Now showing items 1-20 of 3288

  • 1960- ja 70-lukujen matalat tyyppitalot ja asumisen muutos 

   Ruotsalainen, Sakari (2011-05-04)
   1960- ja 70-luvuilla rakennetut asunnot – kerrostalot ja pientalot – ovat tulleet peruskorjausikään. Suurin osa nykyisestä tutkimuksesta ja tehtävistä korjaus- ja muutostoimenpiteistä painottuu lähiöiden ja kerrostalojen ...
  • 2.4 GHz Inkjet-printed RF Power Harvester on Bulk Cardboard Substrate 

   Khonsari, Zahra (2014-10-24)
   Inkjet-Printing Technology provides the ability of fabricating electronic circuits on different substrates such as: cardboard, wood, kapton and etc. The advantages of this technology are reduction in production cost in ...
  • 30 Ghz RF-DAC Based I/Q Modulator 

   Ahmad, Salman (2016-09-07)
   For massive MIMO systems, large number of antennas and transmitter chains are considered. This huge and complex circuitry consume lot of power. For saving the power, the modulator and DAC can be integrated in to one. ...
  • 360-Degree Panoramic Video Coding 

   Ghaznavi Youvalari, Ramin (2016-10-05)
   Virtual reality (VR) creates an immersive experience of real world in virtual environment through computer interface. Due to the technological advancements in recent years, VR technology is growing very fast and as a result ...
  • 3D Alignment of Projections in Electron Tomography 

   Tang, Qi (2016-01-13)
   The goal of this thesis is to analyze the effect of projection angle errors on reconstructing 3D electron tomography. Noise, missing wedge and miss alignment are three main problems in electron tomography. This thesis ...
  • 3D graphics platforms and tools for mobile applications 

   Guo, Yu (2014-12-03)
   The objective of the thesis is the investigation of mobile 3D graphics platforms and tools. This is important topic since 3D graphics is increasingly used in mobile devices. In the thesis platforms and tools specific for ...
  • 3D modelling and simulation of a production line with CIROS 

   Li, Kan (2012-01-11)
   3D simulation technology has been adopted successfully in production industry for dec-ades. It benefits the manufacturers by the possibility to answer ‘how would it be’ with vivid visual images, consuming much lower capital ...
  • 3D Object Detection and Tracking Based On Point Cloud Li- brary Special Application In Pallet Picking For Autonomous Mobile Machines 

   Estiri, Fatemeh Alsadat (2014-05-07)
   This work covers the problem of object recognition and pose estimation in a point cloud data structure, using PCL (Point Cloud Library). The result of the computation will be used for mobile machine pallet picking purposes, ...
  • A 3d Real-Time Monitoring System for a Production Line 

   García Pájaro, Héctor (2012-06-06)
   It is hypothesized than a transparent view of the factory floor, in real time, will provide grounds for achieving a better control over the factory assets, including maintenance activities and scheduling optimization. The ...
  • 3D-käyttöliittymäkomponenttikirjaston toteuttaminen web-tekniikoilla 

   Mattila, Anna-Liisa (2012-10-03)
   Interaktiivisten kolmiulotteisten (3D) web-sovellusten kehittäminen on nykyään mahdollista, mutta ei kuitenkaan yksinkertaista. Interaktiivisten 3D-sovellusten toteutustekniikat ovat abstraktiotasoltaan matalalla verrattuna ...
  • 3D-laserkeilausaineiston hyödyntäminen inframallintamisen yhteydessä ja sen lopputuotteen laadun varmentaminen 

   Pekkala, Janne (2015-10-07)
   Infra-alalla ollaan siirtymässä kohti inframallintamisen tehokasta hyödyntämistä hankkeen elinkaaren eri vaiheissa. Samalla luotettavien lähtötietojen merkitys korostuu. Yksi tärkeimmistä lähtötiedoista on maastomalliaineisto, ...
  • 3D-maailman kameran ohjaaminen kasvojen paikannuksen avulla 

   Lamminsaari, Tomi Petteri (2012-12-05)
   Eleiden hyödyntäminen sovellusten käyttöliittymissä on yleistynyt viime vuosina kosketusnäyttöjen ansiosta. Pelikonsoleille on jo usean vuoden ajan ollut tarjolla peliohjaimia, joita ohjataan painikkeiden lisäksi peliohjainta ...
  • 3D-ohjelmistot vaatetusteollisuudessa 

   Jokinen, Anni Raisa (2010-12-08)
   3D-lyhennyksellä viitataan useimmiten tietokonegrafiikkaan, jossa pyritään realistiseen kolmiulotteiseen perspektiiviin ja joka on toteutettu tähän tarkoitukseen tehdyillä erityisohjelmistoilla. Kankaat ovat pehmeitä ja ...
  • 3D-ristikkorakenteen topologian optimointi 

   Äikäs, Niko (2013-12-04)
   3D-ristikkorakenteen topologian optimointi on tehty diplomityönä Tampereen teknillisessä yliopistossa Teknisen suunnittelun laitoksella Teknillisen mekaniikan ainekokonaisuuteen. Työn tilaajana on toiminut Stalatube Oy. ...
  • 3D-teleoperoinnin soveltaminen siltanosturin ohjaukseen 

   Oksanen, Timo (2014-03-05)
   Siltanosturien mekaaniset rakenteet ovat pysyneet melko muuttumattomina jo vuosikymmenten ajan. Asiakkaan näkökulmasta siltanosturi on usein vain työkalu, joka mahdollistaa materiaalien siirtelyn. Tämän vuoksi nosturivalmistajan ...
  • 3D-tulostus – logistiikan uusi maailmankartta 

   Oikarinen, Jarmo (2015-12-09)
   Materiaalia lisäävä valmistus tulee olemaan teknologinen murros monella toimialalla. Viime aikoina 3D-tulostimien kehittymisen ja hintojen laskun myötä yleinen keskustelu on keskittynyt siihen, miten tulostimia voidaan ...
  • 4-kerroksisen CLT-tilaelementtitornin jäykistyskapasiteetti 

   Laakkonen, Pekka (2016-12-07)
   Tilaelementti on seinien, katon ja lattian muodostama yhtenäinen rakenne. Puurakenteisissa tilaelementtikerrostaloissa on muita puukerrostalotyyppejä enemmän seinälinjoja. Vaikka tilaelementtirakenteiden jäykistyslaskelmissa ...
  • 48V battery management unit 

   Zhang, Peng (2014-01-15)
   Battery management system design and application are the most important issues in power application unit. In dynamic system, a set of battery pack comprised with multi-ple cells are used to provide a required output voltage, ...
  • 48V Super Cap Power Management Unit 

   Kabir, Md.Khyrul (2014-04-09)
   Power management unit is one of the major parts in energy storage sector. Dynamic power management unit is comprised of multiple super capacitor cell connected in series. Desired output voltage mainly depends on performance ...
  • 4D-mallinnuksen mahdollisuudet voimakattilatoimituksessa 

   Knuuttila, Olli (2012-06-06)
   Työn tarkoituksena oli kartoittaa 4D-mallinnuksen mahdollisuuksia Metso Power Oy:n ja erityisesti asennussuunniteluosaston näkökulmasta. 4D-mallinnusta tarkasteltiin paitsi asennussuunnittelua helpottavana työkaluna, myös ...