Now showing items 724-743 of 3288

  • Elastomeerien sähkönjohtavuus 

   Niinikoski, Virpi (2011-02-09)
   Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää elastomeerien sähkönjohtavuutta sekä siihen liittyviä sähköisiä, mekaanisia ja fysikaalisia ilmiöitä ja ominaisuuksia. Lisäksi työssä tutkittiin erilaisia elastomeerejä, niissä ...
  • Electrical Accident Hazards in the Nordic Countries 

   Kinnunen, Minna (2013-06-05)
   The Nordic electrical safety authorities co-operate on issues related to electrical safety e.g. electrical accidents. Certain electrical accidents need to be reported to the electrical safety authorities. Deeper knowledge ...
  • Electrical and Surface Characterization for InAs/GaAs Site-Controlled Quantum Dots in Schottky Diodes 

   Gergis, Anthony (2015-05-15)
   In this thesis, a research study is held as a part of the Photonic quantum cellular automata (PhotonicQCA) project at the Tampere University of Technology. The study includes both surface and electrical characterization ...
  • Electrical impedance tomography applied to stem cells in hydrogel scaffold 

   Lehti-Polojärvi, Mari (2014-12-03)
   Electrical impedance tomography (EIT) could provide a label free, non-invasive and fast method for cell culture monitoring. This thesis is a feasibility study on what kind of results EIT may provide when cells are cultured ...
  • Electrical Modeling of Deep Brain Stimulation 

   Hallomaa, Mikko (2017-04-05)
   Deep brain stimulation (DBS) is a relatively new and effective method for treating patients suffering from severe and refractory neurological disorders, such as Parkinson’s disease and epilepsy. In a DBS treatment, stimulation ...
  • Electrocardiogram and Impedance Pneumography Measurement Module Design for Textile-Integrated Solution 

   Tuohimäki, Katariina Emilia (2016-08-17)
   A wearable electronics is a quickly broadening category in sport, wellbeing and entertainment products. Also a fully textile-integrated electronics is used increasingly to improve the user experience. The medical industry ...
  • Electrode Contact Impedance and Biopotential Signal Quality 

   Hokajärvi, Ilkka Antero (2012-09-05)
   Electroencephalography (EEG) is the recording of potential fluctuations originating from electrical activity of brain. It is used in diagnosis of neurological disorders, monitoring the depth of anaesthesia and evaluation ...
  • Electromyographic Artefacts in Electroencephalographic Measurements 

   Ylönen, Jirka Johannes (2015-10-07)
   Recording electroencephalogram (EEG) is a common medical examination, which is commonly used in the diagnosis of epilepsy. Movements or tension of muscles, especially in the facial area, create electromyographic (EMG) ...
  • Electronic instrumentation for a 3D electrical impedance tomography application 

   Calvo Hernando, Mario (2015-05-20)
   The thesis aims to present the electronic instrumentation required for an EIT application which aims to make an imaging reconstruction of living cells covered with blank hydrogel. Thus the accuracy of the impedance measurement ...
  • Electronic structure and spin polarization in Silicene nanostructures 

   Saari, Timo (2013-09-04)
   Graphene is nowadays a famous material due to its exquisite properties and potential applications. However, silicene is more recent experimentally verified finding which possesses the same main features that make graphene ...
  • Elektronien vuorovaikutusten mallintaminen tiheysfunktionaaliteoriassa 

   Ojanen, Jussi Pekka (2005-05-11)
   Tiheysfunktionaaliteoria (DFT) on menetelmäkvanttimekaanisen systeemin tilan eli ominaisuuksien määrittämiseksi. Se on toistaiseksi ainoa keino tehdä suurien elektronisysteemien ab initio -mallinnusta. Teorian haudattu ...
  • Elektroniikan testaukseen käytettävän pölykaapin suunnittelu ja toteutus 

   Marttila, Tuomas (2011-12-07)
   Markkinoilla menestyäkseen elektroniikkalaitteen toiminnallisten ominaisuuksien lisäksi laitteen luotettavuuden on oltava kunnossa eli laitteen on kestettävä sille tarkoitetussa toimintaympäristössä sille arvioidun käyttöiän. ...
  • Elinkaarihankkeen ylläpitomalli 

   Mäläskä, Mikko (2011-11-09)
   Tietomallien käyttö rakentamisessa ja suunnittelussa on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina. Syynä tähän on ohjelmistojen kehittyminen, lukuisat kehityshankkeet ja se, että mallintamisesta saatavat hyödyt ymmärretään ...
  • Elinkaarikustannuslaskenta julkisessa rakennushankkeessa 

   Sahlberg, Sari (2016-05-04)
   Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia elinkaarikustannuslaskennan soveltuvuutta ja käyttöä julkiseen rakennushankkeeseen. Tutkimuksen aihetta käsitellään Espoon Tilakeskus-liikelaitoksen näkökulmasta. Elinkaarikusta ...
  • Elinkaarikustannusten optimointi PTS-suunnittelussa 

   Salonen, Antti Juhani (2011-12-07)
   Työn tavoitteena oli kehittää prosessi teknisen kunnossapitotarpeen, energiatehokkuuden ja ylläpitokustannusten optimoimiseksi pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelman laadinnassa (PTS-suunnittelussa). Yhtenä diplomityön ...
  • Elinkaarimittarit asuinrakennuksen suunnittelun ja käytön työkaluna 

   Suonpää, Olli (2014-12-03)
   Suomen kasvihuonekaasupäästöistä noin 38 prosenttia aiheutuu rakennuksissa. Suurin osa rakennuksissa aiheutuvista päästöistä muodostuu käytetyn sähkö- ja lämmitysenergian tuottamisesta. EU on pyrkinyt direktiiveillään ...
  • Elinkeinoelämän tarpeet suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon uudistamisessa 

   Heikkilä, Kimmo (2013-04-03)
   Työssä on tutkittu, millaisia vaatimuksia elinkeinoelämän tarpeet aiheuttavat suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon (SEKV) kehittämiselle. Nykyisellään pitkälti päätieverkolle sijoittuvan SEKV:n mitoitusvaatimukset ...
  • Elintarvikealan yrityksen jätehuollon kehittäminen 

   Rinta-Homi, Satu (2015-11-04)
   Tämän diplomityön tavoitteena oli etsiä keinoja elintarvikealan yrityksen jätehuollon kehittämiseen, tutkia jätelainsäädännön muutosten vaikutuksia jätehuoltoon ja selvittää vaihtoehtoisia käsittelymenetelmiä kohdeyrityksessä ...
  • Elintarvikepakkauksen laatu ja kehittäminen 

   Ängeslevä, Anne-Mari (2013-11-08)
   Pakkauksen ja pakkausprosessin korkea laatu ovat merkittävässä asemassa elintarvikkeen tuoteturvallisuuden ja tuotannon kustannusten hallinnan kannalta. Tässä työssä tutkittiin vakuumipakattujen lihajalostepakkausten laatua ...
  • Elixir-ohjelmointikielen soveltuvuus verkkopalveluiden toteutukseen 

   Ahlroth, Mikko Tapani (2016-12-07)
   Internetin käyttäjämäärien kasvaessa myös verkkopalveluille asetetaan uusia haasteita. Mobiililaitteiden yleistyminen ja asioiden Internet kiihdyttävät kehitystä entisestään ja palveluiden tulee voida skaalautua sen ...