Now showing items 1810-1829 of 3874

  • Lean Six Sigma 

   Uusitalo, Mikko (2012-12-05)
   Vuosien saatossa on kehitetty useita työkaluja ja filosofioita laadun parantamiseen ja yleisemminkin prosessin parantamiseen. Käytetyimpien filosofioiden joukkoon on jo pitkään kuulunut Lean ja Six Sixma. Näiden pohjalta ...
  • Lean Startup ja konversio-optimointi startup-yrityksen verkkopalvelun kehityksessä 

   Lindholm, Joonas (2015-04-08)
   Kun startup-yritys luo uudenlaisen tuotteen tai palvelun, ovat markkinaolosuhteet monesti hyvin epävarmat ja on vaikea ennustaa, miten käyttäjät ottavat tuotteen vastaan. Tuotteen ensimmäisestä kontaktista käyttäjien kanssa ...
  • Lean-käsikirja elektroniikkateollisuuden yritykselle 

   Nyyssölä, Petri (2012-06-06)
   Elektroniikan massatuotanto on siirtynyt 2000-luvun aikana pois Suomesta kasvavien markkina-alueiden perässä kohti halvemman kustannuksen maita. Suomeen on jäänyt kuitenkin elektroniikan valmistajia, jotka kilpailevat ...
  • Lean-periaatteiden soveltaminen joustavassa kappaletavaratuotannossa 

   Hirvelä, Hannu (2012-12-05)
   Vuonna 2008 alkanut kansainvälinen taantuma vaikutti suomalaiseen perinteisesti alihankintavetoiseen konepajateollisuuteen merkittävästi. Samalla globalisaatio ja teollisen tuotannon siirtyminen halvemman kustannusrakenteen ...
  • Learning Colour Constancy Using Convolutional Neural Networks 

   Yuzuguzel, Hidir (2015-12-09)
   Colour constancy has attracted attention of researchers from the academy and industry as it is a fundamental preprocessing task in many computer vision applications. Colour constancy is a feature of human visual system ...
  • Learning-based proximity detection algorithm for device-to-device communications 

   Novik, Tatiana (2016-12-07)
   The popularity of mobile services that make use of user location has increased in recent years. Proximity-based services is a type of location-based services that determine when a pair of users is in proximity to each ...
  • Learning-Based Single Image Super Resolution 

   Fakour Sevom, Vida (2015-02-04)
   Recent advancements in signal processing techniques have led to obtain more high resolution images. A high resolution image refers to an image with high density of pixels. The importance and desire of high resolution images ...
  • LED stimulation setup for retinal recordings 

   Wuorela, Marianne (2013-06-05)
   Retinal degenerative diseases such as glaucoma and age-related macular degeneration are one of the leading causes of blindness worldwide. Currently, there are a limited amount of treatment methods for these diseases. ...
  • LED-sovelluksen materiaaliperäinen vikaantuminen 

   Heinonen, Tuomas (2012-10-03)
   Tämän diplomityön tavoitteena on määrittää asiakastoiveen mukainen materiaali, jolla voidaan luoda IP67-luokan rakenne sekundäärilinssin ja LED-komponentin välille. Tämä toive on osoittautunut ongelmalliseksi, koska useiden ...
  • Lehtipainon toimintajärjestelmän kehittäminen 

   Kantola, Ismo (2011-12-07)
   Johtamisjärjestelmästandardien ja erilaisten johtamisen viitekehysten lukumäärän räjähdysmäinen kasvu on nostanut yhdeksi mielenkiintoiseksi keskustelun aiheeksi yhdistää ne organisaatiossa vain yhdeksi yhtenäiseksi ...
  • Leikkausparametrien vaikutus läpäisyyn ja leikkausjälkeen pehmeiden aineiden vesisuihkuleikkauksessa 

   Keränen, Ilkka (2010-07-02)
   Vesisuihkuleikkaus on yksi uusimmista ja vähinten tutkituista materiaalien leikkausmenetelmistä. Vesisuihkuleikkaus on potentiaalinen ja todennäköisesti nopeasti tulevaisuudessa yleistyvä materiaalien leikkausmenetelmä. ...
  • Leikkaussalilogistiikan kehittäminen 

   Korhonen, Keijo (2017-09-06)
   Tämä diplomityö on Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiön rahoittama, ja sen tilaaja on Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopirin omistama yhteishankinta- ja logistiikkayhtiö Tuomi Logistiikka. Tutkimuksessa ...
  • Lempäälän Asemakorttelit 

   Ekman, Janne (2017-06-07)
   Diplomityö on tehty yhteistyössä Lempäälän kunnan kaavoituksen kanssa vuonna 2016-2017. Diplomityön tarkoituksena on hahmotella vanhan rautatieaseman ympäristön viitesuunnitelma, joka toimii tulevaisuudessa alueen ...
  • Lens Array Based Techniques for 3D Scene Capture and Display 

   Akpinar, Ugur (2017-10-04)
   This thesis discusses the use of lens arrays for both capture and display of 3D visual scenes while utilizing the ray optics formalism for modeling the propagation of light. In 3D capture, the use of lens arrays brings the ...
  • Lentokoneiden jäänpoistoaineiden kulkeutuminen ja biohajoamisen edistäminen maaperässä 

   Pispa, Lassi Juhani (2015-06-03)
   Tässä diplomityössä tutkittiin erilaisten adsorbenttimateriaalien kykyä sitoa lentokoneiden jäänpoistoaineita ja tehostaa niiden biohajoamista maaperässä. Lentokoneiden jäänpoistotoiminnassa käytettyjen jäänpoistoaineiden ...
  • Lentolan Aluesuunnitelma 

   Kontinen, Leonardo (2017-10-04)
   Diplomityö on Kangasalan kunnalta saatu toimeksianto jossa esitellään Lentolan aluekeskukselle uutta aluesuunnitelmaa joka koostuu analyysi- ja suunnitelmaosiosta. Diplomityön lähtökohtana on tuoda asumista ...
  • Lentoliikenteen pitkän aikavälin tulevaisuus Euroopassa 

   Niiranen, Kaisa (2010-09-08)
   Lentoala elää murroksen aikakautta ja ala on kokenut viimeisen vuosikymmenen aikana useita kriisejä ja suuren rakennemuutoksen, mutta samalla kysynnän kasvun. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on hahmottaa Euroopan lentoalan ...
  • Lentomatkatavaroiden etälähtöselvityspalvelun mallinnus Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja sen potentiaalin arviointi 

   Rintala, Tapio Erkki Juhani (2016-12-07)
   Diplomityön tarkoituksena oli tuottaa Finavia Oyj:lle ja Helsinki-Vantaan lentoasemalle palvelu, jossa lähtevä lentomatkustaja voisi luovuttaa matkatavaransa etukäteen ennen lentoasemalle saapumista. Työssä mallinnettiin ...
  • Lentopolttoaineen automaattinen seurantajärjestelmä 

   Hyvärinen, Antti (2013-12-04)
   Tässä diplomityössä määriteltiin Ilmavoimien lentopolttoaineen seurantaan hankittavan automaattisen järjestelmän vaatimukset. Työssä perehdyttiin käytössä oleviin manuaalisiin polttoainekirjanpidon menettelyihin ja ...
  • Lentoteknillisen henkilöstön suojavaatetuksen ja -varustuksen kehittäminen sekä materiaalien päivitys 

   Sunela, Ulla (2012-03-07)
   Suomen Ilmavoimien lentoteknillinen henkilöstö työskentelee ympäri vuoden lentokentillä ja varatukikohdissa vaihtelevissa oloissa: -40 - +40 °C, tuuli 0-30 m/s, auringon paisteessa sekä vesi-, lumi- ja räntäsateessa. Työ- ...