Now showing items 1-1 of 1

    • Web-portaalit ja niiden hyödyntäminen liiketoiminnassa 

      Vainio, Tuomo (2012-03-07)
      Tämän diplomityön tarkoitus oli tutkia web-portaalien hyötyjä yritysten liiketoiminnassa, selventää siihen kuuluvia teknisiä elementtejä ja web-portaalien tarkoitusta. Tarkoituksena on myös avata web-portaalin määritelmää ...