Now showing items 1-1 of 1

    • Raskaiden ajoneuvojen rengastuksen vaikutus tierasitukseen 

      Haakana, Ville (2014-10-08)
      Työssä on selvitetty raskaiden ajoneuvojen rengastuksen vaikutusta tierasitukseen. Tutkimus jakaantui kolmeen osioon: kirjallisuusselvitykseen, koekohteella tehtyihin mittauksiin sekä elementtimenetelmään perustuvaan ...