Now showing items 1-1 of 1

    • Implementing a Multithreading Framework in C++ 

      Maaranen, Tero (2011-08-17)
      Monisäikeistä ohjelmistoa suunniteltaessa ja toteutettaessa on usein järkevää aloittaa luomalla ohjelmistokehys, joka hallinnoi toistuvia, hankalasti hahmotettavia ja monimutkaisia rinnakkaisuuteen liittyviä toimenpiteitä. ...