Show simple item record

dc.creatorMäkelä, Minna
dc.date.accessioned2012-06-07T12:35:27Z
dc.date.available2012-06-07T12:35:27Z
dc.date.issued2012-06-07
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/21041
dc.description.abstractDiplomityöni esittelee uuden vaihtoehdon rakentaa tämän päivän vaatimusten mukainen sikala. Työn tavoitteena on edullinen, nopeasti rakennettava, puurakenteinen yhdistelmäsikala n. 1000 lihasialle ja 192 emakolle. Tärkein suunnitteluun vaikuttava asia on maisemaan ja ympäristöön sijoittuminen. Jo vaikean suunnittelulähtökohdan edessä haastetta lisäävät maatalouden tuotantorakennusten muunneltavuus ja laajennusmahdollisuuksien huomioiminen. Sikatilan laajentumisen 250:stä 1000:een lihasikaan tulee tapahtua vaihteittain. Tarkastelen työssäni maaseudun rakentamisen muuttumista ja vaikutuksia. Aikaisemmin rakentaminen on tapahtunut orgaanisesti ja tämän luonnollisen kehityksen tulisi jatkua tulevaisuudessakin huolimatta rakennusosien esivalmistuksesta tms. Työssä tutkitaan myös läpinäkyvyyden ja avoimen arkkitehtuurin luomia mielikuvia sikojen hyvinvoinnin edistämiseksi. Sikatalouden synnyttämään mielikuvaan haetaan kohennusta rehellisellä ja avoimella arkkitehtuurilla. Ideaalistandardisikalan suunnittelussa paneudutaan sian hyvinvointia koskeviin kysymyksiin. Luonnonmukaisen kasvatuksen uskotaan tuovan lisäarvoa sianlihalle. Sikojen lajinmukainen käyttäytyminen on lähtökohdista tärkein. Saadakseni mahdollisimman laajan käsityksen sikatalouden mahdollisuuksista, tutustuin Suomen kanssa samankaltaisella ilmastovyöhykkeellä toimiviin maihin. Näkemästäni muodostui olennainen osa sikalan toiminnallisuuden kehittämiseen tyyppisikalasuunnitelmassani. Ideaalistandardisikalan lokalisoinnilla tarkastelin mahdollisia tapoja räätälöidä sikalaa maiseman ja ympäristön mukaan. Julkisivujen estetiikka on lähtöisin sikalan rakenteesta, eikä liimattu päälle, toisin sanoen kuorrutettu, mikä on ollut usein tapana ulkonäköön panostettaessa.en
dc.description.abstractMy Masters of Science thesis presents a new alternative for building a piggery that fulfils all the contemporary demands. The goal of this work is an economical, rapidly built, timberframed, combined piggery for 1000 pigs and 192 sows. Main designing factor is its suitability to the landscape and surroundings. Even though the designing premise is difficult enough, the challenge is increased even more by the need for modifiability of agricultural production building and the necessity of taking into account the possibility for future extension. The extension of the piggery from 250 pigs to 1000 must happen in stages. In my work I examine the change taking place in rural building and the effect of it. Earlier construction has been largely organic and this natural development should continue also in the future, regardless of the availability of prefabricated structural elements, etc. I also examine the images created by transparency and open architecture in order to promote animal welfare. Honest and open architecture is used in ameliorating the image of pig farming today. Design of the ideal standard piggery gives full attention to the issues regarding the wellbeing of pigs. Organic farming is believed to add to pork‘s value. The main premise is to advance the possibilities for species-specific behaviour. In order to acquire the widest possible insight to the possibilities of pig farming I acquainted myself with the solutions used in other countries with similar climatic zones as Finland. What I found became an integral part of the functionality development in my standardized piggery plan. As for the localization of the ideal standard piggery I review several possible manners of customizing the piggery according to the landscape and surroundings. The aesthetics of the façades trace back to the piggery’s structure. In other words, it is not something that has been glued on top of it, or in other words, coated, which is usually the case when the focus is in appearance.en
dc.format.extent93 s., 9 liites.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofien
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleIdeaalistandardisikalan lokalisointien
dc.title.alternativeLocalizing the Ideal Standard Piggery
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201206071171
dc.contributor.laitosArkkitehtuurin laitos – School of Architectureen
dc.contributor.tiedekuntaRakennetun ympäristön tiedekunta – Faculty of Built Environment
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technologyfi
dc.programmeArkkitehtuurin koulutusohjelmaen
dc.date.published2012-06-06
dc.contributor.laitoskoodiark
dc.contributor.thesisadvisorKoponen, Olli-Paavo
dc.contributor.thesisadvisorLahdelma, Ilmari
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record