Now showing items 3778-3797 of 3833

  • Web-sovelluksen regressiotestauksen automatisointi 

   Somero, Veera (2016-06-08)
   Testauksen ja testiautomaation merkitys on kasvanut ohjelmistoprojekteissa vuosikymmenen aikana, koska sovelluksista on tullut monimutkaisempia ja niiden käyttäjämäärät ovat kasvaneet. Tässä diplomityössä automatisoitiin ...
  • Web-sovelluksen tehokas päästä päähän -testiautomaatio 

   Kähkönen, Ville (2017-03-08)
   Ohjelmiston testaaminen ei ole triviaali tehtävä. Testauksen suunnittelun ja toteutuksen laadukkuudella on merkitystä erityisesti silloin, kun testataan järjestelmiä, joiden täytyy olla toimintavarmoja. Itseään toistavan ...
  • Web-teknologioilla toteutetun datatuotteen arkkitehtuuri 

   Kaittola, Tuomas (2017-12-07)
   Big data, suuret datamäärät ja niihin liittyvä analytiikka ovat olleet viime vuosina tietotekniikan alan suurimpia trendejä. Kaikki haluavat kerätä dataa, mutta harva osaa hyödyntää sen potentiaalia. Pilvipalvelut ja viime ...
  • WeMe vai MeWe? Palveluasuminen ja yhteisöllisyys - Case Närpiö 

   Siikaniemi, Inkeri (2013-10-09)
   Diplomityö koostuu kolmesta eri osa-alueesta. Työ tutkii kohderyhmänsä, dementoituneiden ikäihmisten, asumisympäristön haasteita. Asumista pohditaan erityisesti yhteisöllisyyden näkökulmasta. Lisäksi koko terveyskeskusalueen ...
  • Wettability and Anti-icing Properties of Slippery Liquid Infused Porous Surfaces 

   Niemelä-Anttonen, Henna (2015-12-09)
   Nature has provided intriguing possibilities to tackle wetting and to some extent even icing. By capturing the unique and inventive structures, novel surfaces with low wettability and low adhesion to ice are being under ...
  • Wideband Direction of Arrival estimation and sparse modeling for underwater surveillance 

   Helin, Petri (2013-09-04)
   In underwater surveillance sources, such as ships or submarines, are localized using the acoustic noise emitted by the source engines, propellers and other machinery. The acoustic signals propagate in the sea and are ...
  • Winter Market - design of the wooden trade hall in the changing environment of western Helsinki 

   Galecki, Jan (2010-06-09)
   I designed the Winter Market having citizens of the city and tourists in mind. I thought of a public space being vibrant with life all year round. Hietalahdentori Square is occupied in hot season and it is an active flea ...
  • A Wireless Device for Ambulatory Cardiac and Respiratory Monitoring - Design Considerations and Essential Performance 

   Jeyhani, Vala (2017-10-04)
   In recent years, utilization of mobile devices for tracking health parameters has increased. These devices are able to monitor different parameters such as heart rate, respiration patterns, amount of activity and energy ...
  • Wireless indoor localization using Pathloss-based techniques 

   Serna Marin, Raul (2015-12-09)
   Location based services (LBS) have become very popular in recent years. LBS use location data to provide different features to the user, such as entertainment, security, emergency services, tracking and real-time information. ...
  • Wireless Sensor Network Simulation with OMNeT++ 

   Pekkarinen, Esko (2014-05-05)
   Wireless sensor networks (WSNs) are an emerging technology for a broad spectrum of applications. A WSN can consist even hundreds of thousands of devices measuring, controlling and relaying the collected date. The devices ...
  • Wireless Strain Sensing as NDT Method for Plastic Composites 

   Maia, Carla (2012-03-07)
   The rapid increase in the use of plastics composites mainly in primary structures has brought with it the challenge of ensuring the damage inspection in a fast and precise way. Traditional NDT methods are not adequate for ...
  • Wireless Technologies for Indoor Asset Positioning 

   Martinez Valdez, Jaacan Nahum (2011-08-17)
   The Positioning of assets in a manufacturing industry is one of the milestones in the process to increase the visibility inside the factory and improve the current manufacturing practices. Furthermore, in order to cope ...
  • Woodstories 

   Voigtländer, Lisa (2016-05-04)
   This master thesis work focuses on complementary wood architecture for sustainable urban densification in Tampere’s city district Tammela. Tammela had been chosen for an urban densification pilot project site, supporting ...
  • X-Ray Photoelectron Spectroscopy for Chemical State Imaging of Surface Micro- and Nanostructures 

   Stetson, Caleb (2015-12-09)
   X-Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) is an established surface analysis technique that is unique for its ability to discern the element and chemical state of surface species. This thesis examines copper deposition on an ...
  • XooNIps-sisällönhallintasovelluksen evaluointi tutkimustiedon tietokannaksi 

   Välimäki, Mikko (2012-02-08)
   Neurotieteiden alalla on tarvetta tietokannoille tutkimustiedon monimuotoisuuden ja sen hallinnan vaikeuden vuoksi. Aivoja tutkivaa tietoa on haastavaa yhdistää ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi, mikä on luonut tarpeen ...
  • Ydintietojen hallinta erikoissairaanhoidossa 

   Kaunisto, Antti (2016-01-13)
   Niin yksityisissä kuin julkisissa organisaatioissa kerätään nykyään paljon tietoa, mutta sen tehokas analysointi ja hyödyntäminen on vielä puutteellista. Tämä on johtanut siihen, että tiedon laadun kanssa ...
  • Ydinvoimalaitoksen vika-analyysit 

   Humalajoki, Pia (2016-03-09)
   Ydinenergian käytön turvallisuuden varmistaminen tapahtuu syvyyssuuntaisen puolustusperiaatteen mukaisesti toisiaan varmentavilla toiminnallisilla puolustustasoilla. Puolustustasot koostuvat turvallisuustoiminnoista, joiden ...
  • Yhden sivun sovellus projektien kehityksen seurantatyökaluna 

   Räsänen, Janne (2014-06-04)
   Työssä vertailtiin kolmea nykyaikaista Single-page Applicationia (SPA): AngularJS-kehystä, Backbone + Marionette -yhdistelmää (BM) ja Meteor-kehystä. BM:n arkkitehtuuria ja käyttöä käytiin lävitse käytännön esimerkkiprojektin ...
  • Yhdyskuntajäteveden esikäsittely mikrosiivilällä ja erotetun lietteen anaerobinen käsittely 

   Hautamäki, Hanna (2017-11-08)
   Jätevedenpuhdistuksen vaatimukset tiukentuvat ja samalla kaupunkien väkiluku kasvaa, mikä lisää kuormitusta jätevedenpuhdistamoilla. Tämä asettaa uusia haasteita jäteveden käsittelylle. Perinteisesti jäteveden esikäsittelynä ...
  • Yhteiskunnan turvallisuuden tutkiminen Suomessa 

   Ärrälä, Tiina (2013-03-06)
   Tämän työn tavoitteena on kertoa millaisia turvallisuuteen liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita Suomessa on viime vuosina toteutettu, kuka työt on tehnyt, kenen kanssa yhteistyötä on toteutettu, mitä aiheita tutkimuksissa ...