Recent Submissions

 • Cross-Cultural Redesign Based on the Cultural Differences Between Finland and China 

  Yang, Wenjuan (2019-10-03)
  With the rapid development of world economic and technology, more and more multinational companies, international business, cross-cultural designs have appeared in people’s lives. However, the cultural differences among ...
 • Damage onset modelling of curved composite laminates 

  Rodera Garcia, Oscar (2018-10-03)
  Fibre Reinforced Polymer (FRP) composites are widely used in industry applications (e.g. aerospace, automotive), which require a high accuracy in terms of damage prediction and identification. Knowing the material behaviour ...
 • Reactive Power Control in Grid-Connected Converter 

  Tanjimuddin, Md (2018-10-03)
  During the last two decades, power system engineers are much concerned about the quality of power that is being supplied to the customers. Power losses at the lower level, compensating devices to balance the active and ...
 • Role-Based data visualization for Industrial IoT 

  Mahmoodpour, Mehdi (2018-10-03)
  The competition among manufacturers in the global markets calls for the enhancement of the agility and performance of the production process and the quality of products. As a result, the production systems should be designed ...
 • Kuntotutkimusten hyödyntäminen katujen korjausvelkalaskennassa 

  Hakkola, Tero (2018-10-03)
  Korjausvelka kuvaa katujen tavoitekuntotason ja nykyisen kuntotason välistä erotusta. Korjausvelan prosentuaalinen sekä rahallinen määrä riippuu aina kaduille asetetuista tavoitekuntotasoista. Täten kuntien strategiset ...
 • Stakeholders Contributing to Commercialization of A Radical Innovation at Global Markets: A Single Case Study 

  Engez, Anil (2018-10-03)
  Even though successful commercialization is of great importance to innovative firms, we do not yet know how diverse stakeholders can contribute to commercialization of a radical innovation that require particular market ...
 • Kantavien rakenteiden algoritmiavusteisen rakennesuunnitteluprosessin kehittäminen 

  Karjalainen, Petteri (2018-10-03)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia ja kehittää rakennuksen kantavien rakenteiden algoritmiavusteista rakennesuunnitteluprosessia. Tutkimusmenetelmänä käytetään kirjallisuustutkimusta sekä tapaustutkimusta. Tutkimus ...
 • Hybridiratkaisujen lisäarvo energiaratkaisuja toimittavan yrityksen asiakkaille 

  Korhonen, Anna-Katariina (2018-10-03)
  Energiamarkkinoiden voidaan nähdä olevan suuressa murroksessa, joka vaikuttaa kaikkiin alan toimijoihin ja aiheuttaa sen, etteivät energiamarkkinat ole enää yhtä vakaat ja ennustettavat, kuin ne ovat aikaisemmin olleet. ...
 • Dynamic overset CFD simulation of a pneumatic impact device 

  Autio, Eetu (2018-10-03)
  Down-the-hole drilling is a percussive drilling technique where typically pneumatic down-the-hole hammer is used to produce stress waves to crush overburden and rock. Down-the-hole drilling is especially applicable in ...
 • Pilariharusankkureiden ylösvetokestävyys 

  Uusi-Piuhari, Teemu (2018-10-03)
  Harustettujen voimajohtopylväiden tukemiseen käytetään pilariharusankkureita ja haruslaattoja. Pilariharusankkureiden ja haruslaattojen mitoitus poikkeaa useimmista muista perustuksista, sillä ne mitoitetaan vedolle eikä ...
 • Customer service process development through information and knowledge management 

  Saari, Aliisa (2018-10-03)
  The focus of this research was to develop customer service process through knowledge management. Sales agents work in close connection with customers and each customer contact is different. The hectic nature of the work ...
 • Sähköisten tenttien automaattinen tarkastaminen 

  Laaksonen, Valtteri Tapani (2018-10-03)
  Sähköiset tentit ovat yleistyneet huomattavasti ja samalla näille on luotu monia eri tenttijärjestelmiä. Myös automaattisen tarkastamisen kehittäminen on hiljalleen kasvattanut suosiotaan. Suuri osa tästä kehityksestä on ...
 • Etelä-Suomen hajautetun logistiikkajärjestelmän visio 2030 

  Turunen, Aapeli (2018-10-03)
  Viime vuosina kaupan ja teollisuuden liikevaihtoon suhteessa olevat logistiikkakustannukset ja tavarakuljetuksista aiheutuvat CO2-päästömäärät ovat kasvaneet, vaikka niitä on pyritty vähentämään. Työn tavoitteena oli ...
 • Applications of Eye Tracking for Region of Interest HEVC Encoding 

  Sainio, Joose Valtteri (2018-10-03)
  The increase in video streaming services and video resolutions has exploded the volume of Internet video traffic. New video coding standards, such as High Efficiency Video Coding (HEVC) have been developed to mitigate this ...
 • Elementtirakenteisten puhdastilojen kehittäminen 

  Kuoppala, Joni (2018-10-03)
  Tämä diplomityön aiheena ovat puhdastilat ja niihin liittyvä tuotekehitys. Työssä käsitellään erään polyuretaanielementtivalmistajan tuotteita, jonka tuotantomäärällisesti tärkeimmät tuotteet ovat kylmä- ja pakastehuoneet, ...
 • Lifestyle Analysis Using Digital footprints 

  Das, Soumya (2018-10-03)
  Digital Revolution has changed how the world used to function. Using digital devices and se sors every activity we do in our daily life can be tracked and can be stored as data. This thesis work aims to search how digital ...
 • Implementing a Continuum Damage Material Model into Elmer FEM-software 

  Vilppo, Jani (2018-10-03)
  Quasi-brittle materials like concrete are widely used in the construction industry. The failure of these materials is mainly due to macro- and micro-cracking. Thus the nonlinear behaviour of these materials can be simulated ...
 • Printed Temporary Transfer Tattoos for Skin-Mounted Electronics 

  Tuominen, Samuli (2018-10-03)
  Skin-mounted electronics has developed from thick bandage-like structures to thin tattoo-like films in the past years. However, the properties of the tattoos still need improvement with stretchability, transparency, ...
 • Fixed Switching Frequency Direct Model Predictive Control for Grid-Connected Converters 

  Nahalparvari, Mehrdad (2018-10-03)
  Model predictive control (MPC) has recently been gaining ground as a suitable control method for power electronic converters. It is formulated as an optimization problem in the time domain subject to certain constraints. ...
 • Propagation of plant cells in robust single-use bioreactors 

  Kärkkäinen, Elviira (2018-10-03)
  New and effective technologies are needed to full fill the increasing demands of sustainable food production due to the growing population, urbanization, climate change, and decreasing water supplies. Plant cell cultivation ...

View more