Show simple item record

dc.creatorValkonen, Mika
dc.date.accessioned2012-02-14T13:46:13Z
dc.date.available2012-02-14T13:46:13Z
dc.date.issued2012-02-14
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/20867
dc.description.abstractTietojärjestelmän muuttaminen on kokonaisvaltainen muutosprojekti, jossa muutoksen ei voida katsoa kohdistuvan vain muutettavaan tietojärjestelmään. Uusittaessa operatiivista tietojärjestelmää tulee muutoksen vaikutukset ja vaatimukset tunnistaa niin liiketoimintaprosesseissa, henkilöstön osaamisessa, infrastruktuurissa kuin muutoksen alaisen organisaation sidosryhmissäkin. Tämän takia tehokkaisiin muutosjohtamisen keinoihin on syytä kiinnittää huomiota myös ohjelmistoyrityksen näkökulmasta, jotta tietojärjestelmiä muuttavat ohjelmistoprojektit saadaan vietyä tehokkaasti läpi. Työn tavoitteena oli selvittää, mihin muutosjohtamisen keinoihin ohjelmistoyrityksen on kiinnitettävä huomiota ohjelmistoprojektien onnistumisen edesauttamiseksi. Työ jakautuu kahteen osaan, joista teoriaosuuden käsiteanalyysin avulla selvitettiin tietojärjestelmämuutoksen tavoitteita. Lisäksi tarkasteltiin, mitä muutosjohtaminen on ja minkälaisilla muutosjohtamisen keinoilla muutoksen tavoitteet saadaan kohdattua mahdollisimman tehokkaasti minimoiden muutosvastarinnan määrä. Muutoksen vaikutuksia organisaatioon jäsennettiin Alterin työsysteemin mallin avulla. Muutosjohtamisen malleissa tukeuduttiin Lewinin kolmen vaiheen malleista vaikutteita saaneisiin malleihin. Teoriaosuuden lopuksi muodostettiin tutkimuksen viitekehys poimimalla olennaisimmat muutosjohtamisen keinot ohjelmistoprojektien kannalta yhdistäen nämä keinot osaksi ohjelmistoprojektin vaiheita. Tutkimuksen toinen osio muodostuu toiminta-analyyttisesta empiriasta, jossa Leanwaren nykytilaa kartoitettiin teemahaastatteluiden avulla muutosjohtamisen keinojen osalta. Tutkimus osoitti, että Leanwarella on kehityskohteita muutosjohtamisen keinojen suhteen, kun Leanwaren ajatellaan järjestelmän kehittämisen lisäksi tarjoavan tukea muutoksen edistämiseksi asiakasorganisaatiossa. Tällaisen tuen rooli korostuu muutosprojekteissa, joissa asiakkaalla ei ole kokemusta laajamittaisten logistiikkaan liittyvien muutosten läpiviemisestä. Tärkeimmät kehityskohteet liittyvät muutoksesta viestimiseen, jaetun tavoitteen muodostamiseen sekä sidosryhmien mukaan saamiseen. /Kir12en
dc.format.extent100 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofien
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleMuutosjohtaminen ohjelmistoprojektissa ohjelmistoyrityksen näkökulmastaen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201202141028
dc.contributor.laitosTiedonhallinnan ja logistiikan laitos – Department of Business Information Management and Logisticsen
dc.contributor.tiedekuntaTeknis-taloudellinen tiedekunta – Faculty of Business and Technology Management
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technologyfi
dc.programmeTietojohtamisen koulutusohjelmaen
dc.date.published2012-01-11
dc.contributor.laitoskooditlo
dc.contributor.thesisadvisorKärkkäinen, Hannu
dc.contributor.degreesupervisorKärkkäinen, Hannu
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record