Now showing items 3734-3753 of 3833

  • Visualizing Mining Data 

   Aho, Petri Sakari (2015-08-12)
   Interpreting data collected from the mining rigs provides challenge which is alleviated with help of visualization techniques. A good visualization shows all the relevant information at a glance and helps make decisions. ...
  • Voimajohtojen induktiovaarajännitteet 

   Väljä, Jukka (2011-06-08)
   Voimajohtojen aiheuttamat vaarajännitteet kytkeytyvät kolmella tavalla: induktiivisesti, kapasitiivisesti ja johtumalla. Tämä työ käsittelee induktiivista kytkeytymistä, joka on näistä tietyllä tapaa yleisin ja vaikuttaa ...
  • Voimalaitoksen käytönaikaisen optimoinnin online-seurantatyökalun suunnitteleminen 

   Hytti, Matias (2015-09-09)
   Diplomityö on tehty yhteistyössä Metsä Boardin ja Hämeenkyrön Voiman kanssa. Työn tarkoituksena on ollut suunnitella helppolukuinen online-seurantatyökalu voimalaitoksen henkilökunnalle käytönaikaista optimointia varten. ...
  • Voimalaitoksen leijukattilassa käytettävän metsäpolttoaineen laadunmääritys 

   Toivakainen, Juho (2014-08-13)
   Jatkuvasti lisääntyvä biopolttoaineiden hankinta ja käyttö energiantuotannossa ovat saaneet aikaan laatuongelmien kasvun voimalaitoksilla. Energiantuottaminen hyvällä hyötysuhteella, uusiutuvalla energialähteellä sekä ...
  • Voimalaitoskanavien kannakointijärjestelmä 

   Suutarinen, Antti (2014-08-13)
   Kanavien kannakointi on merkittävä voimalaitoksen suunnittelukohde. Hyvä kannake on rakenteeltaan luja, mutta samalla mahdollisimman kevyt ja riittävän yksinkertainen. Tämän työn tavoitteena on luoda pohjaa vakioidulle ...
  • Voimalaitosprosessipolttimien automaation tuotteistaminen 

   Mäkitalo, Toni (2016-06-08)
   Thesis work processes new automation product development in delivery organization. Orderer of this thesis work is Valmet Technologies incorporation, whose business consist of supplying and development of technologies, ...
  • Voimalaitosten energiatehokkuuden valvonta 

   Toivonen, Antti (2012-09-05)
   Diplomityö on tehty yhteistyössä Metso Automaation ja Pohjolan Voiman kanssa. Työn tavoitteena on ollut kehittää helppokäyttöinen energiatehokkuuden valvontasovellus voimalaitosten käyttöhenkilökunnalle ja johdolle. ...
  • Voimalaitosten säätöominaisuudet ja -periaatteet saarekekäytössä 

   Ruokolainen, Pia (2016-09-07)
   Suurhäiriössä Suomen sähköjärjestelmä on jännitteetön laajalla alueella tai koko maassa. Yksi vaihtoehto sähköjen palauttamiseksi on alueellinen saareke, jonka muodostus alkaa voimalaitoksesta, joka voidaan käynnistää ...
  • Voimalaitosyhteisön turvallisuuskulttuurin kehittäminen uuden teknologian käyttöönoton yhteydessä 

   Tanska, Emma-Liisa (2014-02-05)
   Monilla voimalaitoksilla otetaan käyttöön uusia energiatehokkaita teknologioita. Ne liitetään usein nykyisen prosessin oheen tai vanhan prosessin tilalle. Tässä työssä on tavoitteena selvittää mahdollisuuksia kehittää ...
  • Voltage quality enhancement by coordinated operation of cascaded tap changer transformers in bidirectional power flow environment 

   Azimzadeh Moghaddam, Farzad (2015-12-09)
   Existing voltage control methods have been developed considering unidirectional power flow, and the power flow direction has been assumed to be from substation toward consumption points. In unidirectional power flow ...
  • Volume visualization of calculated bioelectric fields 

   Joutsen, Atte (2002-06-05)
   Visualisointi on hyvin käytännöllinen työkalu nykyisessä informaationtäyteisessä yhteiskunnassa. Sitä voidaan soveltaa monilla aloilla valottamaan hankalasti ymmärrettäviä tietomääriä. Tässä diplomityössä tarkastellaan ja ...
  • Volunteer Computing on Distributed Untrusted Nodes 

   Cortijo Serrano, Eduardo Javier (2014-05-05)
   The growth in size and complexity of new software systems has highlighted the need of more efficient and faster building tools. The current research relies on automation and parallelization of tasks dividing and grouping ...
  • VR Track koneliiketoimen suorituskykymittaristo – strategia ja sidosryhmät kehityksen kulmakivinä 

   Pöyhönen, Saku (2018-01-10)
   Operatiivisen mittariston puute ja sitä kautta operatiivisen tehokkuuden arvioiminen on ollut VR Track Oy:n koneliiketoimintayksikössä haasteellista. Tätä ongelmaa on pyritty ratkaisemaan uuden tietojärjestelmän käyttöönotolla. ...
  • VRF- ja vesijäähdytysjärjestelmien vertailu toimistorakennusten jäähdytyksessä 

   Lindfors, Juha (2017-09-06)
   Diplomityöni tavoitteena oli vertailla toimistorakennusten jäähdyttämiseen käytettävää kahta järjestelmää, VRF-järjestelmiä ja vesijäähdytysjärjestelmiä. VRF-järjestelmä on suorahöyrysteinen järjestelmä, jossa kylmäaine ...
  • VT 3 yhteysvälin Tampere-Vaasa kehittäminen 

   Laitakari, Piritta (2011-08-17)
   Valtatien 3 yhteysväli Tampere Vaasa on eräs Suomen keskeisistä päätieyhteyksistä. Sillä on suuri merkitys sekä henkilö- että tavaraliikenteen reittinä. Yhteysvälin kehittämistä on suunniteltu kokonaisuutena eli ns. ...
  • Vuokra-asuntojen mobiili markkinapaikka 

   Raudasoja, Ilkka (2012-06-06)
   Tämä diplomityö käsittelee mobiililaitteita ja käytettävyyttä erilaisilla mobiililaitteilla. Työssä esitellään uusimmat ja yleisimmät mobiilikäyttöjärjestelmät ja perehdytään niiden sisältämiin ominaisuuksiin. Työssä ...
  • Vuokratyövoiman käyttämisen kannattavuustarkastelu rakennusyrityksessä 

   Ahokangas, Tero (2015-04-08)
   Yrityksen oman työvoiman ja urakoinnin lisäksi on olemassa kolmas työsuhteen muoto: vuokratyö. Vuokratyö tarkoittaa sitä, että työntekijällä on työsopimussuhde vuokrausyrityksen kanssa, mutta hän työskentelee käyttäjäyrityksen ...
  • Vuoropohjaisen pelin synkronointi epävarmassa verkkoympäristössä 

   Heinonen, Juho-Mikko (2010-07-02)
   Synkronointi on keino saattaa usean sovelluksen tietomallit samaan tilaan. Tämä voidaan toteuttaa suoraan sovellusten välisellä tiedonvaihdolla, tai käyttäen erillistä palvelinta synkronoinnin apuna. Molemmissa tavoissa ...
  • Vuorovaikutteisten web-sovellusten kehittäminen 

   Voutilainen, Jari-Pekka (2011-12-07)
   Web-ohjelmointiympäristö on kehittynyt viime vuosina nopeasti dokumenttien esitystekniikasta kohti täysivertaista ohjelmointiympäristöä, jossa voi toteuttaa ulkonäöllisesti samankaltaisia ohjelmia kuin työpöytäohjelmoinnissakin. ...
  • Vuosirenkaat - Kerimäen Kirkkorannan moderni puukaupunki 

   Laine, Tomi (2013-12-04)
   Diplomityö on aluesuunnitelma Kerimäen Kirkkorantaan. Se esittelee vision Kirkkorannan ja Kerimäen kyläkeskustan kehittämiseksi. Työ toimii alueen asemakaavoitusta tukevana ja kaavoitustyön perspektiiviä laajentavana ...