Now showing items 1-20 of 4600

  • Päällysteen tiiviyden työnaikainen mittaaminen 

   Sekki, Niko (2019-05-10)
   Asfalttipäällysteiden laadun merkitys on jatkuvasti kasvanut viime vuosina, minkä myötä laadun todentaminen on yhä tärkeämpää. Ainakin yhtenä tärkeänä päällysteen laadun kriteerinä on pidetty päällysteen tiiviyttä. Nykyisissä ...
  • Kaatopaikan pintarakenteen materiaalivaihtoehdot 

   Saranen, Jani (2019-05-08)
   Jätehierarkian periaatteiden mukaisesti Suomessakin on siirrytty kaatopaikkasijoittamisesta hyödyntämään jätteitä energiantuotannossa ja kierrättämään materiaaleja tehokkaammin. Suomessa on tuhansia kaatopaikkoja, joista ...
  • Kaupallistamisen pilotointi - Liiketoimintamallin kehitys pilotoinnin pohjalta 

   Rantanen, Mikko (2019-05-06)
   Yritysten ongelmana, erityisesti Suomessa, on rakentaa toimivia liiketoimintamalleja, jotka ovat myyviä ja asiakaslähtöisiä. Ongelmana on pitkä historia tuotanto-orientoidusta toiminnasta ja tätä kautta kaupallistamisosaamisen ...
  • Pilaantuneiden maiden kiertotalous Pirkanmaalla 

   Joukainen, Maarit (2019-05-07)
   Haitta-ainepitoisia kaivumaita on perinteisesti toimitettu kaatopaikoille hyödynnettäväksi kaa-topaikkarakenteissa tai jätteen päivittäispeittona. Valtioneuvoston asetus 331/2013 kaatopaikoista on rajoittanut orgaanisen ...
  • Pricing process for the global operating environment 

   Suni, Lotta (2019-05-06)
   Many companies operate in an increasing number of very diverse markets where the complexities of the B2B markets are further enhanced by the international operating environment. Simultaneously, as international involvement ...
  • Oppimisprosessin kehittäminen megarakennushankkeissa 

   Kekäläinen, Julius (2019-05-07)
   Tutkimuksen tavoite on kehittää oppimisprosessia megarakennushankkeissa. Lisäksi tutkija pyrkii sitomaan kehitetyn oppimisprosessin kiinteäksi vakio-osaksi megarakennushankkeiden läpivientiprosessiin. Tutkija jakaa ...
  • Porrastettujen liittymien turvallisuus maanteillä 

   Karhu, Leena (2019-04-30)
   Porrastetussa liittymässä nelihaaraliittymä on jaettu kahdeksi kolmihaaraliittymäksi. Porrastettu liittymä voi olla porrastustavaltaan joko oikea-vasen- tai vasen-oikeaporrastus. Työssä tutkittiin maanteiden porrastettujen ...
  • Raideliikenteen aiheuttama staattinen kuormavaikutus siltarakenteisiin 

   Pakkanen, Petteri (2019-05-03)
   Suunnittelussa raideliikenteen kuormavaikutukset silloille lasketaan eurokoodin standardin SFS-EN 1991-2 mukaan. Standardissa esitetään kuormakaavioita, joista LM71-kaaviota tulee käyttää aina ja muita kaavioita ...
  • Processes and interfirm collaboration in delivering integrated solutions 

   Lukin, Elisa (2019-05-08)
   The complexity of the projects in the gas and energy sector is increasing and the public sector is increasingly privatizing these projects thus, the emergence of BOT (Build-Operate-Transfer) projects. In BOT projects the ...
  • Investointihyödykkeeseen liittyvät elinkaaren aikaiset tietotarpeet 

   Kuitunen, Aki (2019-04-30)
   Työssä tutkittiin toimeksiantajayrityksen sisäisten sidosryhmien investointihyödykkeen elinkaaren aikaisia tietotarpeita. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla sisäisiä sidosryhmiä. Jokaisesta sidosryhmästä haastateltiin ...
  • Sairausvakuutuslain mukaisten kuljetusten ja joukkoliikenteen integrointi Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa 

   Karelehto, Anni (2019-04-26)
   Tässä diplomityössä kehitetään sairausvakuutuslain mukaisten kuljetusten ja joukkoliikenteen integroimistapa Etelä-Pohjanmaalle ja Keski-Suomeen. Työn aihe nousi esille syksyllä 2018, kun maakunta- ja sote-uudistuksen ...
  • Sillan tietomallipohjaisen suunnittelun tehostaminen väylähankkeen eri tekniikkalajien rinnakkaisessa suunnitteluprosessissa 

   Kuhajärvi, Aleksi (2019-04-24)
   Diplomityön tavoitteena oli tehostaa sillan tietomallipohjaista suunnittelua väylähankkeen eri tekniikkalajien rinnakkaisessa suunnitteluprosessissa. Työssä kartoitettiin yleisesti esiintyviä ongelmia ja haasteita, joita ...
  • Raitiojunan mahdollisuudet Suomessa 

   Kiviniitty, Jouni (2019-04-17)
   Raitiojunalla tarkoitetaan sekä valtiollisella rataverkolla että kaupunkiraitiotiellä liikkumaan kykenevää kevytkalustoa. Ensimmäinen moderni raitiojuna otettiin käyttöön Saksan Karlsruhessa 1990-luvun alussa. Myöhemmin ...
  • Tietomallin hyödyntäminen asuntorakentamisen operatiivisen hankinnan prosessissa 

   Leppäkorpi, Janina (2019-05-03)
   Tämä diplomityö käsittelee tietomallien hyödyntämistä asuntorakentamisen operatiivisen eli projektikohtaisen hankinnan prosessissa. Diplomityön tavoitteena oli selvittää, miten tietomallia voitaisiin hyödyntää tehokkaammin ...
  • Tehtävienhallinnan kehittäminen tietotekniikkapalvelussa 

   Johansson, Hannu (2019-05-08)
   Tietotekniikan palvelualalla yhä useampi yritys pyrkii yksittäisten tuotekehitysprojektien sijaan tuottamaan pitkäjänteisempää palvelua, johon kuuluvat ohjelmistokehityksen lisäksi jatkuvat sovellusten kehitys- ja ...
  • Pilarianturan geo- ja rakennetekninen mitoitus 

   Tölli, Kyösti (2019-04-17)
   Pilarianturan geo- ja rakennetekninen mitoitus on olennainen osa rakennesuunnitelmien kokonaisuutta. Mitoittajalla tulee olla vahva tietämys sekä geotekniikasta että rakennemitoituksesta. Tämän työn tarkoituksena oli ...
  • Vanhan tietokantajärjestelmän versiohallinta 

   Juutilainen, Timo (2019-04-18)
   Työssä esitellään tietokantaa normaalia enemmän hyödyntävä legacy-järjestelmä. Järjestelmää kehittäessä ei ole käytetty versiohallintaa ollenkaan, ja myöhemminkin vain varmuuskopionäkökulmasta. Järjestelmän ohjelmistologiikka ...
  • Integroitu tuotannon ja tuotteen kehittäminen virtausmallin avulla 

   Kujansuu, Henri Johannes (2019-04-03)
   Tämän diplomityön kohteena on Sandvik Mining and Rock Technologyn maanalaisia kallionporauslaitteita valmistava kokoonpanolinja. Työn alkuperäisenä tavoitteena oli saada kokoonpanolinjan suorituskyky vastaamaan kasvavaa ...
  • Simulointi automaatiosovelluksen testauksessa 

   Korkeamäki, Hermanni (2019-04-04)
   Simulointisovellus testauksen apuvälineenä tehostaa ja selkeyttää automaatiosovelluksen testausvaiheita ja järjestelmän tehdastestausta. Automaatiojärjestelmien tehdastestauksissa sekä toimittajan että asiakkaan tulee olla ...
  • Toiminnanohjausjärjestelmän käytön tehostaminen projektiliiketoiminnassa 

   Korhonen, Vili (2019-04-03)
   Edelliset kaksi vuosikymmentä ovat olleet tietojärjestelmien kulta-aikaa. Tietojärjestelmät ovat kehittyneet ja vastaavat nykyään suuryritysten lisäksi myös pk-yritysten tarpeisiin. Järjestelmämarkkinat ovat suuret ja ...