Now showing items 21-40 of 3833

  • Tulevaisuuden asunto : suunnitelma Tampereen Vuorekseen 

   Helamaa, Anna (2006-11-15)
   Tulevaisuudessa elämme entistä kompleksisemmassa ja nopeampitempoisessa maailmassa. Kaikkea on enemmän sekä määrällisesti että laadullisesti ja vielä entistä nopeammassa tahdissa. Maailma globalisoituu ja kaupungistuu. ...
  • Monikulttuurinen asuinalue Hagalundiin 

   Maununaho, Katja (2006-11-15)
   Muuttuva ja moninaistuva yhteiskunta aiheuttaa asuntotuotannolle uusia tarpeita, joihin suunnittelun pitää pyrkiä vastaamaan. Monikulttuurisuus on yksi näistä tarpeista. Asumisolot ovat tärkeä tekijä osaavien työntekijöiden ...
  • Knowledge Management for Visualising Social Online Services 

   Salonen, Jaakko (2007)
   Typically in information systems, the technical infrastructure is built upon fixed structures that are determined by the used tools rather than by the community of its users. Community-managed systems, especially digital ...
  • Region-based Multimedia Indexing and Retrieval Framework 

   Uhlmann, Stefan (2007-06-06)
   Many systems have been proposed for automatic description and indexing of digital data, for posterior retrieval. One of such content-based indexing-and-retrieval systems, and the one used as a framework in this thesis, is ...
  • Fenton Treatment of PCB-contaminated Surfaces 

   Cajal Marinosa, Paula (2007-06-06)
   PCBs are man-made organic compounds classified as persistent organic pollutants (POPs). They are characterised by their high applicability as cooling liquid, softener, surfactant, flame retardant, lubricator or dispergent. ...
  • Structures and operations of open source value networks 

   Myllärniemi, Jussi (2007-08-22)
   The objective of this thesis is to discover the structure and operations of value networks that are formed in the open source software field. To achieve this objective, the following research questions were used: 1) What ...
  • Vesiyhtymien toiminnan kehittäminen 

   Takala, Annina (2007-12)
   Suomessa on arviolta noin 1500 yksityisoikeudellista vesiyhtymää, jotka useimmiten sijaitsevat haja-asutusalueilla ja ovat tyypillisesti kooltaan kunnallisia laitoksia pienempiä. Vesiyhtymät ovat järjestäytyneet avoin ...
  • Tammerkoskelta Naistenlahteen : Tampereen pursiseuran uudisrakennus 

   Lintula, Kaisa (2007-12-12)
   Diplomityö ”Tammerkoskelta Naistenlahteen - Tampereen Pursiseuran uudisrakennus” on suunnitelma Ranta-Tampellana tunnetun alueen maankäytöstä sekä rakennussuunnitelma Tampereen Pursiseuran uudisrakennukseksi. Diplomityön ...
  • Toiminnanohjausjärjestelmien ja käyttöönottoprojektien onnistumisen arviointi käyttäjien näkökulmasta 

   Kaataja, Mikko (2008-05-07)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia ERP-järjestelmää käyttävien toimintaprosessien ja tietohallinnon edustajien näkemyksiä. Tarkastelun kohteena oli ERP-järjestelmän hankinta- ja käyttöönottoprojektin onnistuminen ja ...
  • Sairaalaympäristön logistiset virrat 

   Paavilainen, Jouni (2008-06-04)
   Operational environment of health care is in turbulence. Nursing processes are developing and functions are changing rapidly, due to e.g. ageing. Therefore there is a danger of emerging expenses that are already high. These ...
  • Mahdollisuuksien koti - Muuntojoustavaa asumista kaupunkipientaloissa 

   Siitonen, Mikko (2008-06-04)
   Suurten kasvukeskusten kaupunkiseudut hajaantuvat seudun sisäinen muuttoliikkeen suuntautuessa lähikuntien omakotialueille. Elintason noustessa nuorten lapsiperheiden hakeutumisesta pientaloasujiksi on tullut yleinen ...
  • Carbook: A Platform for Mobile Automotive Services 

   Keski-Valkama, Tero (2008-07)
   Wireless mobile technologies have triggered a rapid development of secondary network technologies. One such prominent field of technology is interoperability for consumer devices. This field is mostly based on XML and Web ...
  • Tuottavuuden kehittämisen haasteet suomalaisissa organisaatioissa vuonna 2008 

   Käpylä, Jonna (2008-09-03)
   Tämä diplomityö tehtiin osana Työsuojelurahaston rahoittamaa ”Tuottavuuden kehittäminen Suomessa – haasteet ja tutkimustarpeet” -projektia. Työn tarkoituksena on tuoda esiin tuottavuuden kehittämisen kannalta relevantit ...
  • Korttelintäydennyssuunnitelma Tampereen Tammelaan - Pientalomaisuutta kantakaupunkiin 

   Virtanen, Jare (2008-11-05)
   Tutkimusten mukaan toiveet pientaloasumisesta ovat Suomessa yleisempiä kuin toteutunut pientaloasuminen. Pientaloasumisen suosio johtaa vähemmän tehokkaaseen maankäyttöön, mikä tarkoittaa yhdyskuntien laajenemista, lisäkuluja ...
  • Water network management in Keetmanshoop, Namibia 

   Seppänen, Risto (2008-12-03)
   Namibia on eteläisen Afrikan kuivin valtio, joka kärsii äärimmäisestä veden niukkuudesta. Maan vesijohtoverkostojen vuodot ja vesihäviöt ovatkin suuri ongelma kunnille sekä taloudellisesti että yleisten vesivarojen vähyyden ...
  • Kylpylä, kirkko ja museo : Julkisen tilan muutos Diocletianuksen kylpyläalueella antiikista nykypäivään. Museo Nazionale Romanon laajennus 

   Sunela, Hanna (2008-12-18)
   Diplomityöni käsittelee Roomassa sijaitsevaa Diocletianuksen keisarillista kylpyläaluetta. Tarkastelun näkökulmaksi on valittu julkisen tilan muutosten tutkiminen, ja eri aikoina syntyneet tilaratkaisut. Työhön sisältyy ...
  • Potilasvirrat hoitoverkostossa 

   Väihinpää, Jani (2009-01-14)
   Tämä diplomityö on osa Hatanpään kantasairaalan tilaamaa tutkimusta. Työn päätavoitteena oli selvittää Hatanpään kantasairaalan potilasvirtojen nykytilanne. Tämän lisäksi tutkimuksella oli tavoitteena kartoittaa Hatanpään ...
  • Multi-Antenna Solutions for Automotive Environment 

   Rasku, Arttu (2009-02-04)
   MIMO systems have emerged in the last few years as a means to improve the quality of service and spectral efficiency of wireless communication systems. This thesis examines the use of multi-antenna systems on vehicles. The ...
  • Hätäkeskuksen vastesuunnitelman vaatimusmäärittely 

   Linna, Petri (2009-03-04)
   Tutkimus perustui Tekesin turvallisuusteknologiaohjelmaan ja sen alla toteutettuun SSMC/DDKM-projektiin. Tutkimuksen tavoitteena oli olla tukena suuronnettomuuksien mallintamisessa ja tutkia mallintamista, BPMN-prosessinotaatiota ...