Now showing items 1-1 of 1

    • Dieselmoottorin suunnittelu kokoonpanon kannalta 

      Uotila, Lauri (2015-05-06)
      Tämän diplomityön päätavoite oli tutkia linjakokoonpanossa ilmeneviä ongelmia ja puuttua niihin kehittämällä keinoja tuotteiden kokoonpantavuuden kehittämiseksi ja huomioon ottamiseksi tuotekehityksen avuksi. Työ tehtiin ...