Show simple item record

dc.creatorLaitakari, Piritta
dc.date.accessioned2011-09-05T11:36:47Z
dc.date.available2011-09-05T11:36:47Z
dc.date.issued2011-09-05
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/20638
dc.description.abstractValtatien 3 yhteysväli Tampere Vaasa on eräs Suomen keskeisistä päätieyhteyksistä. Sillä on suuri merkitys sekä henkilö- että tavaraliikenteen reittinä. Yhteysvälin kehittämistä on suunniteltu kokonaisuutena eli ns. yhteysvälihankkeena. Yhteysvälin suurimpia ongelmia ovat heikko turvallisuustaso, maankäytön liittymien suuri määrä, ruuhkaisuus sekä geometriapuutteet. Nämä ongelmat pyritään ratkaisemaan kolmivaiheisella yhteysvälihankkeella, jonka ensimmäisen vaiheen toimenpiteet ovat nyt suunnittelussa. Tiehankkeilla on liikenteellisten vaikutusten lisäksi useita muita vaikutuksia, joista monet kohdistuvat heijastusvaikutuksina alueisiin. Yhteysvälihankkeen alueellisia vaikutuksia saavutettavuuteen ja aluekehitykseen tarkasteltiin sen varrella sijaitsevien kuntien ja maakuntien näkökulmasta. Saavutettavuuden muutosta arvioitiin kolmella mittarilla: yhteysvälin kokonaismatka-ajalla, aikaetäisyysvyöhykkeillä välin päätepisteistä Tampereelta ja Vaasasta nähden sekä paikallista saavutettavuutta etäisyytenä valtatielle. Numeeriset tarkastelut tehtiin ensimmäisen vaiheen toimenpiteiden mukaiselle tieverkolle ja nykytilanteen mukaiselle tieverkolle vuoden 2040 liikennetilanteessa. Yhteysvälin kokonaismatka-aika lyhenee henkilöautoilla noin viisi minuuttia ja raskailla ajoneuvoilla noin neljä minuuttia. Aikasäästö on siis melko pieni. Lisää vaikutuksia odotetaan saatavan toisen ja kolmannen vaiheen toimenpiteillä. Työssäkäyntialueita kuvaavat aikaetäisyysvyöhykkeet kasvavat yhteysvälin eteläpäässä hieman. Pohjoispäässä vyöhykkeet eivät muutu ensimmäisen vaiheen toimenpiteiden seurauksena, vaan vaikutusta tulee vasta kolmannessa vaiheessa. Paikallisesti saavutettavuus saattaa parantua tai heiketä hieman, mutta etenkin negatiiviset vaikutukset kohdistuvat usein vain yksittäisiin asukkaisiin tai toimijoihin. Pitkämatkaisen liikenteen saama hyöty koetaankin paikallisia haittoja suuremmaksi. Yhteysvälihanke vaikuttaa kuntien aluekehitysmahdollisuuksiin parantamalla elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja helpottamalla asukkaiden päivittäistä liikkumista. Joskus vastaavat saavutettavuutta parantavat hankkeet saattavat edistää yhdyskuntarakenteen hajautumista, mutta valtatien 3 varrella näin ei odoteta käyvän. Yhteysvälihankkeen suunnittelussa on ollut mukana kuntien edustajia. Hankeen suunnitteluprosessi koetaan pääsääntöisesti onnistuneeksi. Kuntien asukkaita ja virkamiehiä on kuultu hyvin ja osallistumismahdollisuuksia on ollut tarjolla useimpien mielestä riittävästi. Moitteita hankkeen suunnittelu ja etenkin sen toteutus saavat hitaasta aikataulusta. /Kir11en
dc.format.extent90 s., liitt. 4 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofien
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleVT 3 yhteysvälin Tampere-Vaasa kehittäminenen
dc.title.alternativeDeveloping of the highway 3 between Tampere and Vaasa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-2011090514785
dc.contributor.laitosTiedonhallinnan ja logistiikan laitos – Department of Business Information Management and Logisticsen
dc.contributor.tiedekuntaTeknis-taloudellinen tiedekunta – Faculty of Business and Technology Management
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopistofi
dc.programmeRakennustekniikan koulutusohjelmaen
dc.date.published2011-08-17
dc.contributor.laitoskooditlo
dc.contributor.thesisadvisorMäntynen, Jorma
dc.contributor.thesisadvisorKarppi, Kristiina
dc.contributor.degreesupervisorMäntynen, Jorma
dc.contributor.degreesupervisorKarppi, Kristiina
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record