Now showing items 985-1004 of 3288

  • High Temperature High Strain Rate Behavior of Superalloy MA 760 

   Mardoukhi, Ahmad (2013-10-09)
   The objective of this work was to investigate the high strain rate and high temperature behavior of mechanically alloyed and oxide dispersion strengthened nickel based superalloy MA 760. These types of alloys are used in ...
  • High-level synthesis for travel-time tomography 

   Takala, Mika (2016-06-08)
   Tomography is used to acquire an image of inner contents of an object or material. Typically measurements are based on penetrating waves. Measurements require signal generating and recording hardware, data preprocessing ...
  • High-Level Synthesis of HEVC Intra Prediction on FPGA 

   Sjövall, Panu (2015-12-09)
   High Efficiency Video Coding (HEVC) is the latest video coding standard in video compression. With HEVC, it is possible to compress the video with half the bitrate compared to the previous video coding standard, Advanced ...
  • High-Speed Asymmetric Self-Oscillating DC-DC Converter of Single Lithium Battery Cell Voltage 

   Kusdemir, Cumhur (2016-05-04)
   Lately, there has been a dramatically increase in demand for power electronics having reduced size, weight, and cost as well as improved dynamic performance. The dimension of a power electronic circuit mainly depends on ...
  • High-speed camera serial interface verification 

   Puskala, Joonas (2015-09-09)
   This thesis focuses on the D-PHY interface verification defined by the international MIPI alliance. The interface is a commonly used standard in the mobile camera and display interface and most of the component suppliers ...
  • High-speed Resonant Dc/dc Converter Of A Single Lithium Battery Cell Voltage 

   ERSAHIN, ISMAILCAN (2016-05-04)
   The objectives of power supplies have been to reduce the size,volume and cost whilst increasing efficiency, speed and reliability. These are considered to be the main challenges of the future power supplies. The proposed ...
  • Higher-Order Correlations of Supercontinuum Light 

   Antikainen, Aku (2013-08-14)
   Intensity correlations and coherence properties of supercontinuum light are studied in spectral and temporal domains by simulating laser pulse propagation in optical fibers by numerically solving the generalized nonlinear ...
  • HIGHHigh Speed Monolithic Level Shifter for LC Type DCDC Converter in 45nm CMOS Technology 

   Amin, Mehran Murtaiz (2016-04-06)
   Level shifter is an important building block in the power management system. In the DC-DC buck converter, requires a control signal with very low rise and fall time. Level shifters are used to convert low voltage signal ...
  • Hiilidioksidikylmälaitoksen ja maalämpöjärjestelmän optimointi liikennemyymäläkiinteistössä 

   Manner, Kaijaleena (2014-02-05)
   Kylmäainelainsäädännön tiukentuessa luonnollisilla kylmäaineilla toimivia kylmälaitoksia otetaan entistä enemmän käyttöön. Hiilidioksidikylmäaine on ympäristöystävällinen ja turvallinen valinta marketin kylmäkoneistoon. ...
  • Hiilidioksidin talteenottoprosessin absorption tehostaminen pintasekoitusta hyödyntämällä 

   Laitinen, Ville (2015-06-03)
   Hiilidioksidin talteenottoprosesseja kehitetään kasvavien kasvihuonepäästöjen rajoittamiseksi. Tämä työ on osa CarbonReUse Finland Oy yrityksen tuotekehitysprojektia, jossa päämääränä on kehittää tehokas ja kustannuksiltaan ...
  • Hiilikuidun käyttö maastopyörän runkomateriaalina 

   Mäennenä, Jukka (2016-06-08)
   Hiilikuidun käyttö on yleistynyt viime vuosina voimakkaasti erilaisissa korkeaa lujuutta, jäykkyyttä ja keveyttä vaativissa rakenteissa. Tekniikaltaan ja volyymiltaan merkittävin hiilikuidun käyttäjiä ovat tällä ...
  • Hiilinanoputket elektroniikassa 

   Kauko, Päivi (2015-12-09)
   Energian käyttö elektroniikassa elää murroskautta; samaan aikaan energian kokonaistarve kasvaa ja kulutus yhtä laiteyksikköä kohti laskee. Pienemmän virrantarpeen voi kattaa hajautetulla ja paikallisella energian tuotannolla ...
  • Hilateorian perusteet 

   Seppälä, Minna (2016-06-08)
   Hilateoriat ovat saaneet alkunsa 1850-luvulla englantilaisen matemaatikon George Boolen (1815-1864) tutkimuksista, joista muodostui Boolen algebra. 1900-luvun alkupuolella Boolen algebra kehittyi hilateorian osaksi. ...
  • Hip Implant Metal Artifact Reduction in Pelvic CT Scans 

   Sossin, Artur (2013-06-05)
   Radiotherapy utilizes Computed Tomography (CT) data to perform structure contouring and dose calculations in the treatment planning process. Considerations are drawn to patients with high atomic number (high-Z) materials ...
  • HipGuard-järjestelmän keskusyksikkö 

   Halme, Aki (2010-06-23)
   Nykyinen teknologian kehittyminen mahdollistaa soveltuvin osin terveydenhuollon siirtymisen kotiolosuhteisiin, jolloin tarvitaan uusia keinoja ja järjestelmiä hoidon tueksi. Tällä hetkellä käytetyimpiä terveydenhuollon ...
  • Hissin johteen rakenteen optimointi 

   Taskinen, Lassi-Pekka (2014-11-05)
   Tässä diplomityössä tutustutaan hissin johteen rakenteeseen ja sen optimointiin. Työn tavoitteena on rakentaa laskentamalli, jota käyttämällä voidaan optimoida rakenteen massaa. Analyysit tehdään ANSYS-elementtimenetelmä ...
  • Historialliset rakennusfragmentit Rooman nykyarkkitehtuurissa 

   Raitio, Henri (2011-06-08)
   Roomassa rakentamisen perinteeseen on kuulunut vanhojen rakennusosien kierrättäminen uusissa yhteyksissä. Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää, onko tämä kierrättämisen perinne katkennut nykyarkkitehtuurissa ja kuinka ...
  • Historiatiedon tallennus ja toisto tilannekuvajärjestelmässä 

   Seppä, Arto (2012-09-05)
   Ihmisen pyrkiessä ymmärtämään ympäristöään on usein luonnollista pohtia nykyhetken lisäksi myös sitä, miten nykyiseen tilanteeseen on päädytty. Tämä voi helpottaa kokonaiskuvan muodostamista ja sitä kautta parantaa ...
  • Hitsaussauman paikan mittausmenetelmän kehittäminen laadunvarmistusautomaatioon 

   Becker, Kalle (2016-06-08)
   The card industry uses machine vision in increasing amounts to perform quality inspections on their products. The commercial software used in the making of this thesis is used in the in-line inspection process of different ...
  • Hitsaustuotannon materiaalivirtauksen kehittäminen 

   Setälä, Matias (2016-09-07)
   Tämä diplomityö tehtiin Junkkari Oy:lle, joka oli aloittanut hiljattain siirtymisen lean-filosofian käyttämiseen. Joitain toimia virtauttamiseen liittyen oli tehty kokonaisuutena. Hitsaamolle ei kuitenkaan ollut tehty ...