Now showing items 3239-3258 of 3822

  • Teräsliitosten mitoitus ja kustannuslaskenta 

   Jokela, Ville (2016-06-08)
   Sweco Rakennetekniikka Oy antoi diplomityön tehtäväksi syksyllä 2015 ja sen tarkoituksena oli tehdä yrityksen teräsosastolle käyttäjäystävällisiä työkaluja Helsingin olympiastadionin perusparannuksen yhteydessä lisättävän ...
  • Teräsrakenteiden liitokset ja liitosten kiertymisjäykkyyden vaikutus kehärakenteeseen 

   Keto, Juha-Matti (2016-06-08)
   Teräsrakenteiden suunnittelussa rakennesuunnittelija joutuu ottamaan huomioon useita eri seikkoja jotka ohjaavat suunnittelutyön etenemistä ja vaikuttavat suunnittelutyön lopputulokseen. Euroopassa käyttöön otetut Eurokoodit ...
  • Teräsrakenteiden suunnitteluohje 

   Vaajasaari, Heikki (2016-12-07)
   Tämä diplomityö käsittelee teräsrakennesuunnittelussa huomioonotettavia asioita. Työn lähtökohtana on ollut Vahanen Oy:n kiinnostuksen kohde kehittää omaa ohjeistustaan suunnittelijoille teräsrakennesuunnittelukohteissa. ...
  • Teräsrakenteiden toteuttamisen vaatimukset standardin EN 1090 mukaan 

   Tapiola, Anssi (2013-06-05)
   Työssä on paneuduttu 1.7.2013 täysimääräisesti voimaan tulevan rakennustuoteasetuksen ja 1.7.2014 voimaan tulevan harmonisoidun standardin EN 1090-1 ja toteuttamista koskevan standardin EN 1090-2 uusien vaatimusten käytännön ...
  • Test application of the internet of things for energy efficient outdoor smart lighting 

   Farahat, Ahmed (2014-02-05)
   The term Internet of Things (IoT) is immerging lately in many researches and publications with the purpose of standardizing the concept. The IoT tends to connect the physical world virtually through the internet by creating ...
  • Test Automation for Process Automation System 

   Kanninen, Jyri Tapani (2015-02-04)
   Automation system manufacturers have been developing automation application software for decades. Recently, the amount of test automation integrated in the application research and development has been on the rise due to ...
  • Testaus ohjelmistotuotannon osana 

   Palomäki, Petteri (2017-08-16)
   Testaus on kriittinen vaihe ohjelmistotuotannossa, jolla varmistetaan, että ohjelmistot ovat toimivia ja laadukkaita. Testauksessa löytynyt virhe on paljon helpompaa ja edullisempaa korjata, kuin vasta valmiissa ohjelmistossa ...
  • Testauspolitiikan kehittäminen alihankintaprojekteihin 

   Vainio, Noora (2017-06-07)
   Alihankintaprojekteja tekevissä yrityksissä projektien diversiteetti on suuri. Projektien testausvaatimukset ja -käytännöt vaihtelevat tämän vuoksi suuresti. Kuitenkin asiakkaat ovat erityisesti myyntivaiheessa kiinnostuneita ...
  • Testausprosessin kehittäminen ohjelmiston käyttöönottoprojektissa 

   Sidebras, Rope (2013-08-14)
   Ohjelmistotuotteen käyttöönottoon liittyy monta eri vaihetta. Erityisesti käyttöönoton suunnitteluvaiheeseen on panostettava, jotta käyttöönoton aikana osataan varautua mahdollisiin riskien aiheuttamien häiriöiden minimointiin. ...
  • Testausstrategian luominen olemassa olevaan web-sovellukseen 

   Jäspi, Salla Karoliina (2015-06-03)
   Internetin kehittyessä web-sivustot ovat muuttuneet web-sovelluksiksi, joiden laatuvaatimukset eroavat perinteisistä sovelluksista. Web-sovellusten dynaamisuus asettaa myös uudenlaisia haasteita web-sovellusten testaamiselle. ...
  • Testiaerosolien tuottaminen kannettavalla liekkigeneraattorilla 

   Miettinen, Elina (2012-06-06)
   Työn tavoitteena on ollut tutkia työssä rakennetulla kannettavalla liekkigeneraattorilla tuotettuja testiaerosoleja ja niiden käyttäytymistä erilaisissa ympäristöissä. Työtä varten on tehty aerosolimittauksia kolmessa ...
  • Testiautomaation hyödyntäminen verkkopalvelun kehityksessä 

   Juutila, Jaakko (2014-06-04)
   Nykyään yhä useampi uusi sovellus toteutetaan verkkopalveluna käyttäen joitain ketteriä menetelmiä. Triviaalia monimutkaisempien sovellusten tapauksessa testiautomaation käyttämistä sovelluksen kehityksen tukemisena voidaan ...
  • Testihiomakoneen mallinnus ja analysointi 

   Stenvik, Timo (2015-12-09)
   Tämän diplomityön tavoitteena oli mallintaa ja analysoida teoreettisesti tutkimuskäyttöön rakennettua testihiomakonetta. Analysointi käsitti rakenteen ominaisvärähtelyjen tutkimista, sekä konerakenteen analysointia simuloinnin ...
  • Testing and Developing a Remote Controlled and Supervised Container Handling Equipment 

   Ylitalo, Toni (2017-09-06)
   The introduction of Automation is gaining speed in many application fields due the latest technological, social and economic developments. The field of harbour terminals is not an exception, with up to 500 large scale ...
  • Testing and Evaluation of a DNS64/NAT64 System 

   Lähteenmäki, Esa (2011-08-17)
   Internet on kasvanut huimasti yli sen alkuperäisten kehittäjien villien unelmien. Aikoinaan, kun IP-protokollaa oltiin kehittämässä, ei kukaan voinut ennalta nähdä tilannetta, jossa globaali osoiteavaruus loppuisi jonakin ...
  • Testing Facility For a Water Recycling Shower 

   Kobak, Eduard (2014-04-09)
   Reducing carbon footprint is one of the main global objectives today in order to stop or at least slow down the global warming. Carbon footprint reduction can be done by trying to use our resources more efficiently without ...
  • Testing metrics in a software development company 

   Heikkinen, Elli Sofia (2015-05-06)
   Software testing is an important part of the software development process. Its purpose is to provide information about the quality of software. This information is often used in decision making and in improving software ...
  • Testing of Coordinated Voltage Control Algorithms Using Real Time Digital Simulator 

   Tuominen, Juho (2013-08-14)
   Since the use of renewable generation and small generation units is fast increasing in the power network, Distribution Network Operators (DNOs) need to reconsider the ways they are designing and controlling their networks. ...
  • Testing of Decentralized Distribution Automation System - Use Case Coordinated Voltage Control 

   Tuominen, Ville (2016-06-08)
   The control and monitoring of the distribution network is going to go through some profound changes in the future, while the amount of distributed energy production, automation and controllable resources increase in the ...
  • Testing of Linux Kernel Modules 

   Åhman, Niro (2017-06-07)
   Linux kernel's modular structure allows a developer to easily develop and implement drivers to the custom hardware usually found in embedded devices. Linux device drivers are implemented as part of the kernel which makes ...