Now showing items 1-1 of 1

    • Laastien toiminta kylmissä olosuhteissa 

      Pöntinen, Antti Juhani (2013-09-04)
      Suomessa on jo pitkät perinteet talvella tehtävistä muuraus- ja rappaustöistä. Laastien jäätyminen voidaan estää esimerkiksi lisäaineiden avulla, laastin sekoitusveden lämmittämisellä tai erilaisin suojaustoimenpitein. ...