Show simple item record

dc.creatorSabel, Jenni
dc.date.accessioned2011-10-28T09:43:42Z
dc.date.available2011-10-28T09:43:42Z
dc.date.issued2011-10-28
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/20715
dc.description.abstractTämän diplomityön tavoitteena oli löytää Jyväskylän alueelta uusia alueita, joita voisi hyödyntää tulevaisuudessa maanläjitykseen. Maanläjitystoiminta on luvanvaraista toimintaa, jota säätelevät monet säädökset. Maanläjitysalueen suunnittelussa ja toiminnassa on sekä ongelmia että mahdollisuuksia ympäröivälle maankäytölle, maisemakuvalle ja ihmisille. Maanläjitysalueille viedään suuria määriä teknisiltä ominaisuuksiltaan heikkolaatuisia maa-aineksia, kuten savia, silttejä, humus- ja turvemaita sekä hienoja hiekkoja ja moreenia. Kyseisten maa-aineisten heikkoja teknisiä ominaisuuksia ovat esimerkiksi tiivistyvyys, routivuus sekä alttius vuodenaika- ja kosteusvaihteluiden vaikutuksille. Teknisiltä ominaisuuksiltaan heikkolaatuiset maa-ainekset on tavallisesti viety maanläjitysalueille. Nykyisin kuitenkin, erityisesti suurten kasvukeskusten läheltä, on vaikea löytää sopivia alueita maanläjitystoimintaa varten. Jouduttaessa perustamaan maanläjitysalueita yhä kauemmaksi kaupunkien keskustoista, kasvaa maa-ainesten kuljetusmatka. Pidempi kuljetusmatka taas lisää kuljetuskustannuksia ja haitallisten päästöjen määrää. Maanläjitystoiminnan aiheuttamista kokonaiskustannuksista nimenomaan maa-ainesten kuljetuskustannukset muodostavat yleensä merkittävän osan. Teknisiltä ominaisuuksiltaan heikompilaatuisten maa-ainesten suurempi hyödyntäminen rakentamisessa vähentäisi maanläjitysalueille vietävien maa-ainesten määrää. Tällöin maanläjitykseen tarvittavien maa-alueiden määrä vähenisi ja samalla pienenisivät myös läjitystoiminnasta aiheutuvat kustannukset. Tulevaisuudessakin tullaan tarvitsemaan maanläjitysalueita, koska ei ole realistista odottaa, että kaikki maa-ainekset voitaisiin hyödyntää rakentamisessa. Maanläjitysalueiden sijainnit tulisi suunnitella alueiden kaavoitusvaiheessa, jolloin saataisiin sekä varattua riittävästi alueita maanläjitystoimintaan että suunniteltua maanläjitysalueiden jälkikäyttö ympäröiviin maa-alueisiin sopiviksi. Tässä diplomityössä pyrittiin löytämään sopivia maanläjitysalueita mahdollisimman läheltä Jyväskylän tulevaisuuden rakennus- ja tiehankkeita, jolloin maa-ainesten kuljetusmatka saataisiin mahdollisimman lyhyeksi. Omat rajoitukset maanläjitysalueiden sijainneille asettaa se, että ne eivät saa sijaita esimerkiksi merkittävällä pohjavesialueella tai arvokkaalla luonnonmaisema-alueella. Diplomityössä ehdotetut uudet maanläjitysalueet sijaitsevat kattavasti eri puolilla Jyväskylää, näistä tärkeimmät ovat Kivilammen ja Palokan nykyisten maanläjitysalueiden laajennukset. /Kir11en
dc.format.extent111 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleJyväskylän maanläjitysalueiden sijainnit tulevaisuudessaen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-2011102814865
dc.contributor.laitosTiedonhallinnan ja logistiikan laitos – Department of Business Information Management and Logisticsen
dc.contributor.tiedekuntaTeknis-taloudellinen tiedekunta – Faculty of Business and Technology Management
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technologyfi
dc.programmeRakennustekniikan koulutusohjelmaen
dc.date.published2011-10-05
dc.contributor.laitoskooditlo
dc.contributor.degreesupervisorMäntynen, Jorma
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record