Now showing items 278-297 of 3488

  • B2B-verkkokaupan uudistaminen funktionaalisen ohjelmoinnin menetelmin 

   Tarmila, Jani (2015-06-03)
   Verkossa tapahtuva kaupankäynti lisääntyy jatkuvasti ja myös yritysten välisen sähköisen tiedonsiirron merkitys on korostunut viime vuosina. Sähköinen kaupankäynti helpottaa toimintaa nopeuttamalla tiedonsiirron nopeutta ...
  • Barometric Assistance Service for Assisted GNSS Receivers 

   Lehtinen, Olli (2013-08-14)
   In the age of information the ability to navigate persons and equipment has become increasingly important. A rising number of applications and services depend on the precise positioning that is provided by global satellite ...
  • Base-catalysed condensation of aryl aldehydes and valine-derived boroxazolidones 

   Raunio, Jenna (2016-11-09)
   Imines are an important group of compounds for many chemical reactions in organic chemistry, mostly as electrophiles. In nature, imines are important for the transamination reaction. N-B bonds are interesting because they ...
  • Basketball game analyzing based on computer vision 

   Mieraisan, Mieraidihaimu (2013-12-04)
   As tremendous improvement in computer vision technology, various industries start to apply computer vision to analyze huge multimedia content. Sports as one of the biggest resource invested industries also step up to utilize ...
  • Bayesian Classification of Hadronic Diffraction in the Collider Detector at Fermilab 

   Mieskolainen, Mikael (2014-01-15)
   Diffraction is fundamentally a wide scale phenomena, and well understood from macroscopic mechanical waves up to quantum mechanical electron diffraction. However, hadronic diffraction is still missing a rigorous quantum ...
  • Bayesian Hierarchical Modelling for Image Processing Inverse Problems 

   Järvenpää, Marko (2013-03-06)
   The main motivation of this work is to review and extend some recent ideas in Bayesian inverse problems especially in the context of image processing problems. Often these problems are solved using deterministic optimisation ...
  • Benchmarking-menetelmä älykkään huollon kehittämisessä 

   Hautamäki, Sami (2016-10-05)
   Teknologiateollisuuden tuotteiden saavuttaessa tietyn kypsyystason ei voida enää saavuttaa kestävää kilpailuetua pelkästään tuotetta kehittämällä. Monien korkeanteknologian tuotteita myyvien yritysten tärkeä kilpailutekijä ...
  • Bendability of Flip-Chip Attachment on Screen Printed Interconnections 

   Leppänen, Lydia (2016-05-04)
   The world is heading towards the IoE (Internet of Everything) where everything will be connected to each other. New flexible, light-weight and low-cost electronic devices are needed to add intelligence everywhere in our ...
  • The Benefits of Haptic Feedback in Mobile Phone Camera 

   Huntone, Patthama (2016-12-07)
   Communication is basically the act of transferring information from one place to another. Feedback is a system where the reaction or response of the receiver arrives at the sender after he/she has interpreted the message. ...
  • Benefits of IPv6 in Cloud Computing 

   Gâdescu, Vlad (2012-08-15)
   Efficiency is one of the main focuses of the world, today. As the entire world relies on computers and networks, their efficiency is of utmost importance. Energy, processing power, storage and data access must all be used ...
  • Benefits of Main Reactor based SVC in utility applications 

   Törhönen, Oskari (2016-05-04)
   This thesis focuses on static reactive power compensators in utility applications. The objectives for the thesis are to disclose the benefits of the Main Reactor based Static VAr compensator (SVC) compared to the conventional ...
  • Bentsodiatsepiinien seitsenrengasrakenne 

   Katila, Noora (2011-11-09)
   Seitsenrengas esiintyy monessa luonnon- ja lääkeaineessa. Eräs tyypillinen esimerkki seitsenrenkaan sisältävästä lääkeaineryhmästä on bentsodiatsepiinit. Ensimmäiset bentsodiatsepiinit on syntetisoitu jo 1950-luvun ...
  • Betonielementtitehtaan laadunvalvonta ja laatukustannukset 

   Virtanen, Roni (2014-12-03)
   Vuonna 2013 heinäkuussa tuli elementtitehtaille pakolliseksi CE-merkin käyttö ja sen mukana tulevat laadunvalvontaprosessit. Muutokset tehtaalla suoritettavassa laadunvalvonnassa eivät olleet kovinkaan suuria vaan isoimmat ...
  • Betonilaatan kuivatus lämminilmaputkistolla 

   Ahvenainen, Ville Kalervo (2016-12-07)
   Tämä tutkimus tehtiin Tulilattian ilmakiertoisen lämmitys- ja kuivatusjärjestelmän toimivuuden kokeilemiseksi. Järjestelmän kuivattava vaikutus perustuu putkissa virtaavan ilman kykyyn kuljettaa kosteutta laatasta pois. ...
  • Betonilähiöiden julkisivujen tekninen korjaustarve 

   Köliö, Arto (2011-03-09)
   Suomessa on rakennettu 1960-luvulta lähtien yhteensä 44 miljoonaa neliömetriä betonielementtijulkisivuja. Aikavälillä 1965 – 1995 on rakennettu 30 000 asuinkerrostaloa, joista valtaosassa on elementtirakenteiset julkisivut ...
  • Betonin halkeilun hallinta tasomaisissa ja vesitiiveissä rakenteissa 

   Ojamaa, Iiro (2017-04-05)
   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan betonirakenteiden halkeilua ja halkeilun vaikutusta rakenteen toimintaan. Tutkimuksessa keskitytään pääasiassa teräsbetonirakenteen raudoituksen suunnitteluun ja ennen kaikkea rakenteen ...
  • Betonin puristuslujuus erilaisten rasitustasojen jälkeen 

   Kujala, Toni (2017-03-08)
   Standardin EN 1992-1-1 mukaan betonin puristusjännityksiä tulee rajoittaa, ettei mikrohalkeamat, jännityksen suuntaiset halkeamat tai viruminen heikennä betonirakenteen toimintaa haitallisesti. Työssä haluttiinkin saada ...
  • Betonipiknik - Täydennysrakentamisen malleja ja uusi hybridirakennus Helsingin Merihakaan 

   Tahvanainen, Anu (2010-06-23)
   Kaupunkimme kasvavat ja niissä asuu yhä erilaisempia ihmisiä. Erilaistuvien tarpeiden edessä kaupungit ja etenkin kaupunkiasuminen kohtaavat muuttuvia haasteita. Tulevaisuuden ekologisesti kestävä kaupunki on sekä tiivis ...
  • Betonirakenteiden ilmatiiviyden hallinta sisäilmakorjauksissa 

   Repo, Jarno (2016-05-04)
   Käsitteenä ilmatiiviyden hallinta kertoo kompleksisesta kokonaisuudesta, joka määrittelemällä saavutetaan riittävä sisäilman laadun taso terveellisestä ja toiminnallisesta näkökulmasta. Diplomityön taustana on ollut ...
  • Betonirakenteiden kuivumisen aikamallien testaus 

   Lamminen, Samu (2015-06-03)
   Kosteus- ja homevaurioille on monia eri syitä, tai ne voivat johtua monen eri tekijän summasta. Terveydellisten seikkojen siivittämänä ovat erityisesti rakentamisen aikaisen kosteudenhallinnan puutteet nousseet esille ...