Now showing items 664-683 of 3324

  • Dynamic Analysis of Cache Memory Usage 

   Rantala, Olli (2016-06-08)
   Cache memory in processors is used to store temporary copies of the data and instructions a running program uses. Cache usage increases the program execution performance because reading data from and writing data to the ...
  • Dynamic Characterization of Three-Phase Inverter in Photovoltaic Applications 

   Messo, Tuomas (2011-09-07)
   Power electronic devices are used as an interface between renewable energy sources and the utility grid. A photovoltaic generator that produces dc electricity is interfaced to a three-phase grid with an inverter. A ...
  • Dynamic Complex Event Processing for Industrial Monitoring Systems 

   Lehmusvaara, Karri (2014-06-04)
   Using Complex Event Processing (CEP) as part of monitoring systems is a state-of-the-art approach in the manufacturing industry that still requires development. The industry is increasingly moving towards implementing ...
  • Dynamic configuration management 

   Piipari, Tapio (2013-03-06)
   During recent years, the amount of software in container handling equipment has increased and automation has a greater role in container terminal operations. Automation systems must be able to constantly adapt to changing ...
  • Dynamic culture of human adipose stem cells in a flow perfusion bioreactor 

   Vuornos, Kaisa (2016-12-07)
   Regenerative medicine aims to restore or replace damaged tissue functions. Tissue engineering offers a solution to the growing shortage of suitable tissue and organ donors by combining stem cells with biomaterials and ...
  • A dynamic model of a lifting device and its use as a tool for smart services 

   Vainio, Henri (2014-06-04)
   Finnish metal and engineering industry is on the verge of a paradigm shift towards a service business approach, which means selling products bundled with related services. A more extreme approach of this is a manufacturer ...
  • Dynamics in a Circulating Fluidized Bed: Experimental and Numerical Study 

   Peltola, Juho (2009-10-07)
   Leijupetikattila on erityisesti biopolttoaineiden polttoon kehitetty lämpövoimaloiden kattilatyyppi. Leijupetikattilan palotilassa on kiinteitä partikkeleja, joita leijutetaan alapuolelta pumpatulla polttoilmalla. Reaktorissa ...
  • Dynamics of Stochastic Sequence-Level Models of Transcription and Translation in Prokaryotes 

   Mäkelä, Jarno (2011-06-08)
   In prokaryotes, transcription and translation are dynamically coupled, as the latter starts before the former is completed. Also, from one transcript, several translation events occur in parallel. To study how events in ...
  • Désign Guidelines for the Compact Muon Solenoid Inner Tracker Upgrade 

   Chávez Niemelä, Aleksis (2014)
   The Compact Muon Solenoid, as well as other experiments within the Large Hadron Collider at CERN, will undergo a vast redesign during the decade of 2010. The main reasons behind this overhaul are to improve accuracy and ...
  • E-business in fashion industry 

   Zhang, Yuanyuan (2013-08-14)
   This paper focus on the topics related to e-business. With the fast development of e-business in fashion industry, more and more companies have realized e-business is an indispensable part for companies. However, many ...
  • E-mail Marketing System Adoption In E-commerce Startups 

   Liu, Yibin (2016-06-08)
   More and more leading-edge information technology has penetrated the market in conjunction with the arrival of information times. However, there is still a reluctance to adopt some of these best practices. Furthermore, the ...
  • E18 Suomusjärven palvelualue 

   Kolehmainen, Rami (2010-06-09)
   Diplomityön kohteena on ollut suunnitelma liikennepalveluasemaksi E18 Turku-Helsinki moottoritien puoliväliin Suomusjärvelle. Työn tavoitteena oli luoda kokonaisuus, joka täyttää nykyaikaiset tien käyttäjän vaatimukset ...
  • ECG artefacts in EEG measurement 

   Hakomäki, Mikko (2013-01-09)
   Fysiologisten signaalien rekisteröinti kliinisessä lääketieteessä on yhä tärkeämpää niin diagnostisten rekisteröintien kuin fysiologisten toimintojen monitoroinnissakin. Aivosähkökäyrä rekisteröinnit (EEG) ovat merkittävässä ...
  • An ECG bracelet with communication system 

   López Ruiz, Javier Alejandro (2014-06-04)
   Quality of life of patients needing repeated ECG measurements is threatened by the need of several hospital visits, cost inefficiency of having ECG measurements at hospitals and discomfort caused by many ECG leads. For ...
  • Eclipse-alustaan perustuva integroitu kehitysympäristö SQF-ohjelmointikielelle 

   Häikiö, Niko (2016-12-07)
   Integroidut kehitysympäristöt ovat olleet oleellisessa osassa ohjelmistokehitystä jo vuosikymmenien ajan. Tämän työn tavoitteena on tutkia niiden käyttöä, historiaa ja rakennetta. Saadun tiedon perusteella rakennetaan uusi ...
  • Ecosan in Schools: Post-evaluation of the Operation of Urine Diverting Dry Toilets in Rural Schools in Kenya - Factors Affecting their Sustainability 

   Pynnönen, Kirsikka (2012-08-15)
   The Ecosan Promotion Project (EPP) in Kenya, funded by EU, GTZ and Sida, was promoting appropriate ecological sanitation (ecosan) technologies during the project period (2006-2010). Urine Diversion Dry Toilets (UDDTs) were ...
  • EDGE - Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan kaupunkipientalotyypit 

   Ajo, Jani (2010-06-23)
   Keväällä 1.2.–30.4.2010 järjestettiin Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston toimesta yleinen Helsinki Townhouse-arkkitehtuurikilpailu alaotsakkeella Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan kaupunkipientalotyypit. Kilpailun tarkoituksena ...
  • EDI:n käyttöönotto tilausprosessissa metalliteollisuuden yrityksessä 

   Koski, Jenni (2015-08-12)
   Organisaatiot ovat useiden vuosikymmenien aikana ottaneet käyttöönsä elektronisen liiketoiminnan teknologioita asiakas-toimittajasuhteisiin kaupankäynnin muuttuessa yhä elektronisemmaksi sekä tilausvolyymien kasvun myötä. ...
  • Educational Buildings in Catastrophe Areas - Study and Design 

   Laaksonen, Jenni Johanna (2010-06-09)
   Population growth, amount of out-of-school-children and challenges due to climate change put pressure on education system in many countries and create challenges for it in future. In addition to these facts, natural ...
  • Educational Videos and Use of Tools in Mathematics Remedial Instruction 

   Myllykoski, Tuomas (2016-03-09)
   The increasing workforce demand in the field of technology has forced universities to increase their student intake. However, for all students, their starting skill level is not high enough for university studies, which ...