Now showing items 744-763 of 3288

  • Elokuvan talo, hostelli ja kumppanit – visio Helsingin Telakkarantaan 

   Turunen, Eeva (2010-06-09)
   Telakkatoiminta vetäytyy Helsingin Telakkarannan alueelta vuonna 2010, ja sen seurauksena osa rakennuksista puretaan ja uusia rakennetaan. Lisäksi ranta on määrä avata jalankulkijoille. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa ...
  • Elokuvien kylmävarastointi Pohjoismaissa 

   Kuutti, Mikko (2015-10-07)
   Tämä työ on teollisuus- ja kulttuurihistoriallinen katsaus elokuvien ja niiden arkistoinnin syntyyn sekä kylmäsäilytysvarastojen suunnitteluperiaatteisiin. Sovellusesimerkkeinä ovat Pohjoismaiden elokuva-arkistojen ...
  • Eläinten painevaatteen kaavoitus 

   Hyttinen, Pipsa (2015-08-12)
   Tämä diplomityö käsittelee eläinten paineasujen kaavoitusprojektia. Työn alussa on kerrottu lyhyesti eläinten paineasujen vanhoista markkinoilla olevista malleista ja niiden ongelmista. Paineasuja on valmistettu erityisesti ...
  • Elämäntapa ja yksilöllisyys asumisessa - 10 konseptia Intiankadulle 

   Pirhonen, Outi (2016-04-06)
   Diplomityö tarkastelee tämän hetken asumisen keskeisiä teemoja ja asuntosuunnittelun kehityssuuntiin vaikuttavia tekijöitä. Työn kirjallinen osuus käsittelee aiheita asumisen muutoksen taustalla, asumisen keskeisiä haasteita, ...
  • ELÄVÄ KESKUSTA - Lamminrahkan keskustan ideasuunnitelma 

   Tuomanen, Pauli Johannes (2015-02-04)
   Diplomityö Elävä keskusta - Lamminrahkan keskustan ideasuunnitelma tutkii tapoja, joilla Kangasalan Lamminrahkan tulevan tulevan kunnanosan keskustasta saadaan luotua elinvoimainen ja kaupunkimainen, palveluiden ja asumisen ...
  • Elävä Rakennus 

   Kerola, Leevi (2016-05-04)
   Diplomityössäni tutkin lähtökohtia rakennukselle, joka voi muuntua fyysisesti sen sisältämien toimintojen tilantarpeen mukaan. Elinympäristömme olosuhteet ja ihmisten tarpeet ovat alati vaihtuvia ja asettavat muutostarpeen ...
  • EM Side Channel Analysis on Complex SoC architectures 

   Sohaib ul Hassan, NA (2016-11-09)
   The EM side channel analysis is a very effective technique to attack cryptographic systems due to its non invasive nature and capability to launch an attack even with limited resources. The EM leakage from devices can give ...
  • Emerging And Existing Business Potential Between Saint Petersburg And Helsinki Airline Hub 

   Kauppinen, Markus (2016-01-25)
   The objective of this paper was to identify emerging and existing business potential between the city of Saint Petersburg and Helsinki airline hub. The aim was to track down ways to attract customers from Saint Petersburg ...
  • Emission monitoring authority requirements at power plants in EU 

   Nikkola, Matti (2010-07-02)
   Protection of environment and human health is major concern for European Union. European Commission has established integrated pollution prevention and control directive and directives concerning large combustion plants ...
  • Emissions of carbon dioxide capture in power generation when using precombustion capture or oxyfuel combustion methods 

   Suvanto, Juha (2013-08-14)
   Carbon dioxide capture from large point sources, such as power plants using fossil fuels, is essential for mitigating further global warming. New combustion methods are being researched to help increase the partial pressure ...
  • Enablers for Agile Business Intelligence – Case SAP 

   Keskinen, Joonas (2017-01-11)
   One of the key requirements for achieving competitive advantage is to utilize gathered information more effectively than before with the help of emergent technology innovations and enhanced information management. In order ...
  • Enabling Secure Direct Connectivity Under Intermittent Cellular Network Assistance 

   Ometov, Aleksandr (2016-09-07)
   This work targets at investigating direct communications as a promising technology for the next-generation 5G wireless ecosystem that improves the degrees of spatial reuse and creates new opportunities for users in proximity. ...
  • Encapsulation of MES Functionalities as RESTful Web Services for Knowledge-Driven Manufacturing Systems 

   Mohammed, Wael M. (2017-02-08)
   Computer and network technologies are growing rapidly nowadays. For this reason, many doors are opened for implementing some of these technologies in different areas. Currently, manufacturing systems is considered as main ...
  • Endurance Test Of Hydraulic Piston And Rod Seals 

   Grönlund, Jaakko (2016-12-07)
   There is observed deviation of endurance in dynamic and static sealings in the hydrau-lic system of an airplane which is suspected to be caused by differences in material and quality between different manufacturers. In ...
  • Energia-alan investointien kannattavuuden arviointi tuotannon optimointiohjelmistolla 

   Vähätiitto, Juko (2015-11-04)
   Työssä tutkitaan kaukolämmön tuotantoon tarkoitetun lämpöpumpun, kaukolämpöakun ja voimalaitokselle asennettavan reduktioventtiilin laajennuksen kannattavuutta Tampereen Sähkölaitokselle. Tarkastelu on tehty Energy Optima ...
  • Energiakorjausten markkinat sekä potentiaalinen palvelutarjonta 

   Vihtilä, Pyry (2014-06-04)
   Tässä työssä on perehdytty energiakorjauksiin sekä teknisestä että taloudellisesta näkökulmasta. Työssä on selvitetty yleisimpien ja kannattavimpien energiakorjausten tekninen toteutettavuus sekä arvioitu näiden kannattavuuksia ...
  • Energiakorjaustoimenpiteet julkisissa rakennuksissa 

   Pelkkikangas, Arto (2012-08-15)
   Suomalaisessa rakennuskannassa piilee merkittävä energiansäästöpotentiaali. Rakennustilavuudesta noin 15 % kuuluu julkiselle sektorille. Siihen lukeutuu oppilaitoksia, terveydenhoitotiloja, virastoja, kokoontumistiloja ja ...
  • Energiansäästöinvestointien kannattavuuden arvioiminen koulurakennuksissa 

   Harju-Säntti, Erkka (2011-11-09)
   Tämä diplomityö on osa Tampereen teknillisen yliopiston konstruktiotekniikan laitoksen projektia ”Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen”. Projekti alkoi syksyllä 2009 ja loppuu marraskuussa 2011. Projektin ...
  • Energiatehokkaan korjaamisen kannattavuus asuinkerrostalossa 

   Timola, Kalle (2015-12-09)
   Tutkimuksessa tarkasteltiin korjausrakentamisen yhteydessä toteutettavien energiatehokkuustoimenpiteiden kannattavuutta kiinteistönomistajan kannalta. Tutkimuksessa pyrittiin myös selvittämään, vaativatko nykyiset ...
  • Energiatehokkuuden ja sisäilmaston mittauksia olemassa olevissa koulurakennuksissa 

   Mäkitalo, Eerik (2012-01-11)
   Tämä diplomityö on osa Tampereen teknillisen yliopiston konstruktiotekniikan laitoksen projektia ”Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen”. Työn päätavoitteina on tutkia, mitä mittauksia vaaditaan, että ...