Now showing items 1-1 of 1

    • Materiaalimenekin hallinta ja ennustaminen 

      Jaakkola, Ilari (2012-08-15)
      Materiaalimenekin hallintaa on tutkittu laajalti toimintaympäristöissä, joita kuvaa suuri tuotannon volyymi sekä moduloidut tuoterakenteet. Tässä tutkimuksessa pohditaan menekinhallintaa sekä johdetun kysynnän ennustamista ...