Now showing items 1-1 of 1

    • Rakennustyömaan työnjohdon projektinhallinnan kehittäminen 

      Ulvila, Jussi (2017-06-07)
      Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää, millaisia kehitystarpeita kohdeyrityksen työnjohtotason projektinhallinnassa on, sekä miten kohdeyrityksen uusi projektinhallintajärjestelmä vastaa niihin. Tutkimus aloitetaan ...