja siten myös siihen perehdyttämisen merkitys on kasvanut. Tietotyö on usein luonteeltaan strukturoimatonta ja ennalta-arvaamatonta, eivätkä työskentely ja työn tulokset ...
  • Teholedien hakkuriteholähteet 

   Sorosuo, Kimmo (2014-10-08)
   Teholedien valontuotto perustuu elektroluminesenssiprosessiin, jossa ne myötäsuuntaan biasoituina tuottavat säteilyä, jolla on tietty taajuus. Teholedien ydin on puolijohteille tyypillinen PN-liitos, jonka virta-jännite ...
  • Teholähteen suunnittelu komponenttien mittauselektroniikalle 

   Ritanen, Antti Ilkka (2016-05-04)
   Murata Electronics Oy:ssä kehitetään uutta mittauselektroniikkaa komponenttien testaukseen. Mittauselektroniikan ohessa suunnitellaan teholähde mahdollistamaan mittausjärjestelmän toiminta. Tämän diplomityön tarkoitus on ...
  • Tehtaan keskijännitejakelun selektiivisyystarkastelu 

   Eronen, Pekka (2014-06-04)
   Työssä perehdytään UPM-Kymmene Oyj:n Rauman tehtaiden keskijänniteverkon oiko- ja maasulkusuojaukseen ja näiden toiminnan selektiivisyyden tarkasteluun. Lähtökohtana on ollut selvittää tehtaalla ilmenneiden epäselektiivisten ...
  • Tehtäväsuunnittelun jalkauttamisen haasteet 

   Äystö, Johanna (2015-12-09)
   Tämän diplomityön tavoitteena on kehittää tehtäväsuunnittelun asemaa Skanska Talonrakennus Oy:ssä selvittämällä suurimmat esteet tehtäväsuunnittelun jalkauttamisen onnistumisessa ja etsimällä keinot näiden esteiden ...
  • Teiden hoidon ja ylläpidon yhteistyön kehittäminen - päällystettyjen teiden paikkaus ja kuivatus 

   Ahosuo, Reetta (2013-05-15)
   Tämän diplomityön tavoitteena oli kehittää hoidon ja ylläpidon välistä yhteistyötä tienpidossa. Työ oli rajattu käsittelemään kuivatusta ja paikkausta päällystetyllä tieverkolla. Tavoitteena oli tutkia kuivatuksen ja ...
  • Tekniikan akateemisten suhtautuminen yrittäjyyteen, yrittäjyysaikomukset sekä yrittäjyyden esteet ja kannusteet 

   Kutinlahti, Lauri (2012-09-05)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekniikan akateemisten ammattikunnassa vallitseva ilmapiiri yrittäjyyttä kohtaan, yrittäjyysaikomukset sekä yrittäjyyden esteitä ja kannusteita. Tutkimus suoritettiin Tekniikan ...
  • Teknisten muovien kierrätys 

   Aaltonen, Laura-Kaisa (2014-04-09)
   Tämä diplomityö on tehty osana projektia ”Uusiomuovin vaikutukset valmistusprosessiin, tuotteiden ominaisuuksiin ja käyttöön”. Diplomityö keskittyy teknisten muovien mekaaniseen kierrätykseen ja menetelmiin, joilla voitaisiin ...
  • Teknisten määräysten ja ohjeiden vaikutukset liikerakennusten päärakennusmateriaalin valintaan 

   Toijonen, Jari (2013-11-08)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee teknisten määräysten ja ohjeiden vaikutuksia rakennuksen kantavassa rungossa pääasiallisesti käytettyihin materiaaleihin. Päärakennusmateriaaleilla tässä tapauksessa tarkoitetaan betonia, terästä ...
  • Teknisten varasto-ohjautuvien tuotteiden hyllyynkantopalvelun analysointi ja kehittäminen 

   Hyttinen, Juha, Tapani (2016-12-07)
   Parker Hannifin Oy tarjoaa asiakkailleen hyllyynkantopalvelua kolmessa toimipisteessä Suomessa. Tämä tutkimus keskittyy kyseisen palvelun prosessien kehittämiseen. Prosessien kehittämisen lähtökohtana on nykytilan selvittäminen ...