Now showing items 1-1 of 1

    • Hälytys- ja diagnostiikkatiedon kerääminen 

      Ukkonen, Sami (2018-12-05)
      Työssä haetaan ratkaisua sopivan monitorointiohjelman etsimiseen, joka täyttää asetetut vaatimukset. Vaatimuksena on, että ohjelma pystyy kommunikoimaan REST, FTP, GRPC ja IPC kanssa. FTP kommunikoinnilla tarkoitetaan ...