Uusimmat viitteet

 • Kalliokiipeilysovellus lisätyssä todellisuudessa 

  Kansikas, Veera (2018-12-05)
  Työn tarkoituksena on esitellä monissa kalliokiipeilysovelluksissa esiintyvä käytettävyysongelma liittyen kiipeilyreittien paikallistamiseen kallioilta, ja esittää ratkaisuehdotuksena Karabiineri-niminen sovellus, joka ...
 • Raketerm-julkisivuelementillä verhottujen ulkoseinärakenteiden rakennusfysikaalinen toiminta 

  Lähdesmäki, Kimmo (2009-03-04)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Raketerm-julkisivuelementillä verhottujen ulkoseinärakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa laboratoriossa tehtävillä seinärakennekokeilla. Kokeissa tutkittiin yhteensä yhdeksän ...
 • Uusien ja korjattujen palvelurakennusten paine-erot ulkovaipan yli 

  Kauppinen, Antti (2018-12-05)
  Tämän diplomityön tarkastelut on tehty Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) rakennusfysiikan tutkimusryhmässä osana kansallista COMBI-hanketta. Diplomityön aikana suoritettiin hankkeen kenttämittauksia sisäilmaolosuhteista. ...
 • Komponenttikehyksen kehitys ja käyttöönotto Dynamics CRM kehitystyön tueksi 

  Lainio, Teppo Kalevi Kasimir (2018-12-05)
  Yhtenäisillä suunnitteluratkaisuilla pystytään vaikuttamaan ohjelmistokehityksen tuloksena syntyvän järjestelmän virheettömyyteen ja ylläpidettävyyteen. Tässä diplomityössä haetaan ratkaisuja helpottamaan Microsoft Dynamics ...
 • Rengaskoneen hydrauliikan kehittäminen 

  Peltola, Jaakko Kalevi (2018-12-05)
  Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan kaivinkonekäyttöisen hydraulisen rengaskoneen hydrauliikan kehittämistä rengaskoneen pääsylinterin liikenopeuden näkökulmasta. Nykyisen hydraulisylinterin toiminta on toivottua hitaampaa. ...
 • Ramping Up Site Management Function 

  Makkonen, Jesse (2018-12-05)
  The costs of the commissioning have increased in recent years and have cause a lot of additional costs. In the literature, there are not so many topics regarding the commissioning. Based on these reasons, this thesis work ...
 • Modelling of calcium Dynamics in Astrocyte Geometries 

  Khalid, Muhammad Uzair (2018-12-05)
  Astrocytes have historically been referred to as support cells in the central nervous system. In the past two decades, astrocytes have witnessed more interest due to the realization that they are involved in cognitive ...
 • Human Robot Collaboration in Assembly Processes 

  Wali, Humza (2018-12-05)
  Human robot collaboration (HRC) in assembly processes, is a concept which aims to integrate the human workforce with the robots in a shared workspace. This is carried out to complement the human workforce to achieve key ...
 • Heterogeenisen näytteen viskositeetin määritys fluoresenssielinaikamikroskoopilla 

  Valkama, Sirkku (2018-12-05)
  Tässä tutkimuksessa kehitettiin menetelmää, jolla voidaan fluoresenssielinaikamikroskooppia (fluorescence lifetime imaging microscope, FLIM) ja fluoresoivia roottorimolekyylejä käyttäen määrittää heterogeenisten nesteiden ...
 • The road taken: evolution of an emerging company 

  Halvari, Seija (2018-12-05)
  This study aimed to give more insight into the evolution of the start-up. Yet, there are many studies related to the start-up companies, and they provide useful information about startups’ business success factors as well ...
 • Rakennushankkeen laadunvarmistaminen sisäilmaston näkökulmasta 

  Peltomaa, Aleksi Elias (2018-12-05)
  Diplomityön tarkoituksena oli tutkia sisäilmaan vaikuttavia tekijöitä ja niiden laadunvarmistamista rakentamisessa. Diplomityön teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään sisäilman keskeisiä ominaisuuksia. Sisäilman osalta ...
 • Dynamic Adaptive Streaming over HTTP: katsaus teknologiaan ja standardiin 

  Hynynen, Henry (2018-12-05)
  Videon suoratoisto on kehittynyt huimasti eteenpäin viimevuosina. Parantuneen laitetuen ja nopeampien laajakaistayhteyksien ansioista suoratoistopalvelut ovat yhä useampien saatavilla ja ne voivat parhaimmillaan korvata ...
 • Kipsilevytuulensuojallisten puurunkoisten ulkoseinien rakennusfysikaalinen toiminta 

  Jokela, Teemu (2018-12-05)
  Muuttuneet energiatehokkuusvaatimukset ja ennustettu ilmastonmuutos vaikuttavat vaipparakenteiden lämpö- ja kosteustekniseen toimintaan. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että tuulensuojakerroksen lämmönvastuksella on ...
 • Asuinkerrostaloille tyypillisten seinärakenteiden materiaalivaimennukset matalilla 5G-taajuuksilla 

  Hentilä, Tuomo (2018-12-05)
  Matkaviestinverkkojen käyttämien taajuuksien kasvaminen sekä asuinkerrostalojen energiatehokkuuden parantuminen ovat aiheuttaneet mobiililaitteiden kuuluvuudelle merkittäviä ongelmia rakennusten sisällä. Matkaviestinverkkojen ...
 • Kaupunkipyöräjärjestelmien erilaiset toteutustavat 

  Savolainen, Eveliina (2018-12-05)
  Kaupunkipyöräily on yleistynyt maailmalla nopeasti ja kaupunkipyöräjärjestelmiä on otettu käyttöön kiihtyvällä tahdilla myös Suomessa. Uusia kestäviä kulkutapoja kehitetään jatkuvasti ja asiakkaille halutaan tarjota ...
 • Process Modeling Optimization in Additive Manufacturing Using Artificial Neural Networks 

  Jafarian, Hesam (2018-12-05)
  The need for production has roots in human life and its history. This date back to primitive days of human life, where he or she had to apply surrounding materials in order to manufacture the tools necessary for survival ...
 • Pelillistämisen vaikutukset ohjattuun kielten opiskeluun 

  Korpisaari, Kaisa (2018-12-05)
  Kielten opetuksen perinteiset menetelmät on usein koettu tylsiksi, yksitoikkoisiksi ja tehottomiksikin. Tämän työn tarkoituksena oli selvittää, miten pelillistämistä on hyödyn-netty kielten opiskelussa ja millaisia vaikutuksia ...
 • Cost Optimization Methods for Fluidized Bed Boilers 

  Hujanen, Jussi (2018-12-05)
  In this Master of Science thesis, the operational cost structure and a method to optimize this structure are studied. The whole operational cost structure and different basis for optimization are presented. Optimization ...
 • Kaivoskoneen autonominen navigointi geneerisessä ympäristössä hyödyntäen pistepilviä 

  Hyyppä, Samuel (2018-12-05)
  Nykyinen autonomisten runko-ohjattavien kaivoskoneiden navigointijärjestelmä perustuu 2D-lasertutkiin sekä ympäristön ja reitin opetukseen. Uuden reitin käyttöönottoon kuluvaa aikaa halutaan pienentää. Tämä voidaan tehdä ...
 • Creating customer value with self-service analytics 

  Tyrväinen, Joonas (2018-12-05)
  Value from services is usually measured at the management level but the users work in the operational domain. The management is often too focused on the monetary tradeoff of buying a service and the value gained from using ...

View more