Now showing items 1-1 of 1

    • Adaptiivisen liikennevalo-ohjauksen toiminta ja vaikutukset 

      Vaarala, Ville (2015-12-09)
      Tässä diplomityössä tutkitaan adaptiivisen liikennevalo-ohjauksen toimintaa ja ohjauksella saavutettuja tuloksia verrattuna perinteiseen valo-ohjaukseen. Työn alussa käydään läpi liikennevalo-ohjauksen perusteita ja ...