Now showing items 3654-3673 of 3833

  • Vedyn Stark-ilmiön ja polarisoituvuuksien mallintaminen polkuintegraali-Monte Carlo -menetelmällä 

   Tiihonen, Juha (2014-11-05)
   Ulkoisen sähkökentän vaikutusta kvanttimekaaniseen kuvaukseen mallinnetaan käyttämällä polarisoituvuutta, jonka eri komponentit kuvaavat myös aineen optisia ominaisuuksia. Näistä staattinen dipolipolarisoituvuus α sekä ...
  • Vehicle to grid concept as part of power system and electricity market 

   Aslam, Maria (2017-01-11)
   The demand of electricity is increasing day by day with the increase in world’s population. Renewable energy sources (RES) are being integrated into the smart grid system. Renewable energy sources have fluctuating nature ...
  • Vehicular Digital Communication 

   Kaurila, Sami Allan (2018-01-10)
   The vehicles such as cars, trucks and buses were once fairly simple from the electric perspective. The internal combustion engine needed originally very little other electricity than spark to operate. The ever-tightening ...
  • Verification of a modular graph based image processing system 

   Lehtinen, Matias (2016-05-04)
   Electronic devices today have become complex. Any non-trivial device consists of both hardware and software. Tightening time to market and cost requirements put pressure on the development process of the devices. Software ...
  • Verification of a vehicle navigation system 

   Kinnunen, Janne (2017-06-07)
   An autonomous vehicle needs a navigation system in order to operate safely. The navigation system that is used in autonomous vehicle needs to have enough accuracy to ensure safe operation. Because of this, it is vital that ...
  • Verification of camera module conducted immunity 

   Mikkonen, Jussi (2014-05-05)
   Cameras are nowadays important part of mobile devices like smart phones, mobile phones and tablets. Nokia is concentrating on camera development, and good cameras are one way how Nokia is differentiating from its ...
  • The Verification of Low-pressure Die Casting Simulation Results 

   Siik, Toni (2011-11-09)
   In this thesis the accuracy of low-pressure die casting simulation results is both verified and improved for the casting process at Oras Oyj. The accuracy of casting simulation depends on the correctness of the initial ...
  • Verkkokauppa kivijalkakaupan vaihtoehtona 

   Hirvonen, Vesa (2017-12-07)
   Verkkokauppa on nykyään varteenotettava vaihtoehto perinteiselle kaupalle. Se mahdollistaa tuotteiden vertailun ja hankinnan sijainnista ja ajasta riippumatta. Jotta verkkokauppa olisi toimiva, sillä täytyy olla tiettyjä ...
  • Verkkokauppalogistiikan tekniset vaatimukset palveluvarastolle 

   Uusimäki, Iisakki (2015-10-07)
   Tämä on Tampereen teknillisessä yliopistossa tehty diplomityö, jossa tutkitaan B2C-verkkokaupan palveluvaraston teknisiä toimintaedellytyksiä asiakasarvon viitekehyksessä. Tarkoitus on toimia päätöksenteon tukena ...
  • Verkkolaitteiden hallinta ja valvonta IPv6-verkkoympäristössä 

   Jokinen, Juha (2016-09-07)
   Verkkolaitteiden hallinta ja valvonta ovat oleellinen osa organisaatioiden verkkojen toiminnan ylläpitämistä. Verkkolaitteiden valvonnan tehtävänä on välittää hallintatietoa verkosta ja verkossa sijaitsevista verkkolaitteista ...
  • Verkkoon kytkettyjen aurinkosähköjärjestelmien potentiaali Tampereella 

   Paavola, Minna (2013-06-05)
   Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto ovat nousseet ajankohtaisiksi Euroopan unionin ilmastotavoitteiden myötä. Hajautetusti tuotetun uusiutuvan energian edistämisen yhtenä osa-alueena on pienimuotoisen ...
  • Verkkopalvelujen saatavuus poikkeusoloissa 

   Tamminen, Jari-Pekka (2011-03-09)
   Tässä työssä tutkitaan verkkopalvelujen saatavuutta poikkeusoloissa, sillä niiden yhteiskunnallinen merkitys on korostunut entisestään. Työn aineistona käytetään kirjallisuuden lisäksi Internetin havainnointia palvelunäkökulmasta, ...
  • Verkkopalvelun käyttäjäkokemus - Facebookin parhaat ja huonoimmat hetket 

   Malmberg, Niina (2013-10-09)
   Käyttäjäkokemus on terminä ja tieteenalana noussut oleelliseksi osaksi ihmiskeskeistä suunnittelua sekä verkkopalveluja. Nykypäivän laadukkailta verkkopalveluilta odotetaan käytettävyyden ja toiminnallisuuden lisäksi myös ...
  • Verkkopalvelun käytön seuranta ja seurantatiedon visualisointi 

   Tebest, Teemo (2010-06-23)
   Verkkopalvelujen käytön seuraaminen on ajankohtainen ja kiinnostava tutkimuksen kohde, jota käsitellään kirjallisuudessa. Tutkimustyön tavoitteena oli toteuttaa verkkopalveluun käyttöä seuraava järjestelmä. Järjestelmän ...
  • Verkkopohjaisen opiskelun lokitietoanalyysi 

   Venho, Janne (2013-06-05)
   Tekniikan alan kasvava työllisyystarve on pakottanut yliopistot kasvattamaan opiskelijoiden sisäänottoa. Tämä on aiheuttanut suurempia keskeytysprosentteja, koska kaikkien opiskelijoiden lähtötaso ei ole enää yliopisto-opintojen ...
  • Verkkosovellusten tietoturvatestaus osana verkkohotellipalvelua 

   Saarelma, Heikki (2014-11-05)
   Verkkohotellipalvelu on yrityksille ja yksityisille asiakkaille tarjottava palvelu, jonka avulla voidaan ylläpitää verkkosivuja ja verkkosovelluksia. Verkkohotellipalvelu tarkoittaa yksinkertaisesti palvelin ja verkkokapasiteetin ...
  • Verkkotunnuspalvelun tarkastelu ITIL-viitekehyksessä 

   Mäenpää, Petri (2017-05-03)
   Nimipalvelut ja niihin liittyvät verkkotunnukset ovat olennainen osa Internetin toimintaa. Niiden ympärille on muodostunut myös merkittävää palveluliiketoimintaa. Palvelun käyttäjä odottaa saavansa vastinetta palveluun ...
  • Verkkotyökalut yliopistomatematiikan peruskursseilla 

   Mäkelä, Ari-Mikko (2016-03-09)
   Tampereen teknillisessä yliopistossa pyritään jatkuvaan matematiikan opetuksen kehittämiseen. Matemaattisten ohjelmistojen kehittymisen myötä opiskelijoille voidaan tarjota erilaisia sähköisiä ja verkkopohjaisia työkaluja ...
  • Verkkovaihtosuuntaajan suuntaajasillan optimointi 

   Koskenjoki, Kari (2012-10-03)
   Tällä hetkellä yleisin pakkokommutoidun verkkovaihtosuuntaajan suuntaajasillan topologia pienjännitesovelluksissa on kaksitasoinen, kolmivaiheinen, jännitevälipiirillinen IGB-transistoreilla toteutettu suuntaaja. Sen hyvinä ...
  • Verkkoyhteisöjen ja pelianalytiikan merkitys ja roolit tietokonepelien kehittämisessä 

   Asikainen, Lauri (2015-05-06)
   Verkkoyhteisöjen merkitys tietokonepelien kehittämisessä on noussut merkittäväksi asiaksi Internetin levittyä globaaliksi tietoverkoksi. Sosiaalisen median suosion kasvu ja verkkoyhteisöihin osallistumisen arkipäiväistyminen ...