Now showing items 1-1 of 1

    • Karttarajoitteiden käyttäminen sisätilapaikannuksessa 

      Fadjukoff, Toni (2013-02-06)
      Tässä diplomityössä käsitellään sisätilapaikannuksen ongelmaa ja esitetään siihen eräs ratkaisu käyttäen partikkelisuodatinta. Työssä esitellään sisätilapaikannukseen käytettyjä menetelmiä, joista erityisesti tarkastellaan ...