Now showing items 1-1 of 1

    • Vaara- ja haittatekijöiden tunnistaminen sairaalassa 

      Ujula, Tatu (2018-06-06)
      Tässä työssä tunnistettiin sairaalassa olevat työturvallisuuslain mukaiset keskeiset vaara- ja haittatekijät. Työturvallisuuslain tarkoituksena on lain määritelmän mukaan parantaa työympäristöä sekä työntekijöiden ...