Now showing items 41-60 of 3833

  • Suvelan asuinalueen kehittäminen täydennysrakentamisen keinoin 

   Otranen, Patrik (2009-04-08)
   Tämä diplomityö keskittyy tarkastelemaan Espoon keskuksessa sijaitsevan Suvelan asuinalueen kehittämistä täydennysrakentamisen keinoin. Työ täydentää osaltaan virallista Suvelan kehittämisprojektia, mikä tähtää alueen ...
  • Kodin puheohjausjärjestelmän käyttäjäkeskeinen suunnittelu 

   Hansen, Mervi (2009-04-08)
   Kaksivuotinen TÄPLÄ-tutkimushanke on toteutettu TTY:n ihmiskeskeisen teknologian yksikön ja signaalinkäsittelyn laitoksen sekä TaY:n TAUCHI-yksikön yhteistyönä vuosina 2007–2009. Hankkeessa on tutkittu muun muassa moniaististen ...
  • Uinti- ja melontakeskus Jyväskylän Kivelänrantaan 

   Moisala, Antti (2009-06-03)
   Diplomityön lähtökohta perustuu Jyväskylän Kivelänrannan asuntoalueen kansainväliseen ideakilpailuun, jossa entiselle leirintäalueelle haettiin uutta identiteettiä. Belgialaiset Bart van der Velde ja Petra Sorge voittivat ...
  • Karelia Rhei! Alueellisen vetovoiman strategia kansainvälisessä ympäristössä – kohdealueena Saimaan kanavaseudun kehityskäytävä 

   Kuisma, Marja (2009-06-03)
   Diplomityön kohdealueena on Etelä-Karjalassa sijaitseva Saimaan kanavaseudun kehityskäytävä. Työn tarkoituksena on luoda strategia paikallisen vetovoiman vahvistamiseksi. Ympäristöä käsitellään muuttuvana prosessina, jolla ...
  • Lähijunaliikenteen asemanseutu : Hankkion alueen kehittämisprosessi 

   Kirjavainen, Mari (2009-06-03)
   Tampereen kaupunki on teettänyt yhteistyössä naapurikuntiensa kanssa joukkoliikenteen parantamisesta selvityksen ja vaiheittaisen toteuttamissuunnitelman (TASE 2025). Raideliikenteen kehittämisen osalta suunnitelmassa ...
  • Rakennuksen tietomalli rakennushankkeen suunnitteluvälineenä 

   Vakkilainen, Jussi (2009-06-03)
   Diplomityön aiheeksi olen valinnut rakennuksen tietomallintamisen periaatteiden, mahdollisuuksien ja menetelmien kartoittamisen rakennushankkeen suunnittelun ja läpiviennin menetelmänä. Esimerkkitapuksena käytetään ...
  • Ekotehokas rakentaminen: teräsrakenteiset hallit 

   Timlin, Eevamaria (2009-06-03)
   Työssäni oli tavoitteena luoda selkeästi hahmotettava, ekologisen rakentamisen keinoja ja haasteita esittelevä kokonaisuus avuksi hallirakentamiseen. Ratkaisut ovat käytettävissä kooltaan ja toiminnoiltaan vastaaviin ...
  • Hämeenlinnan keskustan etelärannan yleinen kaupunkirakenteellinen ideakilpailu - Symbioosi 

   Rantala, Timo (2009-06-03)
   Thesis is based on an open idea competition of the south coast of the city of Hämeenlinna, which ended in 2007. My original proposal has since encountered some chances, but my main goals for the solution have stayed the ...
  • Sappee: hiihtokeskuksesta ympärivuotiseksi matkailukohteeksi 

   Vallius, Sampo (2009-06-03)
   The traditional ski resort business has come to a turning point. The climate change, changes in consumer habits, the common growth of environmental awareness, as well as the tough competition, are at the moment the biggest ...
  • Nokian siunauskappeli 

   Keskinen, Riikka (2009-06-03)
   Diplomityössäni siunauskappeli sijaitsee Nokian uuden hautausmaan pääportin lähellä osana nykyistä sisääntuloaukiota ja sen ympärysmuuria. Kappelirakennuksen toiminnat on sijoitettu kahteen kerrokseen. Rakennuspaikan ...
  • Factory 1008-2 : Kehityssuunnitelma Santalahden vanhan kattohuopatehtaan ympärille 

   Pulkkinen, Tanja (2009-09-09)
   Santalahti on asemakaavoituksen alla oleva, ajankohtainen ja keskustelua herättävä alue. Pispalan harjun pohjoisrinteellä Santalahti on osa arvokasta harjumuodostelmaa sekä Näsijärven rantamaisemaa, sivuten Pispalan asumisen ...
  • Toimistorakentamista Jyväskylän Tourulaan : Suunnitelma Kivääritehtaan yrityspuiston laajennukseksi ja tutkielma 

   Kyllönen, Martta (2009-09-09)
   Tämä diplomityö pohjautuu Jyväskylässä syksyllä 2008 järjestettyyn kilpailuun Kivääritehtaan yrityspuiston laajennuksen suunnittelusta. Työ jakautuu kahteen osaan, kirjallisuustutkielmaan ja suunnitelmaosuuteen. ...
  • Synchronization Performance in DVB-T2 system 

   Morshed, Md. Sarwar (2009-10-07)
   The Digital Video Broadcasting (DVB) project has developed digital broadcasting system specifications which have been adapted worldwide. The family of DVB standards includes DVB-S for satellite, DVB-C for cable and DVB-T ...
  • Metallinkylän hybridikeskus 

   Arponen, Otto (2009-10-07)
   The aim of this master’s thesis is to design a comprehensive hybridcentre for an area in Metallinkylä. Work is done under chair code of Urban Planning and Desing. The size of the designed site is 30 hectares and it is ...
  • Application of New Automation Software Design and Integration Technologies in Teaching 

   Alho, Pekka (2009-10-07)
   Automation software is produced by Finnish companies from various sectors of industry, including processing, electronics and forest machinery industries. This thesis is part of the Research and development environment for ...
  • Open Source Architecture Johannesburg, South Africa 

   Alatalo, Elina (2009-10-07)
   Open source architecture is an emerging phenomenon, at the moment still looking for its exact definition and practices. In this master’s thesis open source refers to the bazaar organization model of innovation and operation, ...
  • Megapasila – Asuintornitalosuunnitelma Keski-Pasilaan 

   Murto, Meri (2009-10-07)
   This master’s thesis examines the development of dense city structure by means of housing design. The topic is a conceptual housing tower research and a concrete project design in Keski-Pasila, which will be even more ...
  • Dynamics in a Circulating Fluidized Bed: Experimental and Numerical Study 

   Peltola, Juho (2009-10-07)
   Leijupetikattila on erityisesti biopolttoaineiden polttoon kehitetty lämpövoimaloiden kattilatyyppi. Leijupetikattilan palotilassa on kiinteitä partikkeleja, joita leijutetaan alapuolelta pumpatulla polttoilmalla. Reaktorissa ...
  • Performance of Adaptive Feedforward Methods in Wideband Power Amplifier Linearization 

   Gokceoglu, Ahmet (2009-10-07)
   The waveforms of the emerging communication systems aiming at high data rates and high spectral efficiencies are becoming more and more complex and thereon also sensitive to many implementation nonidealities. One good ...
  • Espoon kaupungintalo 

   Häikiö, Juho (2009-11-04)
   Keväällä 2008 järjestettiin yleinen arkkitehtuurikilpailu Espoon keskuksen kehittämisestä. Kilpailu oli luonteeltaan aluesuunnittelukilpailu, jossa visioitiin Espoon kehitystä sekä 15- että 30-vuoden aikavälillä. Ideakilpailussa ...